Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Piatok 19. 9. 2014

Počet návštev

Počet návštev: 1605765

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Zošity pre druhý ročník

  Pre druháčikov je potrebné zakúpiť tie zošity: 523,(513) - 3ks

                                                                    512 - 8ks

                                                                    520 - 2ks

 • POZOR!POZOR! ZMENY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI. Dôležité oznamy pre stravníkov

   

     Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Mlynská v Stropkove, chce touto cestou oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a stravníkov školskej jedálne o zmenách, ktoré platia už k augustu 2014. Strava sa bude uhrádzať na mesiac vopred, a to nasledovne:
  Trvalým príkazom ktorejkoľvek banky alebo poštovou poukážkou s pravidelnou sumou vždy k 10. dňu v mesiaci na číslo účtu: 1642122557/0200. Prvú platbu je nutné vykonať do 10.augusta 2014

   Postup pri platbe vkladom na účet:
  Jednotným trvalým príkazom na celý školský rok do 10. 5. 2015 (1. platba k 10. 8. 2014, posledná platba k 10. 5. 2015), najneskôr do 10. 8. 2014.
  Mesačne sumou: I.stupeň: 19,- eur

                                      II.stupeň: 21,- eur

                                     dospelí stravníci: 10,-eur

 • 18. 9. 2014

  Do galérie Branné 7.A a 6.B boli pridané fotografie.

 • 18. 9. 2014

  Do galérie Cezpoľný beh boli pridané fotografie.

 • Školské kolo – cezpoľný beh – starší žiaci a staršie žiačky – 17.9.2014:

        Žiačky:

         .................

  1.miesto- Barbora Puháková

  2.miesto- Simona Tabišová

  3.miesto- Katarína Bodnárová

   

  Žiaci :

 • Letný školský tábor – ZŠ Mlynská- „ Mladý indián“

  Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu s rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných táboroch.

    ZŠ Mlynská Stropkov pripravila minulý týždeň v dňoch od 7.7.-11.7. 14 pre deti od 6 do 12 rokov letný školský tábor pod názvom „Mladý indián“ . Zúčastnilo sa ho 33 detí. Vedúcim  tábora bol Mgr. Viliam Mihok, animátorkami boli Mgr. Tatiana Vojčíková   a Bc. Viera Veselá. Bol pre nich pripravený bohatý program. Deti sa rozdelili do 3 indiánskych kmeňov – APAČI, INKOVIA a ČEROKI. Mali svoj znak  a bojový pokrik. Súťažili medzi sebou, získavali body v súťažiach, hrách, za správanie a za aktivitu pri jednotlivých činnostiach. Každý deň boli pre nich pripravené vychádzky do okolia Stropkova –pod Huru, pod vlek, okolo Bokše a pod. Boli aj na  vynovenom kúpalisku v Stropkove, kde sa najviac tešili novej šmýkalke. Nvštivili sme aj ZOO v meste. Po dobrom obede v reštaurácii TIMDŽI  oddychovali vo svojom táborisku. Tu maľovali, hrali rôzne spoločenské hry, súťažili, stavali indiánsky totém, stany, robili luky, šípy, amulety, hrali futbal, loptové hry,  P.C.-hry, bedminton a pod.

 • 16. 9. 2014

  Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

 • PRINED – Projek Inkluzívnej Edukácie

  Naša škola sa zapojila do projektu Prined. Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED)  má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v  MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva.     Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

 • Volejbalistky majsterky SR

  V stredu, 18. júna sme vycestovali do Trnavy na športovú olympiádu detí a mládeže KALOKAGATIA 2014, ktorá sa koná každý druhý rok.
  Naša cesta za víťazstvom však začala až nasledujúcim dňom. Dostali sme sa do skupiny B, kde sme bojovali o postup s Piešťanmi , Považskou Bystricou a Žilinou. Všetky zápasy sme....pokračovanie

 • 24. 6. 2014

  Do galérie Slávnostná akadémia boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria