Navigácia

 • OM družstiev a jednotlivcov v šachu žiakov – 4. kolo

      V piatok 13.5.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresných majstrovstiev v šachu – 4.kolo, ktoré organizoval Šachový klub v Stropkove. Turnaj bude započítaný do seriálu okresných majstrovstiev jednotlivcov a 4-členných družstiev žiakov ZŠ. Na záver školského roka 10.6.2022 v 5. kole, budú tri najlepšie družstvá z okresu Stropkov odmenené diplomami a vecnými cenami, šachovými súpravami. Ocenení budú aj traja najlepší jednotlivci z každej kategórie.  Naši nastúpili v zložení:  Urban Miklič, Dávid Štovka, Tobias Kľocek, Adam Vidiščák, Natália Jevočinová, Andrej Jevočin a Tobias Žanony. Na tomto turnaji zabojovali všetci z nášho družstva, ale najlepším hráčom za kategóriu ml. žiakov sa stal  Tobias Kľocek, ktorý získal 1. miesto. Srdečne mu gratulujeme. Všetkým menovaným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tomto športe.

 • ZŠ MLYNSKÁ ZÍSKALA 1. MIESTO NA CELOSLOVENSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY EDUARD HÁJNIK VÍŤAZOM CK DEJO V KATEGÓRII C

    V dňoch 5.5.2022–7.5.2022 sa uskutočnilo v Bratislave CELOSLOVENSKÉ KOLO 14. ročníka DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY (CK DEJO) v kategóriách C (9. ročník), D (8.ročník),  A,B (stredné školy).

    Našu ZŠ Mlynská, mesto Stropkov a Prešovský kraj, reprezentoval premiant školy EDUARD  HÁJNIK, žiak 9.b triedy, ktorý bol víťazom krajského kola DEJO v C kategórii.

    Edo na tomto CK DEJO nedal v kategórii C svojim súperom šancu. Spomedzi 8 reprezentantov jednotlivých krajov Slovenska vybojoval pre našu ZŠ MLYNSKÁ, MESTO STROPKOV a PREŠOVSKÝ KRAJ to najkrajšie a najvyššie ocenenie. Získal 1. MIESTO s počtom 95 bodov z celkového počtu 100 bodov a stal sa najlepším riešiteľom DEJO na Slovensku vo svojej kategórii.

    Jeho  umiestnenie je skvelým výsledkom Edovej zodpovednej a svedomitej práce, jeho snaženia a  vytrvalosti počas jeho štúdia na ZŠ. Je taktiež skvelým príkladom pre ostatných žiakov našej školy. Pochvalu a poďakovanie si zaslúži nielen Edova zodpovedná príprava na vyučovanie, ale aj jeho záujem o zapájanie sa do predmetových olympiád a súťaží. Veľké ĎAKUJEM  patrí aj jeho rodičom, ktorí mu počas celého štúdia boli veľkou oporou. 

    Srdečne teda blahoželáme k tomuto veľkému úspechu v mene všetkých pedagógov i žiakov ZŠ Mlynská.

     Edovi všetci držíme palce aj v ďalšej dôležitej predmetovej olympiáde, a to v CELOSLOVENSKOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY (CK GEGO), ktorú absolvuje ako víťaz KK GEGO v kategórii E. CK GEGO sa uskutoční v dňoch 20.5.2022-21.5.2022 v Tatranskej Lomnici.

     Edo, drž sa.  ĎAKUJEME a sme na teba hrdí.

 • ZŠ Mlynská Stropkov 3. miesto v krajskom kole vo štvorkovom volejbale

  Dňa 11.5.2022 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo krajské kolo starších žiačok v štvorkovom volejbale - Midicool volley, na ktorom  si v konkurencií 9 družstiev vybojovali žiačky športových tried ZŠ Mlynská Stropkov 3. miesto.

  Ako víťaz svojej skupiny, keď zdolali súperky z Prešova a Malcova bez straty setu, postúpili medzi tri najlepšie celky turnaja

  V prvom zápase finálovej skupiny proti domácemu družstvu z Vranova, kde žiačky Stropkova podali veľmi dobrý výkon, nakoniec po vyrovnanom a dramatickom priebehu hry  podľahli súperkám v tajbrejku  V zápase proti družstvu zo Svidníka sa trápili na príjme podania, boli málo útočné čo súper jednoznačne využil vo svoj prospech a zvíťazil.

  Zostava družstva ZŠ Mlynská Stropkov:

  Luberdová P., Nemcová L., Malačinová T., Andrejovská K., Šturáková V., Kočišová S., Tkačivská A., Cimbová K., Špilárová L.

  Tréner: Mgr. Alexík P.

  Výsledky:

  Skupina

  ZŠ Mlynská Stropkov – ZŠ Šrobárová Prešov         2 : 0     (12, 18)

  ZŠ Mlynská Stropkov – ZŠ Malcov                         2 : 0     (12,11)

  O 1.-3. miesto

  ZŠ Mlynská Stropkov – ZŠ Juh Vranov/T                           1 : 2    (-20,24,-9)

  ZŠ Juh Vranov/T - ZŠ Komenského Svidník                       0 : 2     (-14, -16)

  ZŠ Mlynská Stropkov – ZŠ Komenského Svidník               0 : 2    (-11,-11)

  Konečné poradie:

  1. ZŠ Komenského Svidník
  2. ZŠ Juh Vranov/T
  3. ZŠ Mlynská Stropkov
  4. ZŠ 3robárová Prešov
  5. ZŠ Sídlisko 2 Vranov/T.
  6. ZŠ Lendak
  7. ZŠ a MŠ Jarná Poprad
  8. ZŠ Brezovica
  9. ZŠ Malcov
 • OKOLO SVETA ZA 5 DNÍ

 • Jarný zber papiera

 • Plavecký kurz 2022 – 7. ročníky

         V dňoch 2.5. – 6. 5. 2022 organizovala ZŠ Mlynská plavecký kurz pre 7. ročníky v Mestskej  plavárni v Stropkove, ktorého sa zúčastnilo 49  žiakov. Plavecký kurz prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov (telocvikárov), ktorí majú zodpovedný prístup k žiakom. Tak ako v minulosti, i tento rok žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda pre nich už nie je strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a žiaci si domov hrdo niesli diplom plavca. Organizovaním plaveckých kurzov sa nám darí v plnej miere  podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť na našej škole.

 • Pesnička pre mamičky

       Letí, letí pesnička, k mamkám zaletí, počúvajte, drahé mamičky, pozdrav od detí, prosím...

  Tú najlepšiu zo všetkých si každý v svojom srdiečku nosí.

   

       Krásny Deň matiek, milé mamky, mamičky, mamulienky!  

                                                                                                                      Žiaci I.A   

 • Výtvarná súťaž – Srdiečko pre mamičku

  Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom.

  Centrum voľného času v spolupráci s ŠKD vyhlásili pre žiakov školy v dňoch 3.-5. mája v popoludňajších hodinách výtvarnú súťaž na tému „ Srdiečko pre mamičku“. Zapojili sa väčšinou mladší žiaci, ale súťaženie o najkrajšie srdiečko bolo veľké. Deti vystrihovali, lepili,  maľovali srdiečka farebnými pastelkami. Aj toto je jedna z ciest, ako v deťoch rozvíjať predstavivosť a kreativitu. Porota nakoniec udelila prvé tri miesta, ale všetky srdiečka boli krásne a jedinečné tým, že boli vyrobené s láskou. Víťazi dostali diplomy, vecné ceny a ostatní účastníci sladkosti. Srdiečka si deti zobrali domov pre svoje milované mamičky.

   

 • Slávik Slovenska 2022 kategória 1.- 3. ročník

   

  Po dlhšom čase sa naša škola rozozvučaAa krásnym spevom našich slávikov. Pri príležitosti 30. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022 sa 11 žiakov rozhodlo predstaviť svoje pesničky  v I. kategórii. Porota v zložení Mgr. S. Nemcová a Mgr. M. Knežo to vôbec nemala jednoduché. Po ťažkom rozhodovaní bude našu školu v I. kategórii reprezentovať Tibor Berežný z 1.B. Blahoželáme víťazovi a držíme mu palce v okresnom kole.

  Poradie ŠK v I. kategórii :
  1. miesto:  Tibor Berežný    1.B
  2. miesto:  Nela  Fečová     2.A
  3. miesto:  Karolína  Rusnáková   3.C
  Cena poroty:  Terézia  Tkáčová     1.A

  Všetkým súťažiacim želáme veľa chuti do ďalšieho spievania!  :-)

 • ZŠ MLYNSKÁ ZNOVU ZABODOVALA NA KK DEJO A KK GEGO EDUARD HÁJNIK VÍŤAZ KK DEJO A KK GEGO

     Dňa 22.3.2022 sa uskutočnil 14. ročník  krajského kola dejepisnej olympiády (DEJO), ktoré prebiehalo online formou. Do krajského kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili v kategóriách C – 9. ročník a D – 8. ročník na 1. a 2. mieste v OK DO. Našu ZŠ Mlynská a mesto Stropkov reprezentoval na krajskom kole žiak 9.b triedy Eduard Hájnik, ktorý sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste so ziskom 87 bodov z celkového počtu 90 bodov.

    Súťaž pozostávala z vedomostného testu, ktorý obsahoval úlohy z vybraného monotematického celku určeného celoslovenskou komisiou  a z učiva národných a svetových dejín 20. storočia, ktoré sú  obsahom učiva dejepisu 9. ročníka. Slovenská komisia DEJO vybrala pre tento ročník ako monotematický celok tému Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov,  v ktorej vznikli. Táto príprava na KK DO si vyžadovala popasovať sa s množstvom informácií, dátumov, dejepisných súvislostí a obrázkov. Eduard túto náročnú činnosť zvládol na výbornú a vybojoval pre seba, školu i mesto Stropkov už spomínané vynikajúce 1. miesto.

  Eduard Hájnik nie je nováčikom v OK či KK DEJO, pretože sa od 5. ročníka ZŠ pravidelne umiestňoval na prvých miestach. V minulom školskom roku 2020/2021 sa Eduard Hájnik v KK DEJO umiestnil na 2. mieste a prvenstvo mu uniklo len o 1 bod za víťazom.

     Popri reprezentácii školy a mesta v jednotlivých kolách DEJO reprezentoval školu a mesto Stropkov aj na KK MATO, kde sa stal úspešným riešiteľom. A ďalší vynikajúci úspech zaznamenal v KK GEGO, kde sa umiestnil na 1. mieste a bude reprezentovať mesto Stropkov i našu ZŠ Mlynská na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 20.-21.5.2022 .

  1. miestom na KK DEJO si náš žiak vybojoval účasť na celoslovenskom kole DEJO, ktoré sa

  uskutoční v dňoch 5.5.2022 – 7.5.2022 v Bratislave. Okrem prípravy na CK DEJO a GEGO ešte čakajú Eda v máji aj prijímacie pohovory na SŠ. Takže v mene celej ZŠ Mlynská v Stropkove mu nielen blahoželáme k tomuto super úspechu, ale držíme palce aj v tom najvyššom kole DEJO a GEGO a na prijímacích pohovoroch na SŠ. Edo, drž sa.

 • Reading comprehension

  V apríli si žiaci 7. ročníka overili vedomosti z anglického jazyka v školskej súťaži „Reading comprehension“. Súťažiaci sa popasovali s čítaním anglických článkov a vypracovaním rôznych typov úloh na porozumenie. A veru sa im darilo😊. Zvíťazila a 1. miesto si odniesla Barbora Gľusová zo 7.B, 2. miesto Lara ŠpilárováKarolína Cimbová, obidve zo 7.C a 3. miesto získal Richard Krehlík zo 7.B. Víťazi získali diplomy i pekné ceny a všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu. Gratulujeme!

 • Krajské kolo geografickej olympiády - 1.miesto

  Dňa 22. apríla  sa na ZŠ Prostějovská v Prešove uskutočnilo Krajské kolo geografickej olympiády v kategórii E a F prezenčnou formou. Medzi najlepšími žiakmi z celého Prešovského kraja  sa žiaci našej školy  nestratili a dosiahli výborné výsledky. Našu školu v kategórii E reprezentovali – Tamara Malačinová a Eduard Hájnik (žiaci deviateho ročníka). V kategórii F – Barbora Glusová a Elena Bartkovičová (žiačky siedmeho ročníka).  Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Žiak Eduard Hájnik sa stal nielen úspešným riešiteľom ale aj celkovým víťazom krajského kola geografickej olympiády v kategórii E a postúpil do celoštátneho kola. Edovi k fantastickému úspechu blahoželáme a držíme palce na celoštátnom kole, ktoré by sa malo konať v Tatranskej Lomnici.     

                                                                                                            Blahoželáme!     

 • Deň Zeme v 4.A

 • Stavanie mája

 • OM MiniCool volley v trojkovom volejbale - 1.miesto

  Dňa 27.4.2022 sa vo Svidníku uskutočnilo obvodné kolo školskej súťaže MiniCool volley v trojkovom volejbale, na ktorom nechýbali žiačky športových tried ZŠ Mlynská Stropkov. V úvodnom zápase zvíťazili proti tímu ZŠ 8. mája Svidník 2:1. Tento zápas bol veľmi náročný na psychiku dievčat, ale aj trénera. Po vyhratom prvom sete a vedení v druhom 20:11, dievčatá nezvládli záver setu kvôli zlyhaniu pri podaní a nakoniec ho prehrali. V tajbrejku pokračovali v nevýraznom výkone do stavu 13:8 pre súpera, no po dohovore trénera sa výkon výrazne zlepšil a nakoniec set skončil 18:17 v prospech ZŠ Mlynská. V druhom zápase nastúpili proti tímu ZŠ Komenského Svidník, s ktorým jednoznačne a bez problémov vyhrali 2:0.

  Celkovo sa umiestnili na prvom mieste a zabezpečili si postup do finálového krajského kola, ktoré sa uskutoční v Prešove.

  Výsledky:

  ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov -  ZŠ 8. mája Svidník              2 : 1    

  ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov -  ZŠ Komenského Svidník    2 : 0    

  Zostava družstva:

  Špilárová L., Cimbová K., Nováková K., Siváková E., Semancová S., Zápotocká D.

  Tréner: Haľko M.

 • MIDI COOL VOLLEY - 2. miesto

  Dňa 28.4.2022 sa vo Svidníku uskutočnilo obvodné kolo školskej súťaže MidiCool volley vo štvorkom volejbale, na ktorom nechýbali žiačky športových tried ZŠ Mlynská Stropkov. V úvodnom zápase zvíťazili bez straty setu proti tímu ZŠ 8. mája Svidník, no nestačili na domáce družstvo ZŠ Komenského Svidník, ktorému podľahli 0:2.

  Celkovo sa umiestnili na druhom mieste a zabezpečili si postup do finálového krajského kola, ktoré sa uskutoční v Prešove.

  Výsledky:

  ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov -  ZŠ 8. mája Svidník              2 : 0     (19, 19)

  ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov -  ZŠ Komenského Svidník    0 : 2     (-21, -18)

  Zostava družstva:

  Luberdová P., Tkačivská A., Andrejovská K., Šturáková V., Kočišová Sarah, Nemcová L., Malačinová T., Špilárová L.

  Tréner: Alexík P.

 • OM - Malý futbal ml. žiakov a žiačok ZŠ –ŠP- SFZ

  Dňa 26. a 27. apríla 2022 bola ZŠ Mlynská organizátorom okresných majstrovstiev  v malom futbale ml. žiakov ZŠ – ŠP- SFZ. 26. apríla hrali dievčatá a zúčastnili sa 3 družstvá : ZŠ Konštantínova, ZŠ Mlynská a ZŠ s MŠ Havaj. 27. apríla hrali chlapci a súťažilo 5 družstiev: ZŠ Mlynská, ZŠ Konštantínova, ZŠ Hrnčiarska, CZŠ sv. Petra a Pavla a ZŠ s MŠ Havaj. Hralo sa spôsobom každý s každým.

   

   Vyhodnotenie súťaže: Dievčatá: 1. miesto – ZŠ Konštantínova

                                                          2. miesto – ZŠ s MŠ Havaj

                                                          3. miesto – ZŠ Mlynská

                                           Chlapci: 

                                                         1. miesto – ZŠ Mlynská

                                                         2. miesto – CZŠ sv. Petra a Pavla

                                                         3. miesto -  ZŠ Konštantínova

          

   

        Víťazné družstvá boli odmenené diplomami a pohármi. Každý hráč dostal prívesok (kľúčenku). Najlepším blahoželáme, prajeme im veľa úspechov v krajských kolách a všetkým súťažiacim vyjadrujeme pochvalu za slušné športové zápolenie.

 • Slávik Slovenska 2022

  V utorok  26.4.2022 sa v popoludňajších hodinách ozýval spev v aule našej školy. Prebiehalo tam totiž školské kolo jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska II. a III. kategória. Spolu súťažilo 8 spevákov, 7 v druhej a 1 v tretej kategórii. Mohli sme si vypočuť výborné spevácke výkony v oboch kategóriách, čím speváci veľmi  sťažili prácu porote v zložení Mgr. S. Nemcová, Mgr. P. Šujeta a Ing. M. Jancura. V závere porota pochválila všetkých súťažiacich a po ťažkom rozhodovaní budú našu školu na okresnom kole reprezentovať  Mária Gondeková v II. kategórii (náhradníčka  Sára Kočišová) a Dominika Jancurová v III. kategórii. Záverečnú bodku súťaže spravili všetci súťažiaci spoločnou piesňou.

 • Skupinové vyučovanie na hodine prvouky v II.A

  V spoločnosti žijeme  v skupinách, vo všetkých povolaniach sú skupiny alebo pracovné tímy úplnou samozrejmosťou. Aj žiakom II.A sa tento spôsob práce páči a v skupine radi pracujú.

  Na hodine prvouky sme si pri opakovaní učiva o životnom prostredí pomáhali plagátmi s názvami ich životných prostredí. Plagáty boli vystavené v triede ako obrazy v galérii. Skupinky žiakov sa voľne pohybovali po triede, pristavovali a rozhodovali, ktoré rastlinky v danom prostredí rastú.

  Takto si vlastne žiaci sami upevnili učivo o rastlinách a prostrediach, v ktorých rastliny žijú.

  Na tvárach žiakov bolo vidieť nadšenie a spokojnosť zo spolupráce.

  Žiaci II.A

 • Deň Zeme v III.A

  22. apríla si už tradične pripomíname Deň Zeme. Tento sviatok si pripomenuli aj tretiaci rôznymi tvorivými aktivitami. Žiaci v tento deň s radosťou a hravou formou kreslili, tvorili a rozprávali sa o našej planéte.

  Žiaci III.A

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria