Navigácia

Školská jedáleň

Výdaj stravy pre žiakov a zamestnancov školy:

                                                     od 11.30 hod.  do 14.30. hod.

 • Vyúčtovanie preplatkov bude zrealizované v mesiaci júl. Vracajú sa preplatky vyššie ako 10,00 eur. Preplatky nižšie a preplatky stravníkov platiacich šekom sa prenášajú do ďalšieho školského roka.

Pokyny pre stravníkov

 

 1. Bez čipovej karty sa strava nevydáva. Stravník prikladá k terminálu v ŠJ iba ČK. Stravník, ktorý zabudol ČK, je povinný ísť do kancelárie vedúcej ŠJ nahlásiť danú udalosť alebo nadiktuje svoje osobné číslo.
 2. Pred vstupom do ŠJ sa žiak zoraďuje tak, aby neobmedzoval príchod a odchod žiakov zo ŠJ, nestrká do spolužiakov, nepredbieha sa, správa sa pokojne a ticho, obeduje výhradne pri stole, pri jedení sa správa kultúrne / nekričí, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu a pod./, po skončení obeda odnesie príbor a použitý riad k okienku na použitý riad a zasunie za sebou stoličku.
 3. Žiaci ktorí sa nestravujú, cudzie osoby a rodičia nevstupujú do ŠJ.
 4. V ŠJ sa každý stravník zdržuje len nevyhnutne dlhú dobu.
 5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ.
 6. Ak stravník niečo vyleje, rozbije, nahlási to pracovníčke pri okienku na špinavý riad.
 7. Zo ŠJ je zakázané vynášať stolový riad a jedlo!!!

Výnimkou je jedlo zabalené v originálnom obale ako napríklad džús, cereálna sušienka, jogurt, ovocie a pod.

 

 • Ďalšie informácie na č.t.  054 / 742 2913 a mobil 0903 427 292, po 8:00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria