Navigácia

Fotogaléria

Počet návštev: 2754264
 • Dňa 16. marca 2018 ZŠ Mlynská zorganizovala okresné kolo Fyzikálnej olympiády - 59. ročník, kategória E – 9. ročník a F – 8. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojili 4 školy : ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce a ZŠ Konštantínova. Olympiádu slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár, za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisie bola Mgr. Adriana Vašková- ZŠ Mlynská, členmi boli Ing. Adriana Šlechtová – ZŠ Konštantínova a Mgr. Michal Blicha – ZŠ s MŠ Bukovce. Žiaci riešili 4 úlohy v časovom limite 4 hodiny.

 • 15.3.2018 sa v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku konalo obvodné kolo „Čo vieš o hviezdach?“. ZŠ Mlynskú 697/7, Stropkov reprezentoval žiak 6.b triedy Róbert Front. Tento žiak zastupoval všetky základné školy v Stropkove.

  Súťaž pozostávala zo 4. kôl a to zo všeobecnej astronómie, spoznávania hviezd, spoznávania objektov na obrázkoch a tajničky. Žiaci mali vedomosti z histórie astronómie, Slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, hviezd, galaxií, kozmonautiky, astronómoch, astronomických observatórií. Priebeh súťaže zabezpečoval Mgr. J. Sadiv. Náš žiak skončil na 1. mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať 24.4.2018 vo Hvezdárni a planetáriu Prešov. Blahoželáme.

 • Do ďalšieho kola postupujú žiaci s minimálnym počtom bodov 20.

 • ZŠ Mlynská , Stropkov sa pridala ku slovenským základným školám, ktoré si chcú zmerať sily v programovaní.

  Organizátori súťaže, vzdelávacia spoločnosť Learn2Code a partneri, Nadácia Eset a Nadácia Orange, chcú hravou formou upriamiť pozornosť na dôležitosť základných programátorských zručnosti detí.

  Schopnosť prejsť hru so správnym algoritmom a naprogramovať počítačovú hru znamená pre žiaka to, že si zlepšuje kritické myslenie. Aj keď sa z neho nestane IT odborník, zručnosti nadobudnuté v programovaní využije v práci a praktickom živote.

 • Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili besedy, ktorá bola zameraná na hygienu rúk. Túto besedu každoročne organizujeme v spolupráci s RÚVZ vo Svidníku. Aj tento rok k nám prišla pani Jana Ufnárová, ktorá deťom vysvetlila dôležitosť umývania a celkovej hygieny rúk. Ukázala žiakom ako si správne umývať ruky, a taktiež im porozprávala, kedy si musia ruky umývať. Vysvetlila im, že keď sa dostanú do kontaktu s baktériami, ľahko sa môžu nakaziť tým, že sa dotknú očí, nosa či úst. Správne umývanie rúk je základom obrany proti šíreniu rôznych infekcií v rodine, či v detskom kolektíve. Umývanie rúk je základný hygienický návyk, ktorý zvládne už každý žiak na základnej škole. Je to aj najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcií.

 • Stalo sa už tradíciou, že na ZŠ Mlynská sa každoročne konajú DNI OTVORENÝCH DVERÍ pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Výnimkou nebol ani tento školský rok.

  V dňoch 13. - 14. 3. 2018 navštívili našu školu predškoláci z MŠ A. Hlinku a MŠ Matice slovenskej. Škôlkari sa zahrali na školákov a štvrtáci ich sprevádzali svojimi triedami. Spoločne si zaspievali, zarecitovali, a taktiež si vytvorili vlastného jarného motýlika s logom našej školy. V rámci DOD si rodičia a budúci predškoláci prezreli priestory našej školy, triedy, odborné učebne, dielne, telocvičňu, jedáleň, knižnicu, CVČ, ŠKD. Taktiež sa stretli a porozprávali učiteľkami 1. stupňa, ktoré im odpovedali na množstvo otázok.

 • Do galérie "Stredoveký Stropkov" boli pridané fotografie.

Sobota 24. 3. 2018

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vyučovací čas

1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hodina 8.55 hod. - 9.45 hod.

3. hodina 10.00 hod. - 10.45 hod.

4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.

5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.

I. stupeň - prestávka na obed (6. vyuč. hodina o 13. 00 hod. )

6. hodina: 12.45 hod. - 13.30 hod.

II. stupeň - prestávka na obed (7. vyuč. hodina o 14. 00 hod. )

7. hodina 14.00 hod. - 14.45 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria