Navigácia

Fotogaléria

Počet návštev: 1785417
 • V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od 25.11. zavádzajú nasledovné zmeny:

  povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,

  výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov

  (https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady.../vyhlaska_262.pdf...);

  Ahoj

  O ďalších opatreniach vás budeme priebežne informovať.

 • Počas Európskeho týždňa boja proti drogám sme sa v rámci vyučovania zamerali na podporu duševného i fyzického zdravia prostredníctvom jednoduchej aktivity. Žiaci písali na papierové srdiečka všetko, čo pozitívne a priaznivo pôsobí na ich zdravie. Spoločne sme tak zistili, že nielen rodina, priatelia či šport podporujú náš zdravý životný štýl, ale aj hudba, spev, domáci miláčikovia, príroda ............

  Ak chcete vidieť, čo je vzácne pre vyše 350 žiakov I. a II. stupňa, príďte sa pozrieť do pavilónu C.

 • Tak ako je dobrým zvykom aj tento rok sme v ZŠ Mlynská v Stropkove pasovali prváčikov. Slávnostné oblečenie, tablo s fotografiami, pasovacie listy, darčeky,... Triedne učiteľky všetko pekne pripravili, pasovanie sa mohlo začať.

  Vo štvrtok 25. novembra ráno, presne na Katarínu, zaklopal na dvere tlačiarensky škriatok Hups a do prváckych tried priviedol riaditeľa školy Petra Gombára a pani zástupkyňu Auréliu Vidščákovú.

  Predtým, ako sa prváčikovia stali právoplatnými členmi školského cechu, museli vzácnym hosťom ukázať, čo všetko sa za pár mesiacov v školských laviciach naučili. Predviedli, ako vedia čítať, počítať i spievať. Po zložení prváckeho sľubu nasledovala dlho očakávaná chvíľa­-pasovanie do cechu školského. Každý prváčik pokľakol pred pána riaditeľa a ten mu na znak príslušnosti k cechu priložil na rameno obrovskú školskú ceruzku. Po tejto ceremónii si žiaci z rúk pani zástupkyne prevzali pasovacie listy. Triedne učiteľky Andrea Babjarčíková a Bronislava Buráková im potom odovzdali milé darčeky.

 • Extravagantné účesy sa najviac vyskytujú na rôznych súťažiach, no môžeme sa s nimi stretnúť aj v bežnom živote. Sú dosť náročné na zhotovenie, ale aj veľmi zaujímavé. Záleží len na odvahe zákazníčky, aký výnimočný účes, strih a farbu si vyberie.

  Dňa 16.11.2021 v popoludňajších hodinách aj v našej škole sa našli odvážni žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže v extravagantnom účese. Výsledkom spoločnej práce boli originálne výtvory. Porota udelila tri víťazné miesta, ktoré získali pekné ceny a všetkým súťažiacim rozdala sladkosti.

 • Fyzika je predmet, ktorý opisuje a skúma prírodné javy a určite patrí medzi tie náročnejšie predmety. Aby žiaci fyzike porozumeli, je potrebné na hodinách skúmať a experimentovať. V našej učebni fyziky máme pomôcky z rôznych projektov, do ktorých sa naša škola zapojila a to národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj zručností a prácu s talentmi, a projekt IT Akadémia. Žiaci však môžu experimentovať aj z pomôcok vyrobených doma. Práve zážitkové učenie, že žiak veci a deje skúma, pracuje s nimi a práca v skupinách patria medzi najdôležitejšie vyučovacie metódy.

 • Jednou zo základných zručností, ktorú by si mali osvojiť už aj deti, je vedieť narábať s peniazmi, nájsť rovnováhu medzi ich spotrebou a sporením. V rámci finančnej gramotnosti si žiaci pripomenuli 31.október ako Svetový deň sporenia. Zahrali sa na malých bankárov, finančných manažérov a založili si vlastné vkladné knižky. Rozhodovali sa, na čo chcú sporiť a akú sumu peňazí by si chceli odkladať. Nakoniec sa pochválili svojimi pokladničkami. Veríme, že tieto činnosti prispeli k uvedomeniu si sporenia ako dôležitej súčasti bežného života každého človeka.

 • V jesenných mesiacoch našu pozornosť viac upriamujeme na svojich starých rodičov. Uvedomujeme si ich úsilie a pomoc, ktorú nám preukazujú počas života. Každá ich vráska na tvári má svoj príbeh a silné ruky dedkov hovoria o ich ťažkej práci počas života, ale aj o láske, ktorú nimi rozdávajú.

  Žiaci 7. ročníka svoj vzťah k starým rodičom opísali aj na hodinách anglického jazyka v projektovej práci.

  Srdečná vďaka našim rodičom a starým rodičom však patrí počas celého roka.

 • Hviezdoslavov Kubín je najstaršie a najprestížnejšie podujatie v umeleckom prednese na Slovensku. Pôvodne vznikol pre potreby lepšej výslovnosti v slovenskom jazyku, postupne sa však pretváral, prepájal sa s inými druhmi umenia a nadobudol súčasnú podobu.

  KK súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy sa tento rok uskutočnilo dištančnou formou v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Odborná porota vyberala víťazov v jednotlivých kategóriách prostredníctvom videonahrávok víťazov okresných kôl súťaže.

 • Maľovanie, strihanie, kreslenie, lepenie, písanie a tvorivosť...spojením týchto zručností sa podarilo žiakom zo 4.c vytvoriť nádherné PROTIODKUKÁVAČE. Na každom z nich je pár povzbudivých viet:

  Som šikovný! Zvládnem to aj sám! Verím si! Mám nato! Som super! Dokážem to! ...

  Vyskúšali sme ich aj v praxi a osvedčili sa.

 • Štvrtý októbrový pondelok je vyhlásený za Medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň je oslavou ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.

  25. október 2021 bol pre žiakov ZŠ Mlynská v Stropkove nezvyčajným. Vyučovanie sa tentoraz nekonalo len v triede, ale aj v školskej knižnici.

  Celé dopoludnie jednotlivé triedy navštevovali knižnicu, kde na nich čakali rôzne rozprávkové bytosti, hry a súťaže. Prvákov privítal tlačiarenský škriatok Hups, ktorý si spolu s deťmi nechal vypísať čitateľský preukaz. Knihy boli žiakom ponúknuté zaujímavou a hravou formou. Dokonca zlý Černoknižník niektoré triedy v knižnici aj zamkol a ich úlohou bolo nájsť kľúč podľa indícií v knihách a dostať sa von (Escape room). Mladší žiaci čítali, ilustrovali aj dramatizovali obľúbené rozprávky, bájky a zahrali si hru Hádaj, hádaj, hádač – program z ľudových hádaniek a porekadiel.

Dôležité oznamy

 

 

 

Škola roka

V rámci Slovenskej  republiky získala naša škola titul:

,,ŠKOLA ROKA“

v šk. roku 2013/14- 4. miesto

v šk. roku 2016/17- 3. miesto

v šk. roku 2018/19- 2. miesto

Utorok 30. 11. 2021

Utorok 30. 11. 2021

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vyučovací čas

1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hodina 8.55 hod. - 9.40 hod.

3. hodina 10.00 hod. - 10.45 hod.

4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.

5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.

6. hodina: 12.45 hod. - 13.30 hod.

7. hodina 13.35 hod. - 14.20 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria