Navigácia

Zamestnanci

____________________________________________

Riaditeľ školy: Mgr. Peter Gombár

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Mariana Rusnáková

Zástupca riaditeľa školy na I. stupni: Mgr. Aurélia Vidiščáková

Zástupca riaditeľa školy pre hospodársku činnosť a športové triedy: Mgr. Marián Veselý

 

Pedagógovia- 1.stupeň
Titul Učiteľ Vyučovacie predmety  
Mgr. Mydlová Darina 1.- 4.ročník  
Mgr. Bujdošová Lenka 1.- 4.ročník  
Mgr. Knežo Matej 1.- 4.ročník  
Mgr. Vandová Jozefína 1.- 4.ročník  
Mgr. Džupinová Dana 1.- 4.ročník  
Mgr. Buráková Bronislava 1.- 4.ročník  
Mgr. Babjarčíková Andrea 1.- 4.ročník  
Mgr. Olčáková Slávka 1.- 4.ročník  
Mgr. Baníková Anna 1.- 4.ročník  
Mgr. Vidiščáková Aurélia

1.- 4.ročník

 

Mgr.   Tatiana Vojčíková                         1.- 4.ročník  

Pedagógovia-2.stupeň

Titul Učiteľ Vyučovacie predmety  
Mgr. Gombár Peter Telesná výchova, Geografia  
Mgr. Alexík Patrik Telesná výchova, Biológia  
Mgr. Haľko Milan Telesná výchova, Geografia  
Mgr. Bochnovič Marcel Telesná výchova  
Mgr. Cichý Ján Matematika, Informatika  
Mgr. Cimbalová Viera Slovenský jazyk, Občianska výchova  
Ing. Čintalová Mariana Anglický jazyk  
Mgr. Danková Stanislava Anglický jazyk, Geografia  
Ing. Jancura Michal Matematika  
Mgr. Kostíková Margaréta Technická výchova, Fyzika  
Mgr. Lehocká Jana Náboženská výchova, Etická výchova  
Mgr. Ličková Antónia Dejepis, Ruský jazyk  
Mgr. Nemcová Slávka Slovenský jazyk  
Mgr. Rusnáková Mariana Dejepis, Ruský jazyk  
Ing. Štafurová Viera Biológia, Technická výchova  
Mgr. Šujeta Pavol Náboženská výchova, Etická výchova  
Mgr. Tomková Martina Matematika, Biológia  
Mgr. Vašková Adriana Matematika, Fyzika  
Mgr. Veselý Marián Telesná výchova  
Ing. Zajtková Bohuslava Geografia, Chémia  
Mgr. Hurná Katarína Anglický jazyk  
Mgr. Bezecná Ivana Anglický jazyk  
Mgr. Pazdičová Bernadeta Slovenský jazyk a literatúra  
Mgr. Výletová Katarína Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis  
Ing. Jankanič Miroslav Matematika, Informatika  
Mgr. Kamil Pavlík Telesná výchova, Geografia  
Mgr. Alena Gonosová Nemecký jazyk  

 

Koordinátor CVČ:
Mgr. Viliam Mihok

Admin.- ekon. prac. školy: Melánia Lesová

Inkluzívny tím: špeciálny pedagóg:Mgr. Jana Valentejová, Mgr. Katarína Renčková 

                            asistenti učiteľa: Ing. Mária Jankaničová, Mgr. Andrea Gajdošová,

                                                     Mgr. Alexander Skala, Bc. Katarína Dovičáková, Mgr. Miroslava Zápotocká,

                                                                Mgr. Miroslava Sekerová, Ing. Miriama Horňáková

Zdravotní asistenti učiteľa:

Mária Ďurišová

Žaneta Šafranková

 

Asistent učiteľa SZP:

PaedDr. Erika Hudáková

 

 

Externí učitelia: Mgr. Pavol Bobák

                          

                      
Školský klub:
Františka Pivovarníková
Bc. Viera Veselá
Mgr. Mária Fedorová

Mgr. Katarína Padová

 

 

Školská jedáleň:

Bc.Adela Manduľová - vedúca ŠJ

Irena Vojčeková

Mária Onderová
Mária Juhasová

Monika Durkáčová

Viera Guliková

Anna Kováčová

 

Školník:

Miroslav Fedor

 

Upratovačky:

Alena Lehocká

Mušinská Tatiana

Anna Salnická

Emília Sahajdová
Alena Biľová

 

 

Správca športovej haly:
Jozef Lehocký 
asistent Ján Roháľ

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria