Navigácia

Projekty

Aktuálne projekty 2013/2014

P.Č

Názov projektu

Získaná hodnota               

GARANTI na ZŠ

1. Národný projekt

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - ako nepilotná škola

didaktický materiál

Technika a Fyzika cca 100000,- €

Ing. Juhasová A.

Mgr. Vašková A.

2.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí VUDPaP

metodický materiál

Mgr. Cimbalová

3. Národný projekt

3. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

1 ks notebook,

1 ks zvuková súprava

1 ks interaktívna tabuľa

Mgr. Cichý

4.

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

2 ks interaktívna tabuľa,

1 ks notebook,

 

Mgr. Cichý

Mgr. Rusnáková

5.

Projekt PRINED- MRK-3

Projekt INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE

2 – asistenti učiteľa

4 – odborní zamestnanci

Did. Balíček cca 10000,- €

Mgr. Gombár

Mgr. Vidiščáková

6. Národný projekt Duálne vzdelávanie   Ing. Juhasová
7.. Národný projekt IT Akadémia    
8.. Národný projekt

Úspech patrí každému - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

 

   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria