Navigácia

Zamestnanci

____________________________________________

Riaditeľ školy: Mgr. Peter Gombár

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Mariana Rusnáková

Zástupca riaditeľa školy na I. stupni: Mgr. Aurélia Vidiščáková

Zástupca riaditeľa školy pre hospodársku činnosť a športové triedy: Mgr. Marián Veselý

 

Pedagógovia- 1.stupeň
Titul Učiteľ Vyučovacie predmety  
Mgr. Mydlová Darina 1.- 4.ročník  
Mgr. Bujdošová Lenka 1.- 4.ročník  
Mgr. Knežová Anna 1.- 4.ročník  
Mgr. Knežo Matej 1.- 4.ročník  
Mgr. Vandová Jozefína 1.- 4.ročník  
Mgr. Džupinová Dana 1.- 4.ročník  
Mgr. Buráková Bronislava 1.- 4.ročník  
Mgr. Babjarčíková Andrea 1.-4.ročník  
Mgr. Olčáková Slávka 1.-4.ročník  
Mgr. Baníková Anna 1.-4.ročník  
Mgr. Vidiščáková Aurélia

1.-4.ročník

 

Mgr.   Tatiana Vojčíková                1.-4.ročník  

Pedagógovia-2.stupeň
Titul Učiteľ Vyučovacie predmety  
Mgr. Gombár Peter Telesná výchova, Geografia  
Mgr. Alexík Patrik Telesná výchova, Biológia  
Mgr. Haľko Milan Telesná výchova, Geografia  
Mgr. Bochnovič Marcel Telesná výchova  
Mgr. Cichý Ján Matematika, Informatika  
Mgr. Cimbalová Viera Slovenský jazyk, Občianska výchova  
Ing. Čintalová Mariana Biológia, Anglický jazyk  
Mgr. Danková Stanislava Anglický jazyk, Geografia  
Ing. Jancura Michal Matematika  
Ing. Juhásová Anna Technická výchova, Informatika  
Mgr. Lehocká Jana Náboženská výchova, Etická výchova  
Mgr. Ličková Antónia Dejepis, Ruský jazyk  
Mgr. Nemcová Slávka Slovenský jazyk, Národopis  
Mgr. Poláková Viera Slovenský jazyk, Dejepis  
Mgr. Pavlíková Mária Slovenský jazyk, Občianska výchova  
Mgr. Rusnáková Mariana Dejepis, Ruský jazyk  
Mgr. Sušinková Božena Chémia, Matematika  
Ing. Štafurová Viera Biológia, Technická výchova  
Mgr. Šujeta Pavol Náboženská výchova, Etická výchova  
Mgr. Tomková Martina Matematika, Biológia  
Mgr. Vašková Adriana Matematika, Fyzika  
Mgr. Veselý Marián Telesná výchova  
Ing. Zajtková Bohuslava Geografia, Chémia  
Mgr. Hurná Katarína Anglický jazyk  
Mgr. Bezecná Ivana

Anglický jazyk

 

Mgr.      Tarbajová Helena

Koordinátor CVČ:
Mgr. Viliam Mihok

Admin.- ekon. prac. školy: Melánia Lesová

Úpsech patrí všetkým: špeciálny pedagóg: Mgr. Slávka Bujdošová

                                       pedagogickí asistenti: Ing. Mária Jankaničová, Mgr. Andrea Gajdošová

Pedagogickí asistenti:

Bc. Vlasta Hojdová

Mária Ďurišová

 

 

Externí učitelia: Mgr. Lenka Tabaková

                      
Školský klub:
Františka Pivovarníková
Mária Kasardová
PaedDr. Erika Hudáková
Bc. Viera Veselá
Mgr. Mária Fedorová

Mgr. Katarína Padová

 

 

Školská jedáleň:

Bc.Adela Manduľová - vedúca ŠJ

Magdaléna Vágnerová
Irena Vojčeková

Mária Onderová
Mária Juhasová

Monika Durkáčová

 

Školník:

Miroslav Fedor

 

Upratovačky:

Viera Obrochtová

Mušinská

Anna Salnická

Emília Sahajdová

Mária Stašková

 

Správca športovej haly:
Juraj Čisár
asistent Jozef Lehocký

 

Pomocný skladník:
Ján Roháľ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria