Navigácia

 • Tretiaci na výstave ilustrácií Zuzany Fuskovej

  Dňa 7. 2. 2018 sa žiaci 3. a, 3. b, 3. c zúčastnili výstavy ilustrácií Zuzany Fuskovej z kníh Slovensko – krajina plná tajomstiev a besedy o knihách Prázdniny s Deduškom 1. a 2. so šéfredaktorkou vydavateľstva Class Košice Lenkou Šingovskou. Pani šéfredaktorka pútavým  spôsobom predstavila dve, bohato ilustrované publikácie so spoločným názvom Slovensko – krajina plná tajomstiev.

  Publikácie prinášajú originálny spôsob, ako priblížiť detskému čitateľovi naše historické a kultúrne dedičstvo. Pútavý dej nabáda čitateľa odhaľovať tajomstvá Slovenska a spoznávať krásy tejto malebnej krajiny v srdci Európy. Dynamické príbehy osadené do súčasnosti ponúkajú zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií.

  Triedne učiteľky 3. a, b, c

 • OZNAM

  Na základe Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2015 – R a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.2.2018 Riaditeľstvo ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove vyhlasuje pre žiakov a pedagógov školy Chrípkové prázdniny v dňoch 16.2.2018 a 19.2.2018. Nástup do školy 20.2.2018.

                                                                                          Riaditeľstvo ZŠ Mlynská Stropkov

 • Relaxačné popoludnie – ŠKD a CVČ – ZŠ Mlynská JOGA - cesta lepšieho života

  Dňa 8. 2. 2018 školský klub detí a CVČ usporiadali relaxačné popoludnie / joga / pre žiakov školy v telocvični.

  Vychovávateľky v spolupráci s CVČ si pozvali cvičiteľku detskej jogy pani Maliňakovú, ktorá hravým a zaujímavým spôsobom spestrila deťom popoludnie. Čo skutočne budete na cvičení jogy absolvovať, závisí od typu jogy, i samotného učiteľa. Pri niektorých formách, napríklad populárna power joga, zameriavajúcich sa na dokonalé fyzické prevedenie ásan sa k meditácii vôbec nedostanete. Na druhej strane tam, kde spiritualita hrá väčšiu rolu, sa môžete počas cvičenia stretnúť so spievaním mantier.

  Ak chceme pochopiť, čo je joga a čo by malo byť pre nás pri jej poznávaní dôležité, musíme poznať jej vlastnú podstatu i dôvod jej existencie.

  Na záver si deti zatlieskali, poďakovali pani cvičiteľke a vychovávateľky ich odmenili sladkosťami.

 • Presýpacie hodiny

  Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu. Koncepcia prvouky sa stavia na zvedavosti žiakov, na ich prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet, preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Vytvára možnosti pre aktívne zapájanie sa žiakov do procesu vyučovania. Takto to vnímajú aj žiaci  v I.B triede, kde rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch, rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie.Vlastnoručne vyrobené presýpacie hodiny u našich dievčat na hodinu prvouky s témou ČAS.

                                                                                             Tr. učiteľka. Bronislava Buráková

 • LEGO-HRY-ŠKD-CVČ

  Do galérie LEGO-HRY-ŠKD-CVČ boli pridané fotografie.

 • ŠKD-Fandíme ZOH -2018

  Do galérie ŠKD-Fandíme ZOH -2018 boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný volejbalový turnaj mladších žiačok „Ferie z Mosir-em 2018 - Jaslo“

  Dňa 7.2.2018 sa v poľskom Jasle konal volejbalový turnaj mladších žiačok v trojkovom a štvorkovom volejbale, na ktorom sa svojimi výkonmi prezentovali žiačky 6. a 7. ročníka ZŠ Mlynská Stropkov. V obidvoch kategóriách sa hralo na čas 10 minút.

  V trojkovom volejbale za účasti piatich družstiev, ktoré hrali systémom každý s každým, sa hráčky družstva Stropkova A po dvoch víťazstvách a dvoch prehrách umiestnili na 3. mieste. Trochu menej sa darilo hráčkam Stropkova B, ktoré ťahali trikrát za kratší koniec a raz sa radovali z víťazstva a na turnaji získali celkové 4. miesto.

  Výsledky – trojkový volejbal:

  ZŠ Mlynská Stropkov A – ZŠ Mlynská Stropkov B            21 : 15

  ZŠ Mlynská Stropkov A – UKS Mosir Jaslo A                    24 : 16

  ZŠ Mlynská Stropkov A – UKS Mosir Muszyna B             8 : 21  

  ZŠ Mlynská Stropkov A – UKS Mosir Muszyna A             14 : 24                        

  ZŠ Mlynská Stropkov B – UKS Mosir Jaslo A                    21 : 17

  ZŠ Mlynská Stropkov B – UKS Mosir Muszyna B              10 : 15

  ZŠ Mlynská Stropkov B – UKS Mosir Muszyna A             12 : 20

  ZŠ Mlynská Stropkov A

  Režnická V., Šeršeňová A., Nová T., Mačejová S.

  Tréner: Mgr. Alexík Patrik

  ZŠ Mlynská Stropkov B

  Bochnovičová L., Prokopičová K., Verbová T., Legiňová K.

  Tréner: Mgr. Alexík Patrik

  Celkové poradie:

  1. UKS Mosir Muszyna A
  2. UKS Mosir Muszyna B
  3. ZŠ Mlynská Stropkov A
  4. ZŠ Mlynská Stropkov B
  5. UKS Mosir Jaslo A

  Vo štvorkovom volejbale sa hralo v dvoch štvorčlenných skupinách systémom každý s každým. Hráčky Stropkova A v skupinovej fáze nezaváhali a ako víťaz skupiny postúpili do finále, kde podľahli svojim rivalkám z Muszyny A. Druhé družstvo Stropkov B, zložené z mladších šiestačiek, obsadili v skupine druhé miesto a v zápase o celkové bronzové medaile prehrali so súperkami z Muszyny B.

  Výsledky – štvorkový volejbal:

  Skupina A

  ZŠ Mlynská Stropkov A – UKS Mosir Jaslo C                    30 : 6  

  ZŠ Mlynská Stropkov A – UKS Mosir Jaslo D                    23 : 8

  ZŠ Mlynská Stropkov A – UKS Mosir Muszyna B             14 : 12

  Skupina B

  ZŠ Mlynská Stropkov B – UKS Mosir Jaslo A                    18 : 14

  ZŠ Mlynská Stropkov B – UKS Mosir Muszyna A             25 : 8

  ZŠ Mlynská Stropkov B – UKS Mosir Jaslo B                    18 : 16

  O 3.miesto

  ZŠ Mlynská Stropkov B – UKS Mosir Muszyna B              14 : 16

  O 1.miesto

  ZŠ Mlynská Stropkov A – UKS Mosir Jaslo A                    14 : 18

  ZŠ Mlynská Stropkov A

  Hricová S., Berežná Z., Kočišová S., Lehocká L., Cichá Š., Mihalíková B.

  Tréner : Mgr. Milan Haľko

  ZŠ Mlynská Stropkov B

  Blanárová A., Ličková A., Štefaníková P., Potomová A., Hrubá D., Novotňáková N.

  Tréner: Mgr. Alexík Patrik

  Celkové poradie:

  1. UKS Mosir Muszyna A
  2. ZŠ Mlynská Stropkov A
  3. UKS Mosir Muszyna B
  4. ZŠ Mlynská Stropkov B
  5. UKS Mosir Jaslo D
  6. UKS Mosir Jaslo B
  7. UKS Mosir Jaslo A
  8. UKS Mosir Jaslo C

   

 • Karneval na ZŠ Mlynská

             Obdobie po polročnej klasifikácii  patrí každoročne na ZŠ Mlynská  karnevalu. Nebolo to inak ani tento rok. Žiaci I.stupňa  si už od rána obliekali svoje masky a pomaly sa presúvali do vyzdobenej telocvične, z ktorej sa ozývala hudba. Pestrosť masiek bola úžasná. Karneval otvoril pán riaditeľ, Mgr. Peter Gombár, ktorý žiakov privítal a mohla sa začať prehliadka vlastnoručne vyrobených, po prípade požičaných masiek. Predstavovanie masiek sledovala  porota, ktorú tvorili  učiteľky I. stupňa. Ich úloha bola veľmi zodpovedná, pretože vybrať najkrajšie masky v množstve fantastických kreácií, známych i neznámych rozprávkových bytostí vôbec  nebolo jednoduché. Okrem víťazov vyhodnotených masiek bol každý žiak odmenený sladkosťou .

    Žiaci druhého stupňa začínali svoje karnevalové popoludnie od 14. hod. Postupne  začali  so svojimi triednymi učiteľmi zapĺňať telocvičňu v netradičných a nápaditých karnevalových maskách a čakali na slávnostné otvorenie. Pred žiakov s príhovorom predstúpila zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Mariana Rusnáková, ktorá vyjadrila obdiv nad ich fantáziou, ktorú prejavili pri príprave svojich masiek. Aj porota na II. stupni stála pred neľahkou úlohou. Pri svojom  hodnotení zohľadňovala nápaditosť žiakov, šikovnosť, ako aj  pripravený program pri predstavovaní  masiek jednotlivcov aj  celých kolektívov. Kolektívne masky získali chutnú a obľúbenú pizzu.

  Po vyhodnotení  nastúpila voľná karnevalová zábava žiakov. Tancovaniu nebolo konca kraja. Žiaci by dokázali pretancovať aj celú noc, ale ... . Nasledujúci  deň pokračovalo vyučovanie , takže tešíme sa znovu o rok.

 • Karneval- 2. stupeň ZŠ

  Do galérie Karneval- 2. stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

 • Karneval 1. stupeň

  Do galérie Karneval 1. stupeň boli pridané fotografie.

 • OK ŠALIANSKY MAŤKO

  25. januára 2018 sa v príjemnom  prostredí čitárne Mestskej knižnice v Stropkove uskutočnilo okresné kolo 25. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Akciu zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove v spolupráci s Odborom školstva a kultúry mesta Stropkov.

      V troch kategóriách súťažilo 17 recitátorov zo základných škôl v našom okrese. Obidvaja recitátori, ktorí reprezentovali našu školu svojimi prednesmi povestí očarili štvorčlennú porotu a umiestnili sa nasledovne:

  1. kategória (2. a 3. ročník)

  2. miesto -  NELA  IVANČOVÁ  z 3.b

  2. kategória (4. a 5. ročník)

  1. miesto – OLIVER  HURNÝ zo 4. a

  Obidvom recitátorom ešte raz srdečne blahoželáme, urobili nám veľkú radosť.

  Oliverovi budeme vo februári držať prsty na  krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove.

 • OM jednotlivcov v šachu žiakov a žiačok ZŠ – ZŠ Mlynská

  Naši žiaci sa v piatok 26.1.2018 zúčastnili okresných majstrovstiev  žiakov a žiačok ZŠ v šachu, ktorý organizoval Šachový mestský klub Stropkov. Naši nastúpili v zložení:  Marek Hurný, Jakub Biľ, Tobias Konár, Tobias Kľocek, Dávid Štovka a Patrik Sitár. V celkovom umiestnení Jakub Biľ získal v kategórii do 14 rokov  3. miestoTobias Kľocek v kategórii do 8 rokov 1. miesto. Všetkým menovaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tomto športe. Víťazom gratulujeme.

 • Sánkovačka I.A a I.B

  Bláznivá zimná sánkovačka môže byť silným adrenalínovým zážitkom pre malých aj veľkých odvážlivcov.  Kto by sa nechcel vrátiť do detských čias a zažiť tú neopakovateľnú atmosféru. Spúšťanie sa dolu kopcom je pre deti vždy najočakávanejšou zimnou udalosťou. Keď aj nemajú sánky či boby, vezmú do rúk klzáky a poď ho!

  Tak to bolo aj s našimi prvákmi z I.A a I.B triedy, keď telesná výchova   patrila sánkovačke, na ktorú ich pozvali ich triedne pani učiteľky A. Knežová a B. Buráková.

  Jazdy boli rýchle a riskantné, ale pod kopcom dával vždy niekto pozor. Občas sa podaril aj nejaký ten kotrmelec, no našťastie sa to obišlo bez zranení a všetci sme sa na tom pobavili. Žiaci si osvojili základnú techniku spúšťania z kopca, informácie o bezpečnej sánkovačke a domov si odniesli príjemný zážitok z pekne stráveného dňa na kopci.

  Bol to krásny, slnečný deň, mráz nás síce štípal na líčka, ale chôdza hore kopcom nás zahriala.

  Nakoniec aktívny oddych na čerstvom vzduchu je tým najzdravším relaxom pre telo     aj dušu.

  Zima je len chvíľu. A sneh? Tak ako rýchlo napadol, tak sa rýchlo aj roztopil.

 • Výtvarná súťaž – „Karnevalová maska“

               Každý rok sa na našej škole v čase fašiangov organizuje školský karneval. V tomto  roku ma byť 31. januára. Pred týmto podujatím dňa 24. januára  CVČ  v spolupráci s ŠKD  vyhlásili výtvarnú súťaž na tému „karnevalová maska“  pre žiakov školy.  Zapojili sa väčšinou mladší žiaci, ale súťaženie o najkrajšiu masku bolo veľké. Deti vystrihovali, lepili,  farebnými pastelkami maľovali svoje masky. Aj toto je jedna z ciest, ako v deťoch rozvíjať predstavivosť a kreativitu.  Všetky masky  boli pekné. Porota to mala ťažké, ale udelila tri najlepšie miesta, ktoré dostali pekné ceny a všetkým deťom rozdala sladkosti.  Masky / škrabošky /, ktoré sami vytvorili, budú krášliť ich tváričky na školskom karnevale.

   

  Vyhodnotenie:  1. miesto: Adam Otrošina

                             2. miesto: Liana Slivková

                             3. miesto: Sára Zeherová

 • ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO

  Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala.

  V nej malé mestečko Šaľa.

  A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

   

          Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov                a sedemhlavých drakov prekonávať majú.

   

         Súťaž ŠALIANSKY  MAŤKO J. C. HRONSKÉHO sa vyprofilovala na významnú        a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.

         Vo štvrtok  18. januára 2018 sa školského kola jubilejného 25. ročníka tejto recitačnej súťaže v našej škole zúčastnilo 17 recitátorov. Porota v zložení Mgr. A. Babjarčíková,              Mgr. B. Buráková a  Mgr. A. Knežová si vypočula povesti o kráľovi Matejovi, o koňovi          so zelenou hrivou, o medvedici Madlene a rôznych zázračných miestach i zaujímavých historických udalostiach, ktoré sa udiali v dobách minulých na našom čarokrásnom Slovensku a rozhodla takto:

  I. kategória (2., 3.  ročník)

  1. miesto – Nela  Ivančová, 3.b

  2. miesto – Ema Siváková,  3.c

  3. miesto – Timur Hurný, 2. a

  Cena poroty –Ráchel Bzdilová, 2. c

   

  II. kategória (4., 5. ročník)

  1. miesto – Oliver  Hurný, 4. a

  2. miesto – Petronela  Luberdová, 4. b

  3. miesto – Izabela Balážová, 4. a

  Cena poroty – Samuel Kostík, 4. C

   

  Všetkým recitátorom ešte raz srdečne blahoželáme a víťazom budeme držať prsty                  na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 25. januára 2018 v Mestskej knižnici v Stropkove.

 • Šaliansky Maťko

  Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie súťaže „ Betlehemy očami detí“ 2017 - ZŠ Mlynská

           Medzinárodnú súťaž priestorových prác „ BETLEHEMY OČAMI DETÍ“ každý rok organizuje naše mesto. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže. Dňa 17.1.2018 odborná porota OŠK v meste udelila ocenenia žiakom základných škôl v našom meste, medzi ktorými boli aj naše deti.

  Vyhodnotenie: 1. kategória:

  2. miesto – Vanesa Žanonyová

                      Tobias Žanony

  3. miesto -   Fabián Žemlička

                          2. kategória:      1. miesto -   Samuel Zápotocký

                                                    2. miesto -   Jakub Pán

                                                    3. miesto -   Kristína Vargová

   

   

  Cena poroty :  Karolína Komišáková

 • EXPERT GENIALITY SHOW

 • Karneval 2018

 • NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE MLYNSKÁ STROPKOV CHARITATÍVNA ZBIERKA PRE RODINY V NÚDZI V STROPKOVE

  V dňoch 11.12.2017 až 20.12.2017 prebiehala na ZŠ Mlynská  charitatívna Zbierka potravín pre rodiny v núdzi v Stropkove. Do tejto dobročinnej akcie sa zapojila naša škola na podnet našej bývalej žiačky Dominiky Olčákovej a na základe oslovenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.

  V uvedených dňoch žiaci jednotlivých tried I. a II. stupňa spolu so svojimi pedagógmi, vychovávateľkami a zamestnancami školy napĺňali obrovské krabice trvanlivými potravinami, ktoré mali pomôcť stropkovským rodinám v núdzi prežiť vianočné sviatky v spokojnosti a dostatku. V priebehu týchto dní pedagógovia a žiaci spolu so svojimi rodičmi prinášali do školy múku, cukor, soľ, strukoviny, cestoviny, čaje, konzervy,.. a iné potraviny, ktoré sme postupne pripravovali na odovzdanie organizátorom.

  Vďaka tejto výzve sme spojili na konci roku 2017 svoje sily a vyzbieraným množstvom potravín dokázali, že osudy ľudí v núdzi nám nie sú ľahostajné a sme pripravení kedykoľvek pomôcť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili, za všetkých, ktorým sme pomohli a spríjemnili im tak najkrajšie sviatky v roku.

  ĎAKUJEME a prajeme všetkým len to najlepšie v novom roku 2018. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria