Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva c. 21/39/010/67 o pomoci v hmotnej nudzi a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov s DPH 17.12.2021 ÚPSVaR Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva c. 105/2021/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaži okresného kola v žiakov a žiačok ZS v stolnom tenise. s DPH 09.11.2021 Okresný úrad v Prešove, odborom školstva Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva č. 2/2021/SH o nájme nebytových priestorov 401,61 s DPH 19.10.2021 LANTASTIK OK, s.r.o. Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Faktúra DF2021/142/ŠJ Potraviny 55,70 s DPH 30.09.2021 Juraj Maťaš, Šandal
Faktúra DF2021/141/ŠJ Potraviny 559,17 s DPH 30.09.2021 Lumäsko s.r.o.
Faktúra DF2021/143/ŠJ Potraviny 199,11 s DPH 29.09.2021 ATC - JR, s.r.o.
Faktúra DF2021/140/ŠJ Potraviny 566,96 s DPH 29.09.2021 Bidfood
Faktúra DF2021/137/ŠJ Potraviny 374,10 s DPH 27.09.2021 INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1
Faktúra DF2021/136/ŠJ Potraviny 176,72 s DPH 27.09.2021 VKT trade, s.r.o.
Faktúra DF2021/139/ŠJ Potraviny 855,72 s DPH 27.09.2021 DUDA- Dunčák Dávid
Faktúra DF2021/138/ŠJ Potraviny 312,52 s DPH 27.09.2021 Bidfood
Faktúra DF2021/135/ŠJ Potraviny 542,98 s DPH 24.09.2021 EASTFOOD s.r.o.
Faktúra DF2021/134/ŠJ Potraviny 316,01 s DPH 24.09.2021 INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1
Objednávka O2021/104 Revízia telocvičného náradia v telocvični av ŠH.140 465,00 s DPH 24.09.2021 Krídla, s.r.o.
Faktúra DF2021/210 Učebnice - Slovenský jazyk 518,30 s DPH 23.09.2021 Orbis Pictus Istropolitana
Faktúra DF2021/209 Učebnice - Slovenský jazyk 518,30 s DPH 23.09.2021 Orbis Pictus Istropolitana
Faktúra DF2021/208 Kancelárske a školské potreby - KŠU Cezpoľný beh 194,89 s DPH 22.09.2021 Coltsun-Consult s.r.o.
Faktúra DF2021/133/ŠJ Potraviny 39,08 s DPH 22.09.2021 HOOK, s. r.o.
Faktúra DF2021/132/ŠJ Potraviny 394,09 s DPH 22.09.2021 Bidfood
Faktúra DF2021/131/ŠJ Potraviny 152,35 s DPH 22.09.2021 Bidfood
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4707

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria