Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva o poskytovní verejných služieb s DPH 10.10.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 03.09.2018 SOŠS ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom šporotvej haly s DPH 29.10.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Zajac Slavomír, Chotčanská 173/73, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom šporotvej haly s DPH 31.10.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov HE&MY s.r.o., Tisinec 6, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva 18/39/52A/183 o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby s DPH 19.09.2018 UPSVaR Stropkov ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva 112/2018/OS o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaže - ok v cezpoľnom behu, malom futbale - SFZ, volejbale, stolnom tenise a minifutbale žiakov a žiačok zš s DPH 06.09.2018 OÚ Prešov - odbor školstva ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom telocvične zš s DPH 06.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Jozef Vít, Hrnčiarska 788/88, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom telocvične zš s DPH 06.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Anna Paľová , Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom telocvične zš s DPH 06.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Jozef Luberda, Akad. Pavlova 311/7, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom telocvične zš s DPH 06.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Marián Štochmaľ, Mlynská 699/17, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom telocvične SOŠS s DPH 07.09.2018 SOŠS ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom šporotvej haly s DPH 29.10.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Timob Tel s.r.o., Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom šporotvej haly s DPH 31.10.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Rapač Slavomír, Bankovska 13, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom šporotvej haly s DPH 12.10.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Martin Džupin, Jarkova 1859/23, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom telocvične ZŠ Mlynská s DPH 07.11.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Anna Paľová, Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom telocvične ZŠ Mlynská s DPH 12.09.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Stroptel s.r.o. , Ciolkovskeho 1270/1, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva prenájom telocvične ZŠ Mlynská s DPH 05.09.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Anton Križanovský, Nový riadok 21, 091 01 Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva spoločný školský obvod s DPH 10.06.2016 Obec Turany nad Ondavou ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva spoločný školský obvod s DPH 26.07.2016 Obec Lomné ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva spoločný školský obvod s DPH 30.08.2016 Obec Bžany ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2704

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria