Navigácia

 • 1.sväté prijímanie

  Sú chvíle, keď je srdce človeka zvláštne dojaté. K takým chvíľam isto patrí deň prvého svätého prijímania. Dňa 20.mája 2018 prijalo v sanktuáriu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 30 do biela odetých našich tretiakov do svojich srdiečok po prvý krát Hosťa – Hosťa najvzácnejšieho – Pána Ježiša v eucharistii. Na tento veľký deň sa žiaci pripravovali počas celého školského roka na hodinách náboženskej výchovy, kde sa učili základným pravdám viery i základné modlitby. Každý štvrtok sa schádzali na detských svätých omšiach, počas ktorých čítali prosby, prinášali obetné dary, spievali. V sobotu pred prvým svätým prijímaním každý z nich si vykonal prvú svätú spoveď. Veru, nebolo ľahké žalovať sám na seba. Ale zo spovede odchádzal každý s úsmevom a s čistým srdiečkom. V deň prvého svätého prijímania sa taktiež aktívne zapájali do svätej omše – čítaním čítaní, prosieb, prinášaním obetných darov, vyznaním svojej viery, spevom i ďakovaním. Veríme, že Pán Ježiš ostane ich najlepším priateľom počas celého života.

                                                                    Mgr. Jana Lehocká

 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  „Ach, tá puberta!“ Povedia si často rodičia, učitelia, ale aj samotní pubertiaci. V organizme nastáva veľa zmien, v duši vzniká akýsi zmätok. Všetko sa mení, nie div, že človek je podráždený a hľadá únik. Hľadá odpovede nie vždy na správnych miestach. Je dôležité, aby mladí ľudia získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu. Preto sme k nám opäť pozvali PhDr. Teréziu Potomovú, ktorá v každej triede 8. a 9.ročníka odborne, ale citlivo vysvetlila veci týkajúce sa ľudského tela, vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, a to všetko s dôrazom na úctu k životu. Taktiež trpezlivo odpovedala na zvedavé otázky pubertiakov. Pani PhDr. Terézii Potomovej patrí veľké ďakujem.     

                                                                    Mgr. Jana Lehocká

 • Pekný úspech na okresnom kole vo FLORBALE žiakov

  Na OK vo FLORBALE, ktoré sa konalo 4.5.2018 v Stropkove na ZŠ Konštantínova si žiaci ZŠ Mlynská skvele počínali, keď  si po postupe z vyrovnanej skupiny, z ktorej postúpili iba vďaka lepšiemu skóre vybojovali 1. miesto a obhájili minuloročné prvenstvo.

  O víťazstvo sa museli pobiť s chlapcami  z Havaja  v samostatných nájazdoch. Oproti minulému roku je to družstvo zložené s nových chlapcov, tak im držíme palce, aby na KK v Prešove získali nové skúsenosti.

  Našu školu reprezentovali : Rusnák D., Sivák S., Cap F., Sivák P., Čurilla R., Fečko Š., Gajdoš M., Grec J., Jobko Brian., Melník A.J., Peta M., Vansač N., tréner Jancura M.

 • Okresné majstrovstvá jednotlivcov a družstiev v šachu žiakov a žiačok základných škôl

      Naši žiaci sa pravidelne zúčastňovali okresných majstrovstiev v šachu, ktoré organizoval OŠaK Stropkov a Šachový klub Stropkov a Svidník. V piatok 18.5.2018 boli účastníkmi posledného  kola - finále. Družstvo žiakov je tvorené minimálne dvoma hráčmi. Naši nastúpili v zložení: Jakub Pán, Marek Hurný, Jakub Biľ, Tobias Konár, Eliáš Šujeta, Damián Didnianský, Samuel Zápotocký, Dávid Štovka, Patrik Sitár a Tobias Kľocek.  V celkovom umiestnení sme ako družstvo nezískali pohár, ale v jednotlivcoch sa umiestnil v záverečnom kole Tobias Kľocek v kategórii do 8 rokov na 2. mieste a v celkovom hodnotení za šk. rok 2017/2018 na 1. mieste. Všetkým menovaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tomto športe v školskom roku 2017/2018.

   

 • Talentové skúšky

  pre chlapcov a dievčatá 4.ročníka

  Chlapci (futbal) - umelá tráva

  Dievčatá (volejbal) - telocvičňa ZŠ 

 • Plavecký kurz 2018 – 7. ročník

         Minulý týždeň v dňoch 14.5. – 18.5.2018 bola naša škola  organizátorom plaveckého kurzu pre 7. ročníky na Krytej  plavárni pri ZŠ Konštantínova, ktorého sa zúčastnilo 40  žiakov. Plavecký kurz prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov / telocvikárov /, ktorí majú zodpovedný prístup ku žiakom. Tak, ako v minulom roku, i tento rok žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý si hrdo niesol domov diplom plavca. Organizovaním plaveckých kurzov sa nám darí v plnej miere  podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť na našej škole.

  Plávanie je šport vo vodnom prostredí. Má veľký zdravotný, hydroterapeutický význam a  získava si stále viac priaznivcov.

 • Školský švihadlový maratón

  V stredu 15. mája 2018 popoludní naša školská telocvičňa ožila deťmi z našej školy. CVČ a ŠKD zorganizovali súťaž – „švihadlový maratón“  pre žiakov školy. Malí aj väčší skokani sa v duchu hesla „Skáčem, skáčeš, skáčeme“ zapojili do tejto súťaže. Celkom ich bolo 40.

  Deti súťažili s veľkým nasadením.  Bolo úžasné sledovať veľkú snahu  žiakov a samozrejme aj vzájomné povzbudzovanie všetkých zúčastnených. Teší nás, že máme veľa šikovných detí. Vyhrali traja najlepší, ktorí dostali diplomy a ceny. Ostatní,  ktorí sa zúčastnili, za svoju snahu dostali  sladkú odmenu. Najviac ich však potešilo, že urobili niečo pre svoje zdravie. Všetkým zúčastneným sa akcia veľmi páčila.

   

  Vyhodnotenie:  1. miesto: Kostík Samuel

                            2. miesto: Cichá Bibiana

                            3. miesto: Suváková Soňa

 • Siedmaci súťažili v čítaní s porozumením v anglickom jazyku

  16 siedmaci si overili svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku. Tentoraz sa súťaž zamerala na čítanie s porozumením. V rôznych typoch úloh hľadali informácie z jedálneho lístka, cestovného lístka, či v článkoch o letných prázdninách a slávnom filme Star Wars. Vo výsledkoch boli len tesné rozdiely, a najúspešnejším s jedným strateným bodom bol Dominik Veselý zo 7.C. Na 2. mieste skončil Maroš Fedorkovič zo 7.B a 3. miesto obsadili dvaja žiaci 7.A, Nikolas Materna a Viliam Hlavaj. Všetci štyria získali diplom a sladkú odmenu. Samozrejme, víťazovi srdečne blahoželáme!

                                                                                              Vyučujúce anglického jazyka

 • Okresné kolo Slávik 2018

  Tri prvé miesta  si vyspievali žiačky našej školy

  Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2018  sa uskutočnilo 4. mája v priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Základnou myšlienkou tejto súťaže je pripomínať si a učiť sa ľudové piesne našich predkov a vrátiť ich interpretáciu opäť do škôl. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Na 28. ročníku tejto súťaže našu školu reprezentovali víťazi školského kola, ktorí si aj v okresnom kole vyspievali v každej kategóri 1. miesto - zlaté pásmo a postúpili  na krajské kolo:

  1.  kategória:   1. miesto  Ema Siváková         3.b  /Mgr. Olčáková/

  2.  kategória    1. miesto  Kamila Ripperová   6.a  /Mgr. Nemcová/

  3. kategória :   1. miesto  Šimona Cichá          8.a /Mgr. Knežová/

   

  Všetkým súťažiacim a ich pedagógom srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov na krajskom kole súťaže Slávik Slovenska 2018.

 • ZO SLÁVNOSTNÉHO ZÁPISU do 1. ročníka

  V nedeľu 8.apríla 2018 sa na našej škole konal netradičný SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS detí do 1. ročníka. Budúci prváci preukázali svoje schopnosti a predpoklady na úspešný vstup do základnej školy zvládnutím rôznych úloh. Deti počítali, kreslili a písali, čím dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Úsilie a odvahu budúcich prvákov odmenili pani učiteľky malými darčekmi, pamätným listom, medailou a sladkou odmenou.

  Budúci prváci odchádzali zo školy naplnení pocitmi šťastia, spokojnosti a radosti. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez školských povinností!

  ĎAKUJEME RODIČOM za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri.

  ZŠ Mlynská Stropkov

 • Ako sme piknikovali v ŠKD

  Horúce piatkové poobedie sme si spríjemnili v tieni stromov pri našom altánku, kde sme sa zahrali, posedeli na dekách, zatancovali pri hudbe a pochutnali si na dobrotách, ktoré si deti priniesli na piknik. Takto veľmi príjemne sme strávili poobedie v našom krásnom areáli pod stromami pri altánku.

 • Deň otvorených dverí na Hasičskej stanici v Stropkove

  Dňa 4. mája si hasiči na celom Slovensku každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. V tento deň príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Stropkove pripravili v areáli hasičskej stanice pre deti a širokú verejnosť ukážky hasičskej techniky, aby im tak ukázali časť zo svojho náročného ale krásneho povolania. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci 3. ročníka so svojimi triednymi učiteľkami. Žiaci mali možnosť prezrieť si hasičskú techniku, vybavenie áut a vyskúšať hasičskú prilbu. Najväčší zážitok mali z ukážky striekania vody z hasičského auta.

  Deň otvorených dverí bol pre žiakov poučný. Žiaci tak prežili zaujímavý deň plný akcie a zábavy.

  Tr. učiteľky 3. A, B, C

 • EARTHKAM MISIA APRÍL

  Ďalšia misia projektu EARTHKAM sa uskutočnila v 9.-16 apríla 2018, ide o fotografovanie našej Zemi z fotoaparátu umiestneného na  vesmírnej stanici ISS. Do tohto projektu sa zapojilo 230 škôl z 34 krajín sveta, 19 984 študentov a bolo spraveno 26 189 snímok. Našu školu reprezentovala 9. A trieda.

   Ing. Anna Juhasová

 • Okresné kolo v minifutbale žiakov 1. stupňa ZŠ – McDonalds Cup

         Dňa 3. mája 2018  ZŠ Mlynská zorganizovala  okresné majstrovstvá v minifutbale žiakov 1. stupňa ZŠ. Zúčastnilo sa 5 družstiev: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Nižná Olšava, ZŠ Konštantínova a CZŠ sv. Petra a Pavla. Hralo sa spôsobom každý s každým.

   Vyhodnotenie súťaže: 1. miesto – ZŠ Konštantínova

                                         2. miesto – ZŠ Mlynská

                                         3. miesto – CZŠ sv. Petra a Pavla

                                         4. miesto – ZŠ Nižná Olšava

                                         5. miesto – ZŠ Hrnčiarska

         Víťazné družstvá boli odmenené diplomami a pohármi. ZŠ Konštantínova sa zúčastní krajského kola.  Najlepším blahoželáme a všetkým súťažiacim vyjadrujeme pochvalu za slušné športové zápolenie.     

 • Športový školský majáles

  V stredu 2. mája 2018 popoludní náš školský dvor ožil deťmi z našej školy. CVČ a ŠKD zorganizovali súťaž – „športový školský majáles“  pre mladších žiakov školy. Malí aj väčší sa do súťaže zapojili s veľkým športovým nasadením. Boli rozdelení do 3 družstiev a súťažili v 4 disciplínach: slalom, beh s loptou medzi nohami, beh s balónom a skákanie vo vreci. Bolo úžasné sledovať veľkú snahu  žiakov a samozrejme aj vzájomné povzbudzovanie všetkých zúčastnených. Teší nás, že máme veľa šikovných detí. Vyhrali všetci, lebo družstva získali  rovnaký počet bodov. Za svoju snahu dostali  sladkú odmenu. Najviac ich však potešilo, že urobili niečo pre svoje zdravie. Všetkým zúčastneným sa akcia veľmi páčila.

 • STAVANIE MÁJA

  Do galérie STAVANIE MÁJA boli pridané fotografie.

 • Delicious English – Chutná angličtina

       Žiaci 6. ročníka si formou zážitkového vyučovania spestrili hodiny anglického jazyka varením. Najskôr si vypracovali jednoduché recepty v anglickom jazyku. Každý recept obsahoval potrebné ingrediencie aj postup prípravy. S veľkou chuťou sa pustili do varenia a stálo to za to. Deti pripravili veľmi chutné, jednoduché dezerty a šalátiky, na ktorých si na záver pochutnali.

                                                                                                  Mgr. Katarína Hurná

 • DUALNÉ VZDELÁVANIE - KURZ KERAMIKY

  Duálne vzdelávanie je národný projekt, do ktorého je zapojená aj naša škola, je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania. V dnešnej dobe na trhu práce chýba mnoho odborných povolaní a remesiel. Aby sme žiakom mohli priblížiť a ukázať niektoré odborné povolania a aj remeslá (napríklad ako vyrábať keramiku), sú  k tomu potrebné priestory - odborné vybavenie školy a   vyučujúci, ktorí by tieto remeslá vyučovali. Naša škola bolo úspešná v projekte,  ktorý vyhlásila nezisková organizácia EDUCTECH (vypracovala Ing. Juhasová). Z projektu sme za získané  finančné prostriedky zakúpili hrnčiarsky kruh a pec. Teda na škole sú odborne vybavené učebne. ZŠ Mlynská Stropkov podporuje remeslá, čo potvrdzuje aj kurz keramiky v priestoroch školy. Kurzu  sa zúčastnili vyučujúce, ktoré v budúcnosti budú toto remeslo vyučovať v predmete Technika, Pracovné vyučovanie či v rámci  krúžku.

  Ing. Anna Juhasová

 • ZŠ Mlynská na krajskom kole Biblickej súťaže v Prešove

  Dňa 26. apríla 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS). Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už bol 20. ročník BS.V seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice súťažný deň otvoril kancelár arcibiskupského úradu o. Peter Lach Molebenom k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne úlohy ako práca s biblickým obrazom, tajnička, biblická geografia...  Po chutnom obede boli víťazi jednotlivých kategórií odmenení diplomami a vecnými cenami. Našu školu reprezentovali žiaci 2.A triedy: Adela Slivková, Liana Slivková a Gabriel Vojčík. V tomto šk. roku sa archieparchiálneho kola zúčastnilo v A kategórií 15 družstiev. ZŠ Mlynská skončila na krásnom 5 mieste. Aj keď v BS  ide o istý druh súťaženia, čo je charakteristické pre mladého človeka, omnoho viac vyniká hlavná myšlienka BS a to, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu.

 • Okresné kolo - Malý futbal žiaci a žiačky

  Do galérie Okresné kolo - Malý futbal žiaci a žiačky boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria