Navigácia

Jazykové okienko

Ohýbame slovo e-mail

Veľmi často sa v tejto dobe stretávame so slovom mail, e-mail, email i mejl. Všetky 4 podoby zodpovedajú spisovnej slovenčine a skloňujú pravidelne podľa vzoru dub.

To znamená, že v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu –e: v emaile. V Pravidlách slovenského pravopisu (1998, 2010, 2013), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – H (2006) sa preto pri slovách e-mail, email uvádza lokálová prípona -e. V inštrumentáli množného čísla má slovo email podobu: s emailmi, nie mylne používanú podobu s emailami.

ALE!

Pod vplyvom toho, že väčšina prevzatých slov zakončených na l v lokáli jednotného čísla má príponu -i, napr. tunel – v tuneli, hotel – o hoteli, začala sa táto prípona používať aj pri slovách e-mail, email, mail, mejl.

Novšie sa v lokáli jednotného čísla pripúšťa podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (2015) dvojtvar: v emaile aj v emaili.

Slovo e-mail (aj v podobách email, mail, mejl) má teda v jednotlivých pádoch tieto tvary: v jednotnom čísle e-mail – do e-mailu – k e-mailu – e-mail – o e-maili/o e-maile – s e-mailom; v množnom čísle e-maily – do e-mailov – k e-mailom – e-maily – o e-mailoch – s e-mailmi.

november 2020

Čas otočiť sa späť

Blížia sa Vianoce, koniec roka, a toto obdobie je obvykle aj časom na zhodnotenie roka uplynulého. Pri štedrej večeri si mnohí z nás, spolu s blízkymi, radi zaspomínajú na to dobré a radostné, čo nás postretlo. Nie sme však neomylní a niekedy sa stane, že nám čo-to z pamäti vypadne. Ak by sme v tomto prípade použili výraz z pamäte, hovorili by sme (spisovne) o počítačovej pamäti, ktorú skloňujeme podľa vzoru dlaň. Tá ľudská sa skloňuje podľa vzoru kosť.

Výrazy spamäti a naspamäť sú príslovky a správne sa píšu spolu.

október 2020

Hybrid

Dnes sa veľa rozpráva o hybridných autách. Chceli by ste také auto? Poniektorí možno áno. Kým si naň zarobíte, naučte sa ho správne skloňovať.

Skloňuje sa podľa vzoru dub, ktorý má v G sg. príponu -a (duba), ale častá je aj prípona -u.

A práve túto príponu má aj pri skloňovaní cudzie neživotné podstatné meno hybrid. Správne teda skloňujeme - vystupuje z nového hybridu.

 

september 2020

Ako správne vykať

Správne vykanie nie je, dá sa povedať, žiadna veda. Stačí si zapamätať tieto jednoduché pravidlá:

1. Pri vykaní používame sloveso v množnom čísle

Správne: „Dobrý deň, povedali by ste mi, kde nájdem váš...“


2. Pri vykaní píšeme prídavné mená v jednotnom čísle - zhodujú sa s osobou v rode.

Správne: „Boli ste spokojná/Boli by ste taký láskavý a...“

 

3. Slová sám, rád sa tiež zhodujú v rode s osobou

Mužovi vykáme: „Čo máte rád?“ „Chcete odísť sám?“

Žene vykáme: „Čo máte rada?“ „Chcete odísť sama?“

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria