Navigácia

 • Tanečný minimaratón

  Do galérie Tanečný minimaratón boli pridané fotografie.

 • TIFFANY-Vitráž-dielne

  Do galérie TIFFANY-Vitráž-dielne boli pridané fotografie.

 • Extravagantný účes – súťaž

  Naša škola / CVČ a ŠKD /  zorganizovala pre žiakov súťaž v extravagantnom účese. Zúčastnilo sa okolo 20 dievčat. Extravagantné účesy sa najviac vyskytujú na rôznych súťažiach, ale aj v bežnom živote, čo sa týka strihu a farby, čo sa nosí a najviac čo sa páči ľuďom. Sú dosť náročné pre ich zhotovenie, sú veľmi zaujímavé a len na zákazníčke záleží, aký si vyberie extravagantný účes v ktorom chce zanechať výnimočný dojem.  Výsledkom spoločnej práce boli originálne účesy, jeden krajší, ako druhý.  Porota udelila tri najlepšie miesta, ktoré získali pekné ceny a všetkým súťažiacim rozdala sladkosti.

   

                                                                                                                ZŠ Mlynská

 • Extravagantný účes

  Do galérie Extravagantný účes boli pridané fotografie.

 • Pečenie perníčkov

  Do galérie Pečenie perníčkov boli pridané fotografie.

 • Krpaťák

  Do galérie Krpaťák boli pridané fotografie.

 • Týždeň boja proti drogám

  Cieľom primárnej prevencie drogových závislostí na našej škole je realizovať prevenciu nenásilnou a pre žiakov zaujímavou formou.

  V tomto týždni sme pre žiakov pripravili rôzne aktivity. Okrem prípravy tematických násteniek na II. stupni, pri ktorých sme sa spoločne zamýšľali nad nebezpečenstvom drog, sme pracovali s textami, v ktorých sme spojili prevenciu s čitateľskou gramotnosťou.

  Pre žiakov I. stupňa sme pripravili tanečný minimaratón, aby sme nezabudli, že pohyb je v každom veku pre zdravie veľmi dôležitý. Žiaci zo ZÚ Cvičíme pri hudbe (spolu s vedúcou ZÚ Ing. Čintalovou) naučili svojich mladších spolužiakov základnú choreografiu, a tak sme mohli spoločne tancovať, hýbať sa a podporovať zdravý životný štýl.

  Veríme, že to je tá správna cesta, po ktorej sa majú uberať naši žiaci.

  Mgr. Nemcová
  koordinátor prevencie

 • Exkurzia v súkromnej firme KMIŤ s.r.o.

  Do galérie Exkurzia v súkromnej firme KMIŤ s.r.o. boli pridané fotografie.

 • Exkurzia v súkromnej firme KMIŤ s.r.o.

        V rámci netradičného týždňa na ZŠ Mlynská absolvovali vybraní žiaci 8. ročníka 13.11.2017 exkurziu do súkromnej firmy Kmiť s.r.o., aby sa oboznámili s jej výrobou. Žiaci navštívili dielňu na výrobu sklenených vitráží, kde im pani Kmiťová porozprávala o tom z akého skla sa vyrábajú vitráže, akým spôsobom postupuje pri svojej práci, ako sa reže sklo, aké nástroje používa a pod. Svoju prácu im názorne predviedla. Okrem sklenených výplní okien či dverí im ukázala aj iné umelecko-úžitkové predmety, ktoré je možné zo skla vyhotoviť, napr. obrazy, vázy, lampy, dózy, dekoračné predmety či stojany na mobily, vizitkáre alebo šperky zo skla.

  Potom žiaci prešli do výrobne šnúrok. Videli ako sa vyrábajú šnúrky rôznych hrúbok a materiálov, ako sa ukončujú a chemicky finálne upravujú. Každý z nich dostal malý prezentík - niekoľko párov šnúrok.

  Verím, že táto exkurzia rozšírila možnosti profesijnej orientácie našich ôsmakov. Už zakrátko sa potrebujú rozhodnúť kam ďalej, čo budú študovať a čím sa chcú v živote zaoberať.

   

                                                                                                          Ing. Zajtková

 • Deň profesijnej orientácie

 • Hodina deťom

  Dňa 10.11.2017 sa na celom Slovensku uskutočnila zbierka v uliciach miest pod názvom Hodina deťom. Zbierka pomáha deťom a mladým ľuďom prekonať ťažké obdobia v živote, deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj aktívne tráviť voľný čas a rozvíjať schopnosti a talenty detí. Aj naša škola sa rozhodla zapojiť do tejto zbierky v podobe spolupráce. Do tried našej školy, ale aj do ulíc nášho mesta vyšiel jeden dvojčlenný a dva trojčlenné dievčenské dobrovoľnícke tímy so žltou pokladničkou v rukách. Boli sme veľmi milo prekvapené reakciami oslovených ľudí. Aj napriek pochmúrnemu novembrovému počasiu, sme stretávali ľudí s dobrým srdiečkom. Za dobrovoľné príspevky boli darcovia odmenení odznakom s usmiatym Hugom – maskotom zbierky Hodina deťom. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 363,83 eur, ktoré boli odoslané na účet Hodiny deťom. Všetkým darcom úprimne  ĎAKUJEME  a veríme, že peniaze pomôžu deťom.


                                                                                     Mgr. Lehocká

 • Halloween na druhom stupni

  Do galérie Halloween na druhom stupni boli pridané fotografie.

 • Halloween na druhom stupni

  O Halloweene ako o jednom z najviac oslavovaných sviatkov v anglicky hovoriacich krajinách sa učíme aj na hodinách AJ. Tradičnými znakmi Halloweenu sú vyrezávané dyne so sviečkou vnútri ako aj  kostýmy čarodejníc, duchov, vlkolakov, čiernych mačiek, kostier a iné. Na konci októbra na hodinách AJ oslávili  žiaci 9.A a 6.C Halloween vyrezávaním strašidelných dýň aj inými aktivitami. 

  Mgr. Danková

 • Výtvarný plenér akademického maliara Františka Veselého

   Dňa 12. októbra 2017 sa konal jubilejný  XV. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Výtvarný plenér akademického maliara Františka Veselého. Do súťaže sa zapojili žiaci zo základných škôl a ZUŠ-ky zo Stropkova a z okolitých obcí. Súťažili spolu so žiakmi z Poľska v dedinke Veľkrop, ktorá sa nachádza neďaleko Stropkova. Medzi žiakov, ktorí reprezentovali našu školu patria :

  Nela Maliňaková (4.B)

  Eva Poperníková (4.C)

  Timea Verbová (6.C)

  Ema Baníková (8.A)

   Samuel Zápotocký (9.A)

  Odborná porota vyhodnotila najúspešnejšie práce. Aj napriek veľkej konkurencii sa našej žiačke Timei Verbovej  podarilo získať vo svojej kategórii prvé miesto. Každý z účastníkov súťaže dostal diplom za účasť a medovník s podobizňou akad. maliara Františka Veselého.

   

                                                                                                       Mgr. Lenka Bujdošová

 • 7. 11. 2017

  Do galérie 4.C-VLA-Prešovský kraj-projekt boli pridané fotografie.

 • 7. 11. 2017

  Do galérie 1.C,4.C- Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2017

  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

 • HALLOWEEN

  V našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a interkultúrna výchova je súčasťou vzdelávania. Halloween je sviatok o ktorom sa žiaci učia v rámci ANJ. Tradícia, ktorá k nám prišla zo západného sveta, dostala slovo aj na našej škole.

  Žiaci tretieho ročníka oslávili tento sviatok netradične, pretože sme spojili dva sviatky a to sviatok školských knižníc spolu s Halloweenom. Žiaci si vyrobili záložky do kníh s tématikou Halloweenu.

  Mgr. Bezecná I.

 • 5. 11. 2017

  Do galérie HALLOWEEN boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria