Navigácia

Výchovná poradkyňa

Prihlášky na SŠ

Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky 2021/22

  • Informácie z Harmonogramu prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 -
    - informácie pre rodičov žiakov 


 

Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

 

1. termín:

odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022

odbory       vzdelávania,   v ktorých    sa    vyžaduje   overenie   špeciálnych schopností, zručností a nadania: 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022

2. termín:

odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

odbory       vzdelávania,   v ktorých    sa    vyžaduje   overenie   špeciálnych schopností, zručností a nadania: 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022

 

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

 

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na

stredných športových školách koná v dvoch fázach:

prvá fáza - overenie športového výkonu:

od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 (1. termín) alebo

11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022 (2. termín)

 

 

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre

školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria