Navigácia

 • Deň Zeme v 2.A a 2.B

  Dňa 22. 4. si ľudia na celom svete pripomínajú Deň Zeme. V dnešnej dobe ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a na ich závislosť na zemských zdrojoch. 

  Tento deň sme spoločne oslávili aj v 2.A a 2.B triede. Jednou z priorít bolo viesť žiakov k ochrane životného prostredia. Na znak úcty k prostrediu, ktoré nás obklopuje, sme spoločne so školníkmi vysadili ovocné stromčeky. Po besede spojenou sprezentáciou na túto tému si žiaci vytvorili svoju vlastnú knihu, v ktorej vypracovali úlohy s ekologickou tematikou z matematiky, slovenského jazyka, prvouky a výtvarnej výchovy.  

  Deň sme zakončili veselými pesničkami o prírode, vytvorením plagátu a s dobrým pocitom, že nie sme ľahostajní k našej planéte. 

  Žiaci a tr. uč. 2.A, 2.B 

 • OK Pytagoriáda P3, P4

  Dňa 13. 4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda P3, P4.  Okresného kola sa zúčastnili úspešní riešitelia školského kola. Samotná súťaž prebiehala tento rok prvý – krát online. Aj napriek tomu dosiahli naši tretiaci a štvrtáci veľmi dobré výsledky. 

  Výsledky P3:  

  8. miesto: Nikola Dovičáková 3.b  

  11. miesto: Filip Rokyta 3.a 

  13. miesto: Erik Lehocký 3.c  

  Výsledky P4: 

  1. miesto: Emma Padová 4.c  

  3 .miesto: Adam Kitik 4.b  

  4. miesto: Tamara Bzdilová 4.c  

  4. miesto: Rebeka Baníková 4.c  

  4. miesto: Branislav Boršč 4.a  

  7. miesto: Mária Gondeková 4.b  

  8. miesto: Ema Calková 4.a 

  10. miesto: Tamara Komišáková 4.a 

  11. miesto: Kristína Calková 4.a 

  13 .miesto: Natália Jevočinová 4.a  

  15. miesto: Matej Nový 4.c  

  20. miesto: František Ján Belina 4.a  

  21. miesto: Mark Petričko 4.c  

  23. miesto: Soňa Hospodárová 4.b 

  26. miesto: Tobias Žanony 4.b  

  Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme! 

   

  Mgr. Darina Mydlová 

   

 • Deň Zeme v 4.c

 • Promo video našej školy

 • Ako prebiehal SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS 2019

 • AJ DO NAŠEJ ŠKOLY ZAVÍTALA JAR

 • Zber papiera

 • DEŇ ZEME v ŠKD

  Aj v našom v 1. odd. ŠKD bol 22. apríl dňom Zeme. Vyrábaním zemegúľ sme si ho pripomenuli. Na záver sme práce vyvesili na výstavku a za usilovnosť každý dostal sladkú odmenu. 

 • JURIJ A. GAGARIN ,,pozval“ žiakov 2.C do vesmíru

  Na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI) bol 12. apríl v roku 1968 vyhlásený za Svetový deň letectva a kozmonautiky.

  Žiaci 2.c si 12. apríla pripomenuli 60. výročie letu prvého človeka do vesmíru, ruského kozmonauta Jurija Gagarina. Na začiatku triednickej hodiny si žiaci s údivom pozreli krátky dokument o prvom lete do vesmíru. Potom sme sa  spoločnými silami pustili do vytvorenia projektu o Gagarinovi. Niektorí vystrihovali, iní písali a ostatní si čítali rôzne  informácie o tomto lete. Na záver sme si spoločne urobili krásny poučný poster. Deťom sa hodina o Gagarinovi veľmi páčila. V ŠKD žiaci pokračovali nad projektovou prácou, ktorú  doplnili rôznymi omaľovankami o vesmíre.

  Možno aj jeden z našich žiakov bude raz kozmonautom a možno raz poletí na ďalekú, dobrodružnú vesmírnu výpravu. J

  Žiaci 2.C, tr. uč. Mgr. A. Vidiščáková a vych. Bc. V. Veselá.

 • Testovanie kloktaním

  Naša škola ponúkla všetkým zákonným zástupcom našich žiakov II. stupňa možnosť otestovať ich deti pomocou kloktacích testov. V piatok 16.4.2021 v mestskej hale boli testovaní žiaci 8. a 9. ročníka, ktorých rodičia si to želali. Testy vykonával zdravotnícky pracovník, ktorého zabezpečila škola. 

 • Návrat do škôl 2021 - RÚŠKA NA ŠKOLÁCH

  Podľa novej vyhlášky ÚVZ SR majú mať od pondelka 19. apríla v interiéri rúško:

  • žiaci v škole alebo v školskom zariadení,
  • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Viac informácií: vyhlaska_175.pdf

 • Návrat do škôl 2021 - novinky

  Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021.

  Uzneseni vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19172/1

  Návrat do škôl 2021 (od 19. apríla 2021): Navrat_do_skol_s_ucinnostou_od_19.04..pdf

  Vyhláška 187: vyhlaska_187.pdf

 • Kreatívna veľkonočná matematika

 • Žiaci z 3.c pomohli zasadiť ovocné stromčeky

 • Expedícia k sopke v 4.c

  Na vlastivede sme cestovali v čase. Poľana, najvyššie sopečné pohorie na Slovensku, a zároveň najväčšia vyhasnutá sopka v Európe, nás priviedla k mnohým zaujímavým informáciám o sopečnom komíne, láve, magme, o sopkách činných, nečinných i spiacich.  A trochu sme experimentovali so saponátom, vodou, octom aj sódou. Pozóóór, ocot pridávajte pomaly, lebo sopka vybuchne hneď!

                                                                                          Mgr. Babjarčíková

 • ŽIACI 2.C A VEĽKONOČNÝ JEŽKO Z OBILIA

  V čítanke pre druhý ročník sa nachádza článok od Judity Rafajovej – „Veľkonočný ježko z obilia“. Je to návod, ako si takého ježka vlastnoručne zhotoviť. Deťom sa to veľmi páčilo, a tak sme sa rozhodli, že si ho na triednickej hodine zhotovíme aj my. Zároveň si vyskúšali aj to ako sa budú o neho starať, pretože ho treba pravidelne polievať. A ako sa nám ježkovia vydarili, posúďte sami.

  Žiaci 2.C a tr. uč. Mgr. Aurélia Vidiščákov

 • ŽIACI ZŠ MLYNSKÁ OPÄŤ BODOVALI NA KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 22.3.2021 sa uskutočnilo Krajské kolo dejepisnej olympiády, ktoré s ohľadom na platné protipandemické opatrenia prebiehalo online formou.

  Žiaci našej školy boli veľmi úspešní aj v tomto postupovom kole. Z okresného kola sa doň prebojovali Viktória JevočínováSára Vítová (7.B), Eduard Hájnik (8.B) a Róbert Front (9.B). Vo svojich kategóriách (v každej kategórii bolo 24 súťažiacich) si zmerali sily s najlepšími žiakmi zo všetkých okresov Prešovského kraja a v náročnej konkurencii obstáli na výbornú. Všetci štyria boli úspešní riešitelia. Vynikajúce umiestnenie naviac dosiahol Edo Hájnik, ktorý obsadil krásne druhé miesto a od postupu na celoslovenské kolo ho delil iba jeden bod.                   

  Za skvelú reprezentáciu našej školy im patrí naše poďakovanie a blahoželanie. Veríme, že sa z podobných úspechov budeme tešiť aj o rok.

 • Medzinárodný deň Rómov v 1.B

  Žiaci 1.B si vo štvrtok 8.4.2021 pripomenuli Medzinárodný deň Rómov. Na hodine slovenského jazyka si žiaci vypočuli príbeh o histórii Rómov a bohatosti ich kultúry. V rámci vyučovacej hodiny sa naučili i niektoré rómske slová a vymaľovali si omaľovánky. Na hodine matematiky sa naučili pomenovať číslice od 1 do 5. Vyučovacie hodiny sme si v triede spestrili novými informáciami o rómskej kultúre a jazyku, nakoľko v triede máme i snaživých rómskych žiakov. 

 • Online ANJ na 1.stupni

  Aktuálne nám nie je umožnené stretávať sa v škole, no aj online výučba anglického jazyka nás veľa naučila. Žiaci si zvykli aj na takýto spôsob a vďaka ich snahe, príprave a pomoci triednych učiteliek napredujeme aj touto formou vyučovania. Napriek tomu všetci veríme, že čoskoro sa budeme vídať už iba “live“ 🙂

 • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  Aj keď matematika u žiakov často nepatrí medzi obľúbené predmety, mnohí objavili jej čaro. Svedčí o tom početná účasť na matematickej olympiáde, ktorá sa uskutočnila deň pred veľkonočnými prázdninami, 31. marca. Keďže vzdelávanie žiakov druhého stupňa prebieha dištančne, rovnakú formu mala aj táto súťaž. Žiaci 6.-8. ročníka si mohli overiť svoje matematické schopnosti pri riešení troch náročných úloh. Na ich vyriešenie mali dve hodiny.

  Napriek sťaženým podmienkam si naši žiaci so zadaniami dokázali poradiť. Šiestaci zo ZŠ Mlynská obsadili  všetky od druhého po siedme miesto. Ešte lepšie sa darilo našim siedmakom, ktorí sa umiestnili na prvých deviatich priečkach. Žiaci ôsmeho ročníka to mali o čosi ťažšie a úspešnými riesiteľmi sa stali iba dvaja súťažiaci, obaja z našej základnej školy.

  Úspešní riešitelia matematickej olympiády:

  6. ročník:        2.  Glusová Barbora

                          3. Špilárová Lara

                          4. Cichá Bibiána

                          5.- 6. Cimbová Karolína, Miklič Urban

                          7. Zakovič Šimon

  7. ročník:        1. Otrošina Nikolas

                          2. Luberdová Petronela

                          3. Hurný Oliver

                          4. Palidrab Roman

                          5. Slivková Ema

                          6. Veselý Jonáš

                          7. -9. Komišáková Sára, Vítová Sára, Kostík Samuel

  8. ročník:        1. Kmiť Viktor

                          2. Suvák Jakub

   

  Výhercom blahoželáme a prajeme ďalšie úpechy v štúdiu.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Martina Tomková

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria