Navigácia

ŠKOLSKÝ PARLAMENT Dokumenty Aktivity

Aktivity

Vyhodnotenie fotografickej súťaže „Foť a vyhraj“

            V mesiaci apríli vyhlásil školský parlament novú súťaž, v ktorej si mali zmerať sily mladí fotografi. Súťažilo sa v troch kategóriách. Spočiatku sa zdalo, že sa súťaž medzi našou mládežou „neuchytí“. Ale tesne pred ukončením súťaže začali pribúdať obálky s vašimi malými dielkami. Spravili ste 70 krásnych fotografií – jedna krajšia ako druhá. Parlamenťáci mali naozaj preťažkú úlohu vybrať tri najkrajšie v každej kategórii. Každú fotografiu označili číslom, rozdelili fotografie do troch skupín (kategórií) a bodovali fotografie systémom: 3 body – prvé miesto, 2 body – druhé miesto a 1 bod tretie miesto. Potom sa sčítavali body ohodnotených fotografií a vyhrali tie, ktoré mali najväčší počet bodov. Až potom zistili, kto tieto fotografie vyhotovil. Okrem víťazných fotografií bola udelená aj zvláštna cena – Cena koordinátorky ŠP, ktorú získala Klaudia Hrižová zo 7.b triedy.                                                                        

A teraz poďme k víťazom:

V kategórii Jarná príroda ste vytvorili 47 dielok.

1. miesto: Zuzana Majerníková – 6.c

2. miesto: Michaela Vašková – 6.a

3. miesto: Michaela Vašková – 6.a

V kategórii Zvieratká okolo nás súťažilo 11 dielok.

1. miesto: Sofia Olčáková – 5.c

2. miesto: Kamil Kitik – 6.b

3. miesto: Sofia Olčáková – 5.c

V kategórii Čo robím vo voľnom čase súťažilo 12 dielok.

1. miesto: Laura Džupinová – 6.a

2. miesto: Michaela Vašková – 6.a

3. miesto: Rebeka Baníková – 2.c

Autori víťazných fotografií dostanú diplomy a vecné ceny. Fotografie budú uverejnené v školskom časopise. Všetky fotografie, ktoré ste s láskou vytvorili budú vystavené na nástenke v školskej jedálni. Príďte sa pozrieť a inšpirovať sa! Nevyhrali ste? Nevadí, skúste to o rok znova. Chceme sa poďakovať vedeniu školy a Mgr. Viliamovi Mihokovi za organizačné zabezpečenie súťaže, ale vďaka patrí najmä vám, ktorí ste sa zapojili do súťaže a odvážme sa popasovali so svojimi súpermi.                                      

Veríme, že o rok vás bude viac !

                                                                                                     Váš školský parlament

 

V NAŠEJ ŠKOLE SA ZAZELENALO :)

 

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. Tento rok prispel aj školský parlament k obohateniu týchto aktivít a 19. apríla vyhlásil „Zelený deň“. Žiaci, ale aj učitelia prišli v zelenom oblečení a zároveň dostali za úlohu doniesť aspoň jednu vybitú batériu. Hliadky školského parlamentu vyzbierali spolu 27 kg použitých batérií a tie boli následne odvezené na ekologické spracovanie do zberne. Každý, kto sa do aktivít zapojil, dostal veselú medailu. Verím, že sa nám podarilo pripomenúť nielen dôležitosť ochrany životného prostredia, ale aj význam recyklácie a triedenia odpadov.

                                                                                                  Koordinátorka ŠP – Mgr. Hurná

 

KRPAŤÁK

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria