Navigácia

 • Všetko pre zdravie

  Tohtoročná prevencia venovaná Európskemu týždňu boja proti drogám bola na našej škole venovaná Téme -Všetko pre zdravie.

  Aktivity, ktorým sa venovali deti i učitelia na I. a II. stupni, boli zamerané na zdravý životný štýl a pohyb. Žiaci spoločne vytvárali rôzne plagáty a kresby, v ktorých vyjadrili svoj názor na nebezpečenstvo akejkoľvek závislosti. Pokračovali sme v 2. ročníku Tanečného minimaratónu a s našimi prvákmi sme sa pri piesni M. Jaroša Moje telo naučili jednoduchú choreografiu spoločne s ich triednymi učiteľkami, vedúcou ZÚ Cvičíme pri hudbe a jej zverenkyňami.  Takto sme sa pretancovali k dobrej nálade a skvelému pocitu, že robíme niečo užitočné pre naše zdravie.

                                                  Koordinátorka prevencie pri ZŠ Mlynská, Stropkov

 • KRPAŤÁK

  KRPAŤÁK

  Školský parlament pozýva všetkých žiakov II. stupňa na "krpaťák", ktorý sa uskutoční

  dňa 15. novembra 2018

  od 15:00 do 19:00.

  Tešíme sa na Vás.

 • Október - mesiac úcty k starším

  „Človek je krásny nielen vtedy,

  keď má pružný krok.

  Človek je krásny podľa múdrosti,

  čo zračí sa mu v oku,

  podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,

  keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,

  keď aj on bol mladý.

  Človek je krásny vtedy,

  keď ho ľudia majú radi."

       Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda sa začne hýriť najkrajšími farbami roka, keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, lásku a obetavosť. Niet krajšieho a jemnejšieho pohľadu ako pohladenie babičky, či dedka.                Aj my, žiaci II.B triedy si každý október zaspomíname na svojich starých rodičov, či dokonca prarodičov. Prekvapíme ich peknou básničkou, tančekom, či malým ručne vyrobeným darčekom.                                       Tento rok sme sa rozhodli prekvapiť pani Alžbetku Andrejkovú, ktorá patrí medzi najstarších obyvateľov nášho  mesta.  A to sa nám aj podarilo. Kytica kvetov a malá bonboniéra urobila prababičke Alžbetke veľkú radosť. Všetkých nás prijala šťastným úsmevom na jej milej tvári a v teplej dlani, sladkosť pre všetky deti.           Pani Andrejková sa tohto roku v marci, dožila krásneho životného jubilea  95 rokov. Táto pani je už vdova a  vychovala šesť detí. Prezradila nám, že má už  16 pravnúčat a dve sú v našej triede Sonička aTobiasko. Dozvedeli sme sa, že si ešte aj teraz veľmi rada prečíta dobrú knihu. Trochu ju nepočúva zrak, vraj je to vekom. Miluje prechádzky a  tohoročná jeseň jej to praje. No a poriadok, ten musí mať!   Recept pani Andrejkovej na tak dlhý vek bude - úsmev na tvári, pekné slovo a veľa lásky!                                              Po krásnom stretnutí  prišla chvíľa rozlúčenia. My sme sa naspäť pobrali do školských lavíc a pani Alžbetka na jesennú prechádzku. Možno ste ju stretli práve vy.  A čo dodať na záver?                                       Na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka.                       

  Pani Alžbetke Andrejkovej a všetkým starým rodičom  prajeme oceán zdravia!                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                          Žiaci II.B s tr. uč. B. Burákovou                             

 • Tretiaci na návšteve Hvezdárne a planetária v Prešove

  Na návštevu Hvezdárne a planetária v Prešove sme sa všetci veľmi tešili. Konečne nadišiel túžobne očakávaný deň – deň exkurzie. Dňa 17.10.2018 sme sa všetci žiaci 3. ročníka ocitli v náručí hviezdnej oblohy. Naša návšteva hvezdárne  planetária pozostávala z dvoch častí. Prvú časť sme absolvovali v prednáškovej miestnosti. Po ukončení filmu sme sa presunuli do druhej miestnosti planetária, kde sme sa pohodlne usadili v kreslách. Vtom nastala tma a nad nami sa rozprestrela nočná obloha. V strede miestnosti bol projektor, ktorý nám všetko premietal. Vychutnali sme si projekciu oblohy na pologuľatú projekčnú plochu a bol to naozaj nezabudnuteľný zážitok. Obohatili a prehĺbili sme si svoje vedomosti a poznatky týkajúce sa vesmíru. Vo vestibule sme si zakúpili darčekové predmety a suveníry.
  Plní príjemných zážitkov sme nasadli do autobusu a vrátili sa domov.
  Tešíme sa na ďalšie exkurzie.  

 • Deň profesijnej orientácie

 • Hovorme o jedle

  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

 • Hodina deťom

   Hodina deťom

  Dňa 9.11.2018 sa na celom Slovensku uskutočnila zbierka v uliciach miest pod názvom Hodina deťom. Zbierka pomáha deťom a mladým ľuďom prekonať ťažké obdobia v živote, deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj aktívne tráviť voľný čas a rozvíjať schopnosti a talenty detí. Aj naša škola sa rozhodla zapojiť do tejto zbierky v podobe spolupráce. Do tried našej školy, ale aj do ulíc nášho mesta vyšli tri dievčenské dobrovoľnícke tímy so žltou pokladničkou v rukách. Boli sme veľmi milo prekvapené reakciami oslovených ľudí. Aj napriek pochmúrnemu a sychravému novembrovému počasiu, sme stretávali ľudí s dobrým srdiečkom. Za dobrovoľné príspevky boli darcovia odmenení nálepkou s usmiatym Hugom – maskotom zbierky Hodina deťom. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 451 eur, ktoré boli odoslané na účet Hodiny deťom. Všetkým darcom úprimne  ĎAKUJEME  a veríme, že peniaze pomôžu deťom.

   

                                                                                     Mgr. Lehocká

 • II. C - MDŠK s Dankou a Jankou

  Medzinárodný deň školských knižníc sme v II. C oslávili tak, ako sa patrí.  Príbehy zo zlatej knihy Márie Ďuríčkovej, ktorú sme si vypožičali z našej školskej knižnice o navlas rovnakých dvojčatách Danke a Janke, zrazu ožili.

       Vôbec nebudete vidieť dvojmo. Dvojčeniec bolo v tento deň v našej triede tak akurát. V lavici sedel aj ich brat Miško s ostatnými členmi rodinky Botkových, za katedrou pani učiteľka Ruženka, Paľko Vlk mal naozaj deravú ponožku a  dievčatko, ktorému bolo vždy zima, prišlo aj so svojím zajačikom Belaníkom.

       No najväčšie prekvapenie nastalo, keď do triedy vstúpili naozajstné sestričky dvojičky, pani učiteľky Dvojbodky. Prečítali nám z príbehov pár viet a my, keďže sme knihu poctivo čítali, sme hravo uhádli všetky nadpisy. Potom sme si začali vypracovávať úlohy, ktoré si pre nás v pracovnom zošite pripravila naša nová kamarátka Eliška Knižka. Nasledovala dramatizácia príbehov o Danke a Janke, a to ešte stále nebolo všetko.

       Pani učiteľka si pre nás pripravila zaujímavé súťaže. Puzzle, rozfúkané písmenká aj skákanie v červenom sandáliku/ponožke sa nám veľmi páčili. Botkovci síce získali viac bodov, ale so sladkými perníčkami od Červenej čiapočky sa podelili so všetkými členmi družstva ZŠ Zvolen. Na záver nezabudnuteľného dňa sme sa ešte zahrali na ilustrátorov.

       Okrem iného sme sa naučili, že knihy je potrebné čítať nielen očami, ale hlavne srdcom. Už sa tešíme, keď v našej triede nabudúce ožijú príhody Čima a jeho Čin-Čin. A možno bude aj svadba...

 • Hovorme o jedle

  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

 • Hovorme o jedle

  Hovorme o jedle

  Od pondelka 15.10.2018 do piatku 19.10.2018 naša škola žila aktivitami, ktorými sa  žiaci pod vedením pedagogických pracovníkov zapojili do VI. ročníka súťaže ktorá prebiehala na celom území Slovenskej republiky pod názvom „HOVORME O JEDLE“.

         Cieľom tejto súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

         Do súťaže sa najaktívnejšie zapojili triedy:

  2.B - Mgr. Buráková Bronislava, 2.C - Mgr. Babjarčiková Andrea, 4.A - Mgr. Darina Mydlová, 4.B - Mgr. Slávka Olčaková, 6.B – Mgr. Danková Stanislava, 6.C -  Mgr. Lehocká Jana, 7.A -  Ing. Čintalová Marianna, 7.B - Ing. Štafurová Viera.

  Fotografie zo zaujímavých aktivít si môžete pozrieť v našej galérii.

 • Geografická exkurzia do hvezdárne v Roztokoch

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci vybrali objavovať tajomstvá vesmíru a kozmonautiky do hvezdárne v Roztokoch. 49 žiakov piateho ročníka si vypočulo zaujímavú prednášku o vesmírnych telesách, o nových aktuálnych objavoch v astronómii a o kozmonautike. Taktiež si prezreli kupolu s vesmírnym ďalekohľadom a dostali množstvo odpovedí na zvedavé otázky. Zlé počasie však nedovolilo pozorovať Slnko, pretože bolo po celý čas zmračené a neskôr začal fúkať silný vietor a padal mrznúci dážď. Ale nakoniec tento nedostatok vyvážili nákupy v Kiku a dobrý obed v školskej jedálni. Tak snáď o rok to vyjde lepšie!

                                                                                                                 Ing. B. Zajtková

 • Medzinárodný volejbalový turnaj mladších žiačok vo štvorkovom volejbale O pohár riaditeľa školy

  V telocvični ZŠ Mlynská Stropkov sa dňa 6.11.2018 uskutočnil medzinárodný volejbalový turnaj mladších žiačok vo štvorkovom volejbale – O pohár riaditeľa školy, na ktorom sa predstavili družstvá UKS Mosir Jaslo, ŠK Komenského Svidník a dva domáce tímy, žiačky 7. ročníka športovej triedy ZŠ Mlynská Stropkov. Turnaj sa hral systémom každý s každým na dva víťazné sety, kde po vyrovnanom priebehu sa napokon z víťazstva tešili domáce hráčky Stropkova A. Horšie skóre posunulo družstvo Stropkova B na druhé miesto, za ktorými nasledovali hráčky z poľského Jasla. Bez medailí sa z turnaja lúčili mladé Svidníčanky, ktoré obsadili celkové 4. miesto. Poďakovanie za úspešný a zdarný priebeh turnaja patrí vedeniu školy, trénerom, rozhodcom (žiačky 8.C) a CVČ.

  Výsledky:

  ZŠ Mlynská Stropkov A – UKS Mosir Jaslo                       2 : 1     (16,-16,14)     

  ŠK Komenského Svidník - ZŠ Mlynská Stropkov B           1 : 2     (20,-21,-7)

  ZŠ Mlynská Stropkov B – UKS Mosir Jaslo                        2 : 1     (-12,14,4)

  ZŠ Mlynská Stropkov A – ŠK Komenského Svidník           1 : 2     (-19,12,-11)

  ŠK Komenského Svidník - UKS Mosir Jaslo                       0 : 2     (-16,-14)

  ZŠ Mlynská Stropkov B – ZŠ Mlynská Stropkov A            0 : 2     (-25,-16)

  ZŠ Mlynská Stropkov A

  Blanárová A., Keselicová M., Legiňová K., Ličková A., Režnická V., Šeršeňová A., Štefaníková P.

  Tréner: Mgr. Alexík Patrik

  ZŠ Mlynská Stropkov B

  Bochnovičová L., Hrubá D., Nová T., Novotňáková N., Potomová A., Prokopičová K., Verbová T.

  Tréner: Mgr. Alexík Patrik

  Celkové poradie

  1. ZŠ Mlynská Stropkov A
  2. ZŠ Mlynská Stropkov B
  3. UKS Mosir Jaslo
  4. ŠK Komenského Svidník
 • Medzinárodný volejbalový turnaj mladších žiačok vo štvorkovom volejbaleO pohár riaditeľa školy

 • Vyplácanie cestovného

  Vyplácanie cestovného

  Riaditeľstvo ZŠ Mlynská oznamuje, že vyplácanie cestovného bude rebiehať v  dňoch 6.11. - 7.11. 2018 od 7:30-8:30, 12:30-15:00 v hlavnom pavilóne G (kde je jedáleň) na poschodí

 • Ružencový mesiac október

  Október je mesiacom ruženca. Mesiacom, keď ľudia častejšie berú do rúk ruženec a modlia sa ho v kostoloch, v rodinách i v školách. Aj žiaci našej školy, od najmladších až po najstarších, spolu so svojimi rodičmi i učiteľmi sa v hojnom počte schádzali každý štvrtok počas októbra na modlitbe sv. ruženca v sanktuáriu. Vyprosovali si hojnosť milostí podľa prísľubu Panny Márie: „Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milosti.“ Aj takýmto spôsobom sme urobili dobré meno našej škole.

  Mgr. Lehocká

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Dátum:   24. 10. 2018

    1. vyučovacia hodina  -  „Čitateľský maratón“  - čítanie kníh vo všetkých triedach  1. – 9.

                                                                                  ročníka

                                                                                  / knihy budú zabezpečené/

                                                                                  Z: vyučujúci na 1. vyučovacej hodine

    1. -  4. ročník-  aktivity v školskej knižnici:

   

    8, 00  hod.  -   1. ročníky:  „Knižky, knižky, samé knižky“      

   

    9, 00  hod.  -   2.ročníky : „Knihy  deťom“                                    

                                                                                                          

  10,00   hod.  -   3. ročníky: „Čitateľ tvor zložitý“                        

                                                                                                          

  11,00   hod.  -   4. ročníky: „Prečo kniha, nie internet“         

     

  5. – 9. ročník – Netradičná hodina literatúry / súťaž v čítaní, kvíz, dramatizácia rozprávky,

                            pantomíma, ilustrácia rozprávky, literárne súťaže, zhotovenie leporela... /

                            Hodiny organizovať podľa možnosti v triedach.

                                                                                                     Z: uč. Sj

   

  Poznámka: Po skončení vyučovania dňa 24.10.2018 vyučujúce Sj  v 5. – 9. roč .odovzdajú stručné vyhodnotenie uskutočnených aktivít. /Vymenovať aktivity, ktoré boli zorganizované na hodine Sj./

 • OM jednotlivcov a družstiev v šachu žiakov a žiačok ZŠ

 • OM jednotlivcov a družstiev v šachu žiakov a žiačok ZŠ

      V piatok 26.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili okresných majstrovstiev v šachu, ktoré organizovali OŠaK Stropkov a Šachový klub Stropkov a Svidník. Družstvo žiakov je tvorené minimálne dvoma hráčmi. Naši nastúpili v zložení: Jakub Biľ, Tobias Konár, Ľuboš Milan Ivančo, Dávid Štovka a Tobias Kľocek.  V celkovom umiestnení sme ako družstvo nezískali pohár, ale v jednotlivcoch sa umiestnil v kategórii mladších žiakov  Tobias Kľocek  na 1. mieste. Všetkým menovaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tomto športe.

   

 • Pasovanie prvákov

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria