Navigácia

Fotogaléria

 • Medzinárodnú súťaž priestorových prác „ BETLEHEMY OČAMI DETÍ“ každý rok organizuje naše mesto. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže. Dňa 17.1.2018 odborná porota OŠK v meste udelila ocenenia žiakom základných škôl v našom meste, medzi ktorými boli aj naše deti.

  Vyhodnotenie: 1. kategória:

  2. miesto – Vanesa Žanonyová

  Tobias Žanony

  3. miesto - Fabián Žemlička

  2. kategória: 1. miesto - Samuel Zápotocký

  2. miesto - Jakub Pán

  3. miesto - Kristína Vargová

 • V dňoch 11.12.2017 až 20.12.2017 prebiehala na ZŠ Mlynská charitatívna Zbierka potravín pre rodiny v núdzi v Stropkove. Do tejto dobročinnej akcie sa zapojila naša škola na podnet našej bývalej žiačky Dominiky Olčákovej a na základe oslovenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.

  V uvedených dňoch žiaci jednotlivých tried I. a II. stupňa spolu so svojimi pedagógmi, vychovávateľkami a zamestnancami školy napĺňali obrovské krabice trvanlivými potravinami, ktoré mali pomôcť stropkovským rodinám v núdzi prežiť vianočné sviatky v spokojnosti a dostatku. V priebehu týchto dní pedagógovia a žiaci spolu so svojimi rodičmi prinášali do školy múku, cukor, soľ, strukoviny, cestoviny, čaje, konzervy,.. a iné potraviny, ktoré sme postupne pripravovali na odovzdanie organizátorom.

 • Dňa 18.12.2018 žiaci ZŠ Mlynská navštívili zariadenie Nový domov v Stropkove. V tento deň prišli potešiť seniorov svojim vianočným programom, ktorý pripravili pod vedením svojich pedagógov Mgr. Vidiščákovej a Mgr. Skalu. Žiaci I. a II. stupňa našej školy spríjemnili dôchodcom predvianočné obdobie moderným vianočným tančekom a pásmom plným vianočných kolied. Program ukončili spoločnou koledou Tichá noc,... počas ktorej rozdali seniorom drobné vianočné darčeky, ktoré pripravili na vyučovacích hodinách pod vedením svojich učiteliek a vychovávateliek. Okrem týchto vianočných darčekov odovzdali žiaci ZŠ Mlynskej vedeniu Nového domova aj finančný dar, ktorý vyzbierali na vianočnej burze .

 • Vianočná atmosféra 2017 sa niesla celou našou školou. Tento predvianočný čas, bol pre nás všetkých veľmi príjemný. Rozžiarené očká žiakov, srdcia plné lásky a radosti pani učiteľky a pani vychovávateľky, pečenie medovníkov pani kuchárok , vôňa ihličia pánov školníkov, divadelné predstavenie od pána riaditeľa. Každý z nás sa tešil na príchod Vianoc. Ako tradične k Vianociam patrí pečenie medovníkov. Takto to bolo tento rok aj v I.B triede.

  Suroviny sme si pripravili,

 • Do galérie Vianočné posedenie 3. ŠKD boli pridané fotografie.

 • Advent je čas očakávania, čas príprav na vianočné sviatky. My, v V.C, sme mali super advent. V triede nám pribudol adventný kalendár s 24 balíčkami, pre každého jeden. Každý deň nás čakalo žrebovanie, kto dostane balíček. Ten, kto bol vyžrebovaný, otvoril okienko, za ktorým sa skrývalo ďalšie prekvapenie. Bolo to jedno slovo, ktoré ukrývalo, čo dostane. Na rade bolo tipovanie, čo to môže byť. Niekedy sme to uhádli, niekedy sa to nepodarilo. Skrývalo sa tam napr. dlllllhé = toaletný papier, žlté = kukuričné placky, nebeské = anjelik, farebné = fixy, široké = kuchynské utierky, večerné = sprchovačka, bufetové = džúsy, voňavé = mydlo, slané = tyčinky, chlapčenské = autíčko, dievčenské = náušnice... Darček každého z nás potešil, dobre prekvapil a rozosmial. Adventný čas sme ukončili vianočným posedením pri čajíku a pri čítaní vianočnej pošty. Každý list, či pozdrav nás veľmi potešil, ale najviac sme boli prekvapení z listu, ktorý nám napísal Ježiško. Tento adventný čas nám ešte dlho ostane v spomienkach.

 • Spájať detí rôzneho veku na školách je veľmi dôležité. Takéto prepojenie prvého a druhého stupňa odstraňuje bariéry medzi deťmi. Tieto deti by si mali pomáhať a medzi sebou spolupracovať a komunikovať. Možnože je to prvý krôčik k tomu, aby sa deti nad sebou nepovyšovali, ale hľadali k sebe cestu. Dňa 20.12.2017 starší žiaci zavítali medzi prvákov a štvrtákov, priniesli im vystrihnutú postavičku, ktorú si mali žiaci vyfarbiť za pomoci starších žiakov a dovnútra napísať svoje prianie / nemuselo byť vianočné/.

Piatok 19. 1. 2018

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vyučovací čas

1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hodina 8.55 hod. - 9.45 hod.

3. hodina 10.00 hod. - 10.45 hod.

4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.

5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.

I. stupeň - prestávka na obed (6. vyuč. hodina o 13. 00 hod. )

6. hodina: 12.45 hod. - 13.30 hod.

II. stupeň - prestávka na obed (7. vyuč. hodina o 14. 00 hod. )

7. hodina 14.00 hod. - 14.45 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria