Navigácia

Školská jedáleň

Dôležité informácie

Kontakt: telefón: 054/742 29 13

                 email: jedalenstropkov@gmail.com

IBAN : SK05 0200 0000 0016 4212 2557

 

Odhlasovať z obedov môžete telefonicky na uvedenom čísle deň vopred, najneskôr od 7:00 do 7:30 v daný deň. Meno a heslo si môžete vyžiadať u vedúcej školskej jedálne. 

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

 

Veková skupina stravníkov

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Nákup potravín

Čiastočné režijné náklady

Stravný lístok celkom

 

Dotácia na stravu

na deň

Úhrada

zákonného zástupcu za stravu na deň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stravník ZŠ

 I. stupeň

 

 

 

1,21

 

 

1,21

 

1,21

1,20

0,01

stravník ZŠ

II. stupeň

 

 

1,30

 

 

1,30

 

1,30

1,20

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospelý stravník

 

 

1,41

 

 

 

 

 

 

1,41 + réžia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa.
  2. Ak žiak z dôvodu ochorenia odíde skôr z vyučovania, môže v tento deň zákonný zástupca odobrať obed do JEDNORAZOVÉHO OBALU.

 

 

         Vedúca školskej jedálne

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria