Navigácia

Fotogaléria

 • Dňa 7. 2. 2018 sa žiaci 3. a, 3. b, 3. c zúčastnili výstavy ilustrácií Zuzany Fuskovej z kníh Slovensko – krajina plná tajomstiev a besedy o knihách Prázdniny s Deduškom 1. a 2. so šéfredaktorkou vydavateľstva Class Košice Lenkou Šingovskou. Pani šéfredaktorka pútavým spôsobom predstavila dve, bohato ilustrované publikácie so spoločným názvom Slovensko – krajina plná tajomstiev.

  Publikácie prinášajú originálny spôsob, ako priblížiť detskému čitateľovi naše historické a kultúrne dedičstvo. Pútavý dej nabáda čitateľa odhaľovať tajomstvá Slovenska a spoznávať krásy tejto malebnej krajiny v srdci Európy. Dynamické príbehy osadené do súčasnosti ponúkajú zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií.

 • Na základe Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2015 – R a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.2.2018 Riaditeľstvo ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove vyhlasuje pre žiakov a pedagógov školy Chrípkové prázdniny v dňoch 16.2.2018 a 19.2.2018. Nástup do školy 20.2.2018.

  Riaditeľstvo ZŠ Mlynská Stropkov

 • Dňa 8. 2. 2018 školský klub detí a CVČ usporiadali relaxačné popoludnie / joga / pre žiakov školy v telocvični.

  Vychovávateľky v spolupráci s CVČ si pozvali cvičiteľku detskej jogy pani Maliňakovú, ktorá hravým a zaujímavým spôsobom spestrila deťom popoludnie. Čo skutočne budete na cvičení jogy absolvovať, závisí od typu jogy, i samotného učiteľa. Pri niektorých formách, napríklad populárna power joga, zameriavajúcich sa na dokonalé fyzické prevedenie ásan sa k meditácii vôbec nedostanete. Na druhej strane tam, kde spiritualita hrá väčšiu rolu, sa môžete počas cvičenia stretnúť so spievaním mantier.

 • Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu. Koncepcia prvouky sa stavia na zvedavosti žiakov, na ich prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet, preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Vytvára možnosti pre aktívne zapájanie sa žiakov do procesu vyučovania. Takto to vnímajú aj žiaci v I.B triede, kde rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch, rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie.Vlastnoručne vyrobené presýpacie hodiny u našich dievčat na hodinu prvouky s témou ČAS.

 • Do galérie LEGO-HRY-ŠKD-CVČ boli pridané fotografie.

 • Do galérie ŠKD-Fandíme ZOH -2018 boli pridané fotografie.

 • Dňa 7.2.2018 sa v poľskom Jasle konal volejbalový turnaj mladších žiačok v trojkovom a štvorkovom volejbale, na ktorom sa svojimi výkonmi prezentovali žiačky 6. a 7. ročníka ZŠ Mlynská Stropkov. V obidvoch kategóriách sa hralo na čas 10 minút.

  V trojkovom volejbale za účasti piatich družstiev, ktoré hrali systémom každý s každým, sa hráčky družstva Stropkova A po dvoch víťazstvách a dvoch prehrách umiestnili na 3. mieste. Trochu menej sa darilo hráčkam Stropkova B, ktoré ťahali trikrát za kratší koniec a raz sa radovali z víťazstva a na turnaji získali celkové 4. miesto.

 • Obdobie po polročnej klasifikácii patrí každoročne na ZŠ Mlynská karnevalu. Nebolo to inak ani tento rok. Žiaci I.stupňa si už od rána obliekali svoje masky a pomaly sa presúvali do vyzdobenej telocvične, z ktorej sa ozývala hudba. Pestrosť masiek bola úžasná. Karneval otvoril pán riaditeľ, Mgr. Peter Gombár, ktorý žiakov privítal a mohla sa začať prehliadka vlastnoručne vyrobených, po prípade požičaných masiek. Predstavovanie masiek sledovala porota, ktorú tvorili učiteľky I. stupňa. Ich úloha bola veľmi zodpovedná, pretože vybrať najkrajšie masky v množstve fantastických kreácií, známych i neznámych rozprávkových bytostí vôbec nebolo jednoduché. Okrem víťazov vyhodnotených masiek bol každý žiak odmenený sladkosťou .

 • Do galérie Karneval- 2. stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

 • Do galérie Karneval 1. stupeň boli pridané fotografie.

Utorok 20. 2. 2018

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vyučovací čas

1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hodina 8.55 hod. - 9.45 hod.

3. hodina 10.00 hod. - 10.45 hod.

4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.

5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.

I. stupeň - prestávka na obed (6. vyuč. hodina o 13. 00 hod. )

6. hodina: 12.45 hod. - 13.30 hod.

II. stupeň - prestávka na obed (7. vyuč. hodina o 14. 00 hod. )

7. hodina 14.00 hod. - 14.45 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria