Navigácia

Fotogaléria

Počet návštev: 1572795
 • Ministerstvo školstva predstavilo AKO BUDE VYZERAŤ NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

  Po novom

  nebude ministerstvo zatvárať školy plošne,

  na nástup do školy sa nevyžaduje test,

  pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

  Všetky pravidlá sú v dokumentoch na webovom sídle ministerstva školstva.

  PRÍLOHY:

  ✅ PÍSOMNÉ_VYHLÁSENIE_O_BEZPRIZNAKOVOSTI.pdf - aj elektronicky cez edupage

  ✅ ŠKOLSKÝ_SEMAFOR.pdf

  ✅ OZNAM_PRE_OSOBY_VSTUPUJÚCE_DO_OBJEKTU_ŠKOLY_A_ŠKOLSKÉHO_ZARIADENIA.pdf

 • Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu so svojimi rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných denných táboroch.

  ZŠ Mlynská bola organizátorom letného školského tábora od 19.7. - 23.7. 2021 pre deti od 6 do 12 rokov pod názvom „Zvieratkovo z Mlyna“. Zúčastnilo sa ho 45 detí. Vedúci tábora a 3 animátorky pre nich pripravili bohatý program. Počas celého týždňa sa každý deň venovali iným aktivitám. Letný tábor bol plný zážitkov, dobrodružstiev, málinko aj edukácie, ale hlavne dal deťom nové priateľstvá.

 • > Zákonný zástupca žiaka 1. stupňa uhrádza poplatok za ŠKD podľa týchto pokynov:

  Na základe VZN mesta Stropkov č.5/2021, rozhodol riaditeľ školy, že úhrada za ŠKD sa bude vyplácať raz za školský polrok s účinnosťou od 1.9.2021 v sume:

  • za l. polrok 20 € (t.j 5 mesiacov x 4 €)
  • za 2. polrok 20 € (t.j 5 mesiacov x 4 €)

  > Úhradu možno vykonať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na príjmový účet školy (poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť v kancelárii školy) .

  IBAN: SK97 0200 0000 0016 4214 5054

  > Variabilný symbol za 1. polrok 0901 (platí pre 09/2021 až 01/2022)

 • Letná škola je príležitosť pre žiakov, ktorým pomohol impulz a zmysluplne vyplnený čas počas prázdnin, a ktorí zároveň chcú pracovať na svojom správaní, motivácií a zručnostiach.
  Aj na našej škole ZŠ Mlynská Stropkov sa uskutočnil druhý ročník Letnej školy v termíne od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021.

  Zamerali sme sa na výučbu vyučovacích predmetov hravou formou, na netradičné aktivity a zážitkové vyučovanie. Zadania a ich samotná realizácia prebiehali v školskom areáli aj mimo školy. Aktivity zahŕňali tvorivosť, iniciatívnosť, čitateľskú, matematickú, informačnú a prírodovednú gramotnosť. Výchovno – vzdelávacia činnosť bola prispôsobená veku a potrebám žiakov.

 • Dňa 13. 9. 2021 naša škola zorganizovala cvičenie v prírode/účelové cvičenie pre žiakov školy, ktoré bolo zamerané na riešenie mimoriadnych situácií a správanie detí pri vyhlásení varovných signálov, ochranu prírody a jej poznávanie, osvojenie základných odborných vedomostí v zdravotníckej príprave, orientáciu v teréne a na dopravnú výchovu.

 • Pre stravníkov bez príspevku na stravu je povinnosťou príspevok za stravu uhradiť najneskôr k 15. dňu v mesiaci /mesiac vopred/

  Úhrada stravy mesačne sumou:

  Dospelí stravníci:

  ZŠ 10,00 € 0,44 € na deň

  Jednorazová platba (finančná zábezpeky) v auguste: platí pre stravníkov s dotáciou na stravu:

  I. stupeň: 25,00 € / dotácia 1,30 eur

  II. stupeň: 25,00 € / dotácia 1,30 eur

  Úhrada stravy: žiaci bez dotácie:

  I. stupeň: 24,20 eur / mesiac - výška stravnej jednotky na deň 1,21 eur

 • Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu so svojimi rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných denných táboroch.

  ZŠ Mlynská bola organizátorom letného školského tábora od 19.7. - 23.7. 2021 pre deti od 6 do 12 rokov pod názvom „Zvieratkovo z Mlyna“. Zúčastnilo sa ho 45 detí. Vedúci tábora a 3 animátorky pre nich pripravili bohatý program. Počas celého týždňa sa každý deň venovali iným aktivitám. Letný tábor bol plný zážitkov, dobrodružstiev, málinko aj edukácie, ale hlavne dal deťom nové priateľstvá.

 • Oznamujeme, že nástup detí ( účastníci, ktorí sa prihlásili ) do Letnej školy je 16. augusta 2021 ( pondelok ) o 8:00 hod. v ZŠ Mlynská. Letná škola bude organizovaná od 16.8. – 20.8.2021 od 8:00 – 14:00 hod. Žiaci majú zabezpečenú desiatu a obed. Do školy si prinesú knihy z Matematiky, Slovenského jazyka a literatúry, Čítanku a peračník. Zošity a iné dostanú v škole. Info: Mgr. Mihok Viliam - 0907366397

 • Postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení v druhom polroku školského roka 2020/2021 umožnilo žiakom ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove zapojiť sa do Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), ktorého cieľom je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, ako aj prípadná identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich ďalšej športovej výkonnostnej úrovni.

  Ide o dobrovoľný športový projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy. Vďaka projektu je možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

Dôležité oznamy

 

 

 

Škola roka

V rámci Slovenskej  republiky získala naša škola titul:

,,ŠKOLA ROKA“

v šk. roku 2013/14- 4. miesto

v šk. roku 2016/17- 3. miesto

v šk. roku 2018/19- 2. miesto

Štvrtok 23. 9. 2021

Štvrtok 23. 9. 2021

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vyučovací čas

1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hodina 8.55 hod. - 9.40 hod.

3. hodina 10.00 hod. - 10.45 hod.

4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.

5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.

6. hodina: 12.45 hod. - 13.30 hod.

7. hodina 13.35 hod. - 22.00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria