Navigácia

HISTÓRIA ŠKOLA SÚČASNOSŤ A PROFILÁCIA ŠKOLY

O škole

HISTÓRIA ŠKOLA

História školy

Základná škola na Mlynskej ulici začala písať svoju históriu 1. septembra 1965. Vznikla zlúčením dovtedy existujúcich II. a III. ZŠ s ukrajinským zameraním. K 1. septembru boli odovzdané 4 nové pavilóny. Od samého začiatku sa škola orientovala predovšetkým na športovú činnosť.

Od roku 1970 boli na škole zriadené výberové triedy s vyučovaním jazyka ruského a nemeckého.

V školskom roku 1979/1980 sa uskutočnilo nové prekrytie pavilónov.  V tomto období prebehla aj výstavba kabinetov k učebňovým pavilónom.

V rokoch 1984/1985 bola urobená plynofikácia školy s napojením na mestskú kotolňu.

Rok 1990 priniesol množstvo zmien aj na našej škole a tieto boli poznačené zmenou zriadenia v našej spoločnosti. Zrušila sa smennosť popoludňajšie vyučovanie, ktoré prebiehalo na tejto škole viac ako 20 rokov. Začalo sa s výstavbou nového pavilónu so 6 učebňami, ktorá trvala 2 roky. Ministerstvom školstva boli zrušené Športové strediská a preto škola požiadala o vydanie súhlasu na zriadenie športových tried so zameraním na futbal a volejbal.

V roku 1992 škola získala štatút športových tried.

V priebehu roka 2001 boli vymenené strechy na pavilónoch a jednotlivé pavilóny boli napojené na samostatné vykurovanie.

Od školského roku 2003/2004 sme zaviedli jazykový variant od 3. ročníka. V nasledujúcom období sa pokračovalo na zveľaďovaní školy rekonštrukcia hlavného pavilónu, zriadenie počítačovej učebne, úprava chodníkov, Arborétum a Zelená trieda.

 

Na čele školy počas jej existencie pracovali títo riaditelia:

1965 – Ján Pančura

1968 – Valentín Hmurčík

1970 – Juraj Zajaroš

1990 – Mgr. Edita Hybeľová

1996 – Mgr. Oľga Jedináková

1999 – PhDr. Anatolij Drotár

2001 – Mgr. Marta Prokopičová

2002 – Mgr. Eva Flešárová

2007 – Ing. Michal Jancura

2012 - Mgr. Peter Gombár 

2017 - Mgr. Peter Gombár

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria