Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov

 

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Pondelok 30. 3. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Obvodné kolo PYTAGORIÁDY

  Matematická súťaž Pytagoriáda patrí medzi zaujímavé súťaže, kde si žiaci merajú sily v riešení  matematických úloh v stanovenom časovom limite. Ide o riešenie 15 úloh v čase 60 minút, pričom nie je dôležitý postup riešenia, ale výsledok. Ak má súťažiaci správne vyriešených  aspoň 10 úloh, môže skončiť a za zvyšný čas dostáva ďalšie body. Tohto roku sa naši žiaci – úspešní riešitelia školského kola, zúčastnili obvodného kola, ktoré bolo pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka 17.3 a pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka  18.3 na ZŠ Konštantínovej.

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 13.3.2015 sa v priestoroch CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove konalo okresné kolo biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili družstvá základných škôl stropkovského a svidnického  okresu. Predmetom olympiády boli 3 knihy zo Svätého písma – Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Súťažné družstvá museli zvládnuť 5 súťažných kôl. Našu školu reprezentovalo družstvo, členmi ktorého bola Kristína Melničáková z IX.B, Veronika Kertisová z VIII.C a Emma Lehocká zo VII.A. Naše dievčatá sa umiestnili na peknom II. mieste.  Dievčatá, blahoželáme!     Mgr. Lehocká

 • 19. 3. 2015

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Biblická súťaž a biblická olympiáda východného obradu

  Tak ako po minulé roky aj v tohto roku sa dňa 12.3. v kláštore Redemptoristov v Stropkove konala biblická súťaž a biblická olympiáda na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy ZŠ Mlynská. V biblickej súťaži v  1.kategórií  1. a 2. ročník reprezentovali našu školu žiaci 2.A a 2.B triedy – Ema Slivková, Karin Šaková a Jakub Danko. Svojimi vedomosťami príjemne prekvapili porotu a zaslužene sa uniestnili na 1. mieste. V 2.kategórií  3. a 4. ročník reprezentovali našu školu žiaci 4.B triedy – Tereza Mitrušková, Simona Sejková a Barbora Vrabeľová. V tejto kategórií dievčatá sa umiestnili na 4. mieste. V biblickej olympiáde pre 5. -9. ročník reprezentovali našu školu žiaci 7.C a 9.B triedy – Bianka Dzurjová,Patrik Šujeta a Adela Šujetová. Tak ako ich mladší rovesníci obsadili konečné 4. miesto. Všetkým žiakom ktorí reprezentovali našu školu patrí úprimná vďaka a postupujúcim žiakom držíme palce na archieparchiálnom kole ( krajskom kole) v Juskovej voli.

 • Hviezdoslavov Kubín – 1. kategória

       Dňa 17. marca 2015 sa na našej škole recitovalo. Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka vytvorili príjemnú umeleckú atmosféru. Porota to nemala ľahké, výkony našich recitátorov boli dosť vyrovnané a ukážky naozaj pekné.

       Nakoniec porota rozhodla takto:

  POÉZIA

  1. miesto: Miroslava Polivková - 2.C
  2. miesto: Ema Slivková - 2.A
  3. miesto: Dávid Calko - 2. A

         Cena poroty: Emma Fecková – 2.C

 • Dobrý skutok

  Žiaci ZŠ Mlynská spolu s učiteľmi a vedením školy preukázali spolupatričnosť, ľudskosť, súcit a snahu pomôcť tým, že veľmi aktívne zareagovali na výzvu v školskom bufete: „ Sprav dobrý skutok a prines vrchnáčiky z petfľiaš. Pomôžeš rodine v ktorej veľmi ťažko ochorel chlapec a potrebuje tvoju pomoc.“ Spolu sa vyzbierali dve vrecia vrchnáčikov, ktoré boli osobne doručené otcovi chorého chlapca p. Ing. Stanislavovi T. z Kanáša pri Prešove, ktorý sa potešil a úprimne poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli. Akcia „ Dobrý skutok“ stále pokračuje. Naďalej ich možno v priebehu dňa doniesť a odovzdať v školskom bufete.

 • Škola hrou v 5.B

  Aj v 5. B napĺňame predstavy J. A. Komenského a vzory podstatných mien sme si zopakovali hravou formou. Doma sme  "upratali" naše hračky,  priniesli sme si ich na slovenčinu a určovali sme ich vzory. Skúste to aj vy.

 • 19. 3. 2015

  Do galérie Škola hrou v 5.B boli pridané fotografie.

 • Inšpirácie - 8. A

  Rozmýšľate nad tým, akú knihu si prečítať? Nechajte sa trocha inšpirovať žiakmi 8. A. Čítaju radi a poniektorí si dajú záležať aj na prezentácii prečítanej knihy. Foto vo FOFOALBUME.

 • 19. 3. 2015

  Do galérie Inšpirácie - 8. A boli pridané fotografie.