Navigácia

 • Poplatok ŠKD

 • Zimná a vianočná výzdoba školy

 • Prvá vločka, štedrý Mikuláš, ...

  Keď vám na noštek spadne prvá vločka z neba, znamená to , že čoskoro bude zima. Keď  k vám zavíta  Mikuláš  a začnú rozvoniavať  medové koláče, znamená to , že o niekoľko dní budú  Vianoce. A skutočne sa to stalo tento rok v našej škole.  Prvá vločka, štedrý Mikuláš, vytvorili sme vianočné pozdravy, vyrobili Betlehemy, napiekli sme medovníčky a dokonca  sme dostali prvé vianočné darčeky.   Tento rok,  žiakov  veľmi milo prekvapilo naše vedenie školy.

  Keď do I.B triedy vstúpil s úsmevom na tvári a milým príhovorom zástupca školy Mgr. M. Veselý, to sme ešte netušili , čo sa pre nás chystá. Páni školníci mali plné ruky darčekov. Nové lavice, stoličky, knihovníčka a dokonca aj oddychový gauč.  Mysleli sme si, že triedy sa viac zmodernizovať nedajú, no nemali sme pravdu. Okrem  interaktívnych tabúľ, učiteľských notebookov a stolov  pribudli ďalšie novinky, ktorým sme sa veľmi sme sa potešili.   Asi sme boli dobrí .

  Pán riaditeľ školy Mgr. P. Gombár  sa tešil  spolu so šťastnými   žiakmi.  Ešte raz ďakujeme. Poďakovanie patrí aj pani kuchárkam, ktoré nám pomohli upiecť medovníčky.  A čo dodať na záver?

  Všetkým prajem šťastné a veselé  vianočné sviatky, veľa zdravia  a nech sa potešíte  z darčekov tak,  ako my  z I. B triedy.    

                                                                                              Tr. uč. B.Buráková so svojimi šikovnými žiakmi

                               

 • Súťaž LEAF Academy: „ Môžeme žiť v dnešnej dobe bez sociálnych médií?“

  LEAF Academy v tomto školskom roku vyhlásila súťaž v písaní anglickej eseje, aby pomohli rozvíjať talenty mladej generácie. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku od 14 do 19 rokov.

  Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci Ema Slivková (9.C) a Oliver Volčko (9.A), ktorí si vybrali aktuálnu tému: „ Môžeme žiť v dnešnej dobe bez sociálnych médií?“ Ema aj Oliver napísali pekné eseje. Nebolo to jednoduché , keďže museli splniť náročné kritéria súťaže.

  Našim deviatakom držíme palce a dúfame, že ich názory na sociálne média zaujmú aj odbornú porotu súťaže.

 • Blíži sa čarovný čas Vianoc, na ktorý sa pripravovali aj žiaci na hodinách anglického jazyka

  Žiaci prvého stupňa 3. a 4. ročníkov zhotovili na hodinách anglického jazyka prekrásne vianočné pozdravy pre svojich blízkych a taktiež im vyučujúce hravou formou predstavili slávenie Vianoc vo Veľkej Británii prostredníctvom piesní, komiksov a videí.

  Žiaci 5.A triedy si počas dištančnej výučby pripravili rozprávku v anglickom jazyku „ Domček, domček, kto v tebe býva“. Túto rozprávku si prispôsobili na zázračný čas Vianoc. V rozprávke zvieratká postupne napĺňajú malý domček. Všetko je v poriadku, až raz. K domčeku sa priblíži medveď. A aj keď je medveď veľký a domček malý, sú Vianoce a nikto by nemal byť sám. Piataci si takto spríjemnili vianočnú on-line hodinu.

  Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ. Význam hier používaných v súvislosti s anglickým jazykom spočíva hlavne v tom, že pomáha osvojovať, zdokonaľovať aj fixovať vedomosti žiakov. Žiaci hry milujú, a preto by ich mal mať učiteľ vždy niekoľko k dispozícii, aby ich mohol občas využiť. A my veríme, že tieto aktivity spestrili a oživili výučbu anglického jazyka a naši žiaci sa prostredníctvom takýchto hodín veľa naučili o najkrajšom sviatku roka  - Vianociach.

 • VIANOČNÉ POSEDENIE V I.A

       Vôňa Vianoc, vianočné koledy, vianočné koláčiky, už chýbali len darčeky. Plnú škatuľu sme našli pod vianočným stromčekom v našom pavilóne. Teraz už naša školská rodina mohla zasadnúť k štedrému stolu.

        Začali sme modlitbou, porozprávali sa o vianočných zvykoch a tradíciách, rozkrojili jabĺčko, ponúkli sa oblátkami a každého ozdobili medovým krížikom na čelo, aby bol zdravý a dobrý ako med.

        Potom prišla tá dlho očakávaná chvíľa. Z čapice si každý vybral číslo a darček s rovnakým číslom na stole bol jeho. Každý sa za darček poďakoval a k poďakovaniu pripojil aj vianočné želanie pre spolužiakov a ich rodinky. Radosť z darčekov a obdarovania bola obrovská.

        Štastné a veselé, a požehnané!          

                                                                                                   Mgr. Andrea Babjarčíková

 • Predvianočný (vzácny) čas v 4.c

  Vianoce - narodenie Ježiša Krista.

  V mnohých rodinách sa pri štedrovečernom stole modlí a inak tomu nebolo ani v našej školskej rodine. Aj my sme začali modlitbou. Nezabudli sme poďakovať za dary ako je jedlo, rodina, bývanie, priatelia, škola či mier..., ktoré denne dostávame a mnohokrát si to neuvedomujeme. Narodenie Ježiška, vianočné zvyky a tradície boli celodennou témou. Niektoré z nich sme si urobili aj v triede. Patrili medzi ne rozkrojenie jabĺčka, krížik s medom na čelo, peniaze pod obrus...Deti si spomenuli na Vianoce u starých rodičov a umývanie v potoku, seno pod stolom, reťaz okolo stola...neodmysliteľnou súčasťou je Veľké povečerie, Polnočná svätá omša...Oblátky s medom a cesnakom všetkým veľmi chutili.

  Adamko a Veronika pripravili pre spolužiakov hudobné prekvapenie a zahrali na akordeóne a husliach vianočné koledy, ale aj to, čo hrajú najradšej.

  Všetci už nedočkavo čakali na to, čo ich čaká pod vianočným stromčekom. Ešte v novembri si každý žiak vytiahol číslo. Podľa abecedy rýchlo zistili, komu číslo patrí. Napriek tomu, že si mnohí nevytiahli číslo svojho kamaráta, darčeky pripravovali s láskou. Nikto neostal bez darčeka a vianočného pozdravu! Detský krik a radosť, ďakovanie a objatia vravia za všetko. Prežili sme spolu ďalší krásny deň. Keďže sa uvidíme už v roku 2022, urobili sme si radosť sladkým cupcakom a silvestrovskými rekvizitami.

  Všetkým želáme požehnané vianočné sviatky, ako aj požehnaný rok 2022.

  Žiaci a tr. uč. 4.C

 • Vesmír ako ho vidia žiaci

  Tematický celok Vesmír vo štvrtom ročníku je pre žiakov príťažlivou témou. Poznatky, ktoré získali na hodine prírodovedy využili pri tvorbe projektov, ktoré sa im skutočne vydarili. Dokonca vyhľadali nové informácie, ktoré neváhali použiť a obohatili nimi pri prezentácii vedomosti svojich spolužiakov. 

  Žiaci zo 4.c

 • Vianočné posedenie

  Čarovné predvianočné obdobie v triede 2.C vyvrcholilo milým vianočným posedením. Upečené medovníčky žiaci vyzdobili a hneď si na nich pochutnali. Vypočuli a pozreli si príbeh o narodení Ježiška, zaspievali koledu a ochutnali oblátky. Zhodnotili a ukončili adventné dobré skutky, ktoré ochotne robili, aby potešili spolužiakov a pani učiteľku. Navzájom si zaželali krásne a pokojné vianočné sviatky.

 • Školské kolo PYTAGORIÁDY P3, P4

              Dňa 8. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnil 43. ročník školského kola Pytagoriády P3, P4, do ktorého sa prihlásilo 43 žiakov. Svoje matematické schopnosti si overili prezenčným riešením úloh v škole. Niektorí žiaci sa zapojili do súťaže v rámci dištančného vzdelávania – online.

  Umiestnenie úspešných riešiteľov:

  Našim úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy v okresnom kole! ​​​​​​​

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnilo online. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, 1A- 5,6,7 ročník, 1B- 8,9 ročník. Žiaci si preverili svoje vedomosti v náročnej gramatickej časti, slovnej zásobe a potrápili sa aj s čítaním s porozumením. Olympiáda preveruje nielen nadobudnuté vedomosti z vyučovacích hodín, ale poukazuje aj na ich záujem o anglický jazyk. Najlepšie sa darilo a do okresného kola postúpili Barbora Glusová (7.B) v 1A kategóriiOliver Hurný (8.C) v 1B kategórii. Veríme, že nás budú aj naďalej úspešne reprezentovať. Poďakovanie patrí všetkým žiakom za ich svedomitú prípravu a preukázané vedomosti.

  Víťazi kategórie 1A: 1. miesto -  Barbora Glusová (7.B)

                                     2. miesto – Timur Hurný (6.C), Richard Krehlík (7.B)

                                     3. mieto – Adam Vidiščák (7.C)

  Víťazi kategórie 1B: 1. miesto - Oliver Hurný (8.C)

                                     2. miesto – Eduard Hájnik (9.B)

                                     3. miesto – Viktor Kmiť (9.B)

 • OZNAM O DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ

  Na základe Vyhlášky č.284 RÚVZ vo Svidníku zo dňa 3.12.2021 sa prerušuje PREZENČNÉ VYUČOVANIE na II. stupni ZŠ v čase od 6.12.2021 do 17.12.2021

  Žiaci II. stupňa prechádzajú od 6.12.2021 do 17.12.2021 na DIŠTANČNÚ FORMU ONLINE VZDELÁVANIA, ktorá je pre každého žiaka povinná. 

  Vianočné prázdniny od 20.12.2021 do 7.1.2022. Nástup do školy je 10.1.2022.

   

                                                                                                                             Mgr. Peter Gombár

 • POKYNY K DIŠTANČNÉMU VZDELÁVANIU

  Pre žiakov:

  1. Žiak pravidelne sleduje EduPage, kam jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
  2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
  3. Online vyučovacie hodiny sú pre žiaka povinné. Svoju neprítomnosť musí žiak alebo rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu.
  4. Na online hodinách pozorne počúva výklad vyučujúceho a aktívne pracuje.
  5. Komunikuje s učiteľmi a rešpektuje ich pokyny. Študuje zaslané materiály, vypracuje zadania, posiela výsledky riešení a podobne.
  6. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.
  7. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ žiakovu absenciu.
  8. Následne je žiak povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania.

   

  Pre zákonného zástupcu žiaka:

  1. Pravidelne sleduje EduPage, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy.
  2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.
  3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
 • A predsa sme to stihli!

  "Radšej skôr ako vôbec!" povedala trieda 5.B a v posledný deň prezenčného vyučovania si zorganizovala predvianočné posedenie. Nasali sviatočnú atmosféru, obdarovali sa a dokonca aj prekvapili a zaspievali krásne pesničky, ktoré sa naučili na hudobnej výchove.

   ZŠ Mlynská

 • Stropkov plný lásky

  V ŠKD sa deti 2.C triedy zapojili do zbierky Stropkov plný lásky. Svojimi darčekmi chceli potešiť našich seniorov počas vianočných sviatkov. Z domu priniesli pekné obalené krabičky plné rôznych maličkostí (napr. sladké, slané, drogéria, krížovky... atď). V ŠKD im ešte vyrobili pekné darčeky a pozdravy, ktoré pridali do svojich balíčkov. Krabičky sme spolu odniesli do kvetinárstva Aurélia. Deti sa tomu veľmi tešili a mali dobrý pocit z toho, že urobia niekomu radosť. Chceme sa poďakovať aj rodičom, že im s tým pomohli.

 • Aj ZŠ Mlynskú navštívil Mikuláš

  Šiesty decembrový deň patril v našej škole k najočakávanejším dňom tohtoročného adventu. Žiaci I. stupňa totiž s veľkou radosťou, ale i nedočkavosťou očakávali príchod dobrého a hádam aj štedrého Mikuláša.

  Žiaci sa spolu so svojimi pedagógmi pekne upravili, vyzdobili si svoje triedy vianočnou výzdobou a spoločne recitovali i spievali vianočné koledy a piesne. S napätím sledovali, kedy sa konečne objaví na chodbách pavilónov a vstúpi do ich triedy. A tá chvíľa prišla! Mikuláš vo svojom typickom krásnom obleku navštívil všetky triedy 1. stupňa a obdaroval  žiakov i pedagógov. Radosť a nadšenie v očiach najmenších sa nedala prehliadnuť. Mikuláš všetkým pripomenul, že tento pocit adventného času by sme si mali nosiť v srdciach po celý rok a nielen v tento výnimočný deň, ktorý nás pripravuje na vianočné sviatky.

  Poďakovanie za dnešný deň patrí nielen Mikulášovi, ale predovšetkým rodičom našich detí, ktorí zabezpečili vrece plné mikulášskych sladkostí.

 • ,,Opakovanie je matkou múdrosti.“

  Tematický celok Slovensko v minulosti a dnes sme si zopakovali trochu netradične. Žiaci prišli na hodinu vlastivedy ako osobnosti z minulosti, ktoré ich najviac zaujali. Pred spolužiakov predstúpili ako Konštantín a Metod, Mária Terézia, Slovania, T. G. Masaryk...a každý z nich o sebe vedel veľmi zaujímavo a pútavo rozprávať...

   4.c

 • Žiaci z Mlynskej spríjemnia Vianoce seniorom

  Deti z 8.C na Základnej škole Mlynská sa rozhodli zapojiť do užitočnej vianočnej výzvy. 27 žiakov so svojou triednou učiteľkou prispelo kozmetikou, trvanlivými potravinami či inými malými darčekmi do zbierky pre stropkovských seniorov.

   

  Veci zabalili do vianočných krabíc a odniesli do kvetinárstva Aurélia. Aj keď im situáciu skomplikovala plánovaná dištančná výučba, na ktorú školy v okrese prejdú od 6. decembra, za deň stihli naplniť osem škatúľ. Tie, spolu s ďalšími, ktoré môžu Stropkovčania priniesť do kvetinárstva do 15. decembra, dostanú seniori počas sviatkov pod stromček.

 • Druhácky stromček prianí

  Druháci ani tento rok nelenili a na sv. Mikuláša a Vianoce sa pripravili. Vyrobili si stromček prianí a sv. Mikuláša očakávajú v nadšení. Majú pripravené piesne, básne a čakať ho budú v pondelok krásne.

 • Školské kolo Geografickej olympiády

  24.11.2021 prebehlo na našej škole školské kolo Geografickej olympiády – tentoraz online. Práve kvôli tejto zmene nebola GO tak masová ako po iné roky, keď sa do školského kola hlásilo aj viac ako 100 žiakov. Súťažilo 28 žiakov druhého stupňa. Pred súťažou sa žiaci pripravovali, opakovali, merali vzdialenosti, rátali, hľadali geografické pojmy v atlasoch, pracovali s mapami, riešili úlohy a doučovali sa zo stanovených okruhov z geografie. Na vypracovanie úloh, za ktoré mohli získať 100 bodov, mali čas 90 minút. Všetci zvládli olympiádu podľa pokynov a načas. Aj čas mohol rozhodnúť o konečnom umiestnení. Súťažilo sa v troch kategóriách: kategória E (8. a 9. ročník), kategória F (6. a 7. ročník) a kategória G (5. ročník). Do okresného kola postúpili prví traja najúspešnejší žiaci z každej kategórie. Chceme pochváliť všetkých súťažiacich, pretože všetci boli úspešnými riešiteľmi (čiže dosiahli aspoň 55 bodov), čo svedčí o ich svedomitej príprave a veľmi dobrých vedomostiach.

  Toto sú naši najlepší, ktorí budú reprezentovať našu školu na okresnom kole GO 17.2.2022:

  Kategória E

  1. miesto:  Eduard Hájnik – 9.B – 98 bodov

  2. miesto: Jonáš Veselý – 8.C – 94 bodov

  3. miesto: Tamara Malačinová – 9.C – 93 bodov

  Kategória F

  1. miesto: Barbora Gľusová – 7.B – 96 bodov

  2. miesto: Elena Bartkovičová – 7.B – 94 bodov

  3. miesto: Miriam Ličková – 7.B – 93 bodov

  Kategória G

  1. miesto: Tobias Žanony – 5.B – 89 bodov

  2. miesto: Liana Melníková – 5.B – 82 bodov

  3. miesto: Emma Padová – 5.A – 80 bodov

  Blahoželáme a držíme palce vo februári!

  Ing. Zajtková a Mgr. Pavlík

  organizátori ŠK GO

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria