Navigácia

Mapa areálu školy

 

PAVILÓN A

Poschodie

II.A

Mgr. Knežová

II.B

Mgr. Buráková

II.C

Mgr. Babjarčíková

Prízemie

I.A

Mgr. Bujdošová

I.B

Mgr. Džupinová

I.C

Mgr. Baníková

Kabinet:   I. stupeň, ŠKD

 

PAVILÓN B

Poschodie

IV.A

Mgr. Mydlová

IV.B

Mgr. Olčaková

IV.C

Mgr. Vidiščáková

Prízemie

III.A

Mgr. Vandová

III.B

Mgr. Knežo

III.C

Mgr. Vojčíková

Kabinet:    I. stupeň,  ŠKD

 

PAVILÓN C

Poschodie

VIII.A

Mgr. Ličková

VIII.B

Ing. Zajtková

VIII.C

Mgr. Haľko

Prízemie

VII.A

Ing. Čintalová

VII.B

Ing. Štafurová

VII.C

Mgr. Šujeta

Kabinet:  Mgr. Sušinková, Ing. Juhasová, Mgr. Vašková, Mgr. Pavlíková,

Mgr. Lehocká

  

 

PAVILÓN D

Poschodie

V.A

Ing. Juhasová

V.B

Mgr. Poláková

V.C

Mgr. Tomková

Prízemie

V.A

Ing. Jancura

V.B

Mgr. Vašková

V.C

Mgr. Lehocká

Kabinet:   Mgr. Poláková, Ing. Čintalová, Mgr. Nemcová , Mgr. Hurná,

Mgr. Bačíková, Mgr. Bezecná , Mgr. Danková

PAVILÓN N

Poschodie

Učebňa

DEJ - GEG

Učebňa

ANJ 1

Učebňa

ANJ 2

Prízemie

IX.A

Mgr. Bezecná

IX.B

Mgr. Nemcová

IX.C

Mgr. Alexík

Kabinet:   Ing. Zajtková, Mgr. Ličková,

Výchovný poradca :  Mgr. Cimbalová

 

Pavilón G - hlavný

Poschodie

Zborovňa 

Sekretariát školy 

 

MULTIMEDIÁLNA UČEBŇA

Špeciálny pedagóg Mgr. Bujdošová

Prízemie

Knižnica

Bufet

Školská jedáleň 

 

Pavilón E - Telocvičňa

Prízemie

Veľká

telocvičňa

Malá

Telocvičňa 

šatne

Kabinet telesnej a športovej výchovy

Pavilón F

Poschodie

Učebňa Chémie

Učebňa

Biológie

Aula

Učebňa Fyziky

Prízemie

PC učebňa č.1

Kabinet:

Mgr. Cichý,

Ing. Jancura,

Ing. Štafurová,

Mgr. Šujeta

PC učebňa č. 2

Dielňa na prácu

s drevom

Dielňa na prácu

s kovom

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria