Navigácia

Mapa areálu školy

 

                                                                                                  

PAVILÓN A

Poschodie

II.A

Mgr. Vandová

II.B

Mgr. Knežo

II.C

Mgr. Vojčíková

Prízemie

 

I.C

Mgr. Babjarčíková

I.B

Mgr. Buráková

Kabinet:   I. stupeň, ŠKD

 

 

PAVILÓN B

Poschodie

IV.A

Mgr. Bujdošová

IV.B

Mgr. Džupinová

IV.C

Mgr. Baníková

Prízemie

III.A

Mgr. Mydlová

III.B

Mgr. Olčaková

III.C

Mgr. Vidiščáková

Kabinet:    I. stupeň,  ŠKD

 

PAVILÓN C

Poschodie

VII.A

Mgr. Bezecná

VII.B

Ing. Nemcová

VII.C

Mgr. Alexík

Prízemie

VI.A

Ing. Zajtková

VI.B

Mgr. Ličková

VI.B

Mgr. Haľko

Kabinet: Mgr. Kostíková, Mgr. Vašková, Ing. Jankanič,

Mgr. Lehocká

  

 

PAVILÓN D

Poschodie

VIII.A

Mgr. Stanislava Danková

VIII.B

Mgr. Hurná

VIII.C

Mgr. Tomková

Prízemie

V.A

Ing. Čintalová

V.B

Mgr. Pazdičová

V.C

Mgr. Šujeta

Kabinet:   Mgr. Pazdišová, Ing. Čintalová, Mgr. Nemcová , Mgr. Hurná,

Mgr. Výletová, Mgr. Bezecná , Mgr. Danková

 

PAVILÓN N

Poschodie

Učebňa

DEJ - GEG

Učebňa

ANJ 1

Učebňa

ANJ 2

Prízemie

IX.A

Ing. Jancura

IX.B

Mgr. Vašková

IX.C

Mgr. Lehocká

Kabinet:   Ing. Zajtková, Mgr. Ličková,

Výchovný poradca :  Mgr. Cimbalová

 

Pavilón G - hlavný

Poschodie

Zborovňa 

Sekretariát školy 

 

 

Špeciálny pedagóg Mgr. Bujdošová

Prízemie

Knižnica

Bufet

Školská jedáleň 

 

Pavilón E - Telocvičňa

Prízemie

Veľká

telocvičňa

Malá

Telocvičňa 

šatne

Kabinet telesnej a športovej výchovy

Pavilón F

Poschodie

Učebňa Chémie

Učebňa

Biológie

Aula

Učebňa Fyziky

Prízemie

PC učebňa č.1

Kabinet:

Mgr. Cichý,

Ing. Jancura,

Ing. Štafurová,

Mgr. Šujeta

PC učebňa č. 2

Dielňa na prácu

s drevom

Dielňa na prácu

s kovom

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria