Navigácia

Fotogaléria

 • Miesto Meno a priezvisko body za úlohy body za čas Spolu

  1. Petronela Luberdová 4.B 13 10 23

  2. Oliver Hurný 4.A 12 11 23

  3. Sára Komišáková 4.B 14 8 22

  4. Roman Palidrab 4.A 12 10 22

  5. Timotej Durkaj 4.A 12 9 21

  6. Martin Žiak 4.B 11 9 20

  7. Samuel Kostik 4.C 11 8 19

  8. Adrián Zápotocký 4.C 9 0 9

 • 39. ročník, školský rok 2017/2018

  Úspešní riešitelia: 4 žiaci

  Poradie Meno a priezvisko Trieda Body za úlohy Body za čas Body spolu

  1. Jakub Jacenko III. A 11 4 15

  2. Bibiána Cichá III. C 10 5 15

  2. Lara Špilárová III. C 10 5 15

  3. Tomáš Ľuľa III. A 10 4 14

 • Náš projekt je o vzbudení záujmu o techniku, o remeslá (hrnčiarstvo, šperkárstvo), o motivovaní žiakov pre budúce povolania, ale aj o získavaní nových poznatkov netradičným spôsobom. Cieľom je podporovať emociálny, sociálny, morálny rast žiakov a rozvíjať ich zmyslovo-pohybové schopnosti.

  Získali sme hrnčiarsku pec, hrnčiarsky kruh, hlinu, glazúru a pomôcky na spracovanie hliny. Bližšie o projekte na webovej stránke neziskovej organizácie Eductech http://www.eductech.sk/novinky/stropkovcania-rozvijaju-hrnciarstvo-ci-sperkarstvo-ved-remeslo-ma-zlate-dno/ .

 • Udalosť Hodina kódu organizuje Code.org, verejná nezisková organizácia (US § 501 c3), ktorá sa venuje zvyšovaniu podielu záujmu o informatiku v spoločnosti (žiakov, študentov, zvyšovanie účasti žien a nedostatočne zastúpených menšín). Podporuje ju množstvo známych a nadnárodných organizácií vrátane Microsoftu, Applu, Amazonu, Boys and Girls Clubs of America a College Board.

  Hodina kódu na našej škole prebiehala na hodinách informatiky od 4. do 8.decembra 2017, kedy sme slávili aj Týždeň vyučovania informatiky. Jej cieľom bolo odstrániť záhadnosť programovania a ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základom programovania. Pre žiakov boli k dispozícii výukové programy na webovej stránke https://hourofcode.com/us/sk/learn. Tam si každý mohol zvoliť výukový program, teda zvoliť si čo a v čom chcel programovať Chlapci a dievčatá najviac programovali pomocou blokov hru Minecraft, ale aj hry Frozen, Star wars, Pac-man-zero, Vaiana, Angry birds . Skúšali programovať aj v Pythone napr. Tracy the turtle, či v Scratch Google logo. Žiaci mohli pracovať aj v tíme. Programovali aj v rozhovoroch počas prestávok. Niektorých žiakov hodina kódu veľmi oslovila a kódujú aj doma na svojich PC.

 • Súboj talentov – takto nazvali novú výtvarnú súťaž jej tvorcovia, pedagógovia SPŠ vo Svidníku. Prvý ročník tejto súťaže bol tematicky neohraničený, ponúkal priestor pre slobodný výtvarný prejav od abstraktných kompozícií po realistické stvárnenia rôznymi technikami. Súťažili žiaci ZŠ a ZUŠ zo Svidníka, Stropkova, Giraltoviec a Bardejova v šiestich kategóriách: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, digitálna fotografia a odevný dizajn. Naši žiaci sa popasovali s touto výzvou, ktorá nebola tematicky zameraná a umožnila im prejaviť svoj talent. Všetky prihlásené práce našich žiakov získali výborné umiestnenie. Žiacke práce posudzovala päťčlenná odborná porota. Oceňovanie víťazných prác prebehlo 12. decembra 2017 priamo na pôde SPŠ vo Svidníku. V rámci dňa otvorených dverí si ocenení žiaci mohli obohatiť svoje zručnosti a vedomosti na niekoľkých workshopoch zameraných na netradičné výtvarné techniky (napr. maľba a tlač na textil, sublimácia, smaltovanie, vitráž, cínovanie, výroba šperkov a i.). Vlastné výrobky si odniesli ako milé suveníry na túto udalosť. V závere tvorivého dopoludnia riaditeľ školy Mgr. Pavel Olejár ocenil víťazné práce našich žiakov takto:

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch 18.12 -19.12. 2017 od 7:30-8:30, 12:30-15:00 v hlavnom pavilóne G (kde je jedáleň) na poschodí, bude vyplácanie cestovného.

 • Do galérie Zaujímavé pokusy na fyzike boli pridané fotografie.

  Ako si vyrobiť gumené vajce, lávovú lampu, alebo nafúknuť balón pomocou octu a sódy, to a ešte viac mali možnosť žiaci predviesť svojím spolužiakom na hodine fyziky. Námety čerpali z internetu, doniesli si pomôcky a s troškou trpezlivosti a trémy zaujímavé pokusy predviedli a vysvetlili. Samozrejme boli odmenení jednotkou, niečo sa naučili a ostatných motivovali.

  Mgr. Vašková

 • Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

Pondelok 18. 12. 2017

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vyučovací čas

1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hodina 8.55 hod. - 9.45 hod.

3. hodina 10.00 hod. - 10.45 hod.

4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.

5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.

I. stupeň - prestávka na obed (6. vyuč. hodina o 13. 00 hod. )

6. hodina: 12.45 hod. - 13.30 hod.

II. stupeň - prestávka na obed (7. vyuč. hodina o 14. 00 hod. )

7. hodina 14.00 hod. - 14.45 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria