Navigácia

Fotogaléria

 • "KRPAŤÁK"

  Pozývamé všetkých, predovšetkým piatakov, na "KRPAŤÁK", ktorý sa uskutoční 30.11.2015 o 15:00 v telocvični našej školy. Hlavným bodom bude prijímanie piatakov do žiackeho stavu II. stupňa. Po slávnostnom prijatí, ktorému budú predchádzať skúšky zdatnosti a zručnosti, bude nasledovať tanečná zábava do  19:00. Bliž ...

 • 25. 11. 2015

  Do galérie GIRALTOVSKÝ HUDÁK boli pridané fotografie.

 • PEKNÝ ÚSPECH NA GIRALTOVSKOM HUDÁKOVI 2015

  Po dlhých rokoch sa žiaci ZŠ Mlynská Stropkov pod vedením Michala Jancuru zúčastnili na už 21. ročníku tejto speváckej súťaže.

  Zastúpenie mali v II. III. a IV. kategórii, kde súťažili s rovesníkmi z okresov Bardejov, Svidník a Vranov nad Topľou. Spolu viac ako 40 súťažiacich absolvovalo náročný deň, keď začínali

  o 8,00 hod. pódiovými skúškami a končili okolo 16-tej vyhodnotením.

 • 23. 11. 2015

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Pasovanie našich prváčikov

  PASOVANIE PRVÁKOV 
   „Na známosť sa všetkým dáva, 
  mimoriadna zvláštna správa.
  Tak ako vždy v tom čase,
  pasovanie prvákov začína sa zase.“

  V pondelok 16.novembra 2015 sa na našej škole  konala významná udalosť v živote našich prváčikov. Naši najmladší zažili „Pasovanie prvákov“.  
  Na ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove sa stalo už každoročnou tradíciou, že prváčikovia sú slávnostnou pasovačkou prijímaní do cechu školského. 
  Slávnostná pasovačka začala veselým pochodom mažoretiek, bývalých žiačok štvrtého ročníka, ktorý mal na začiatku navodiť príjemnú atmosféru a zbaviť prváčikov počiatočnej trémy. Potom všetkých prítomných privítal pán riaditeľ Mgr. Peter Gombár. Po privítaní pána riaditeľa sa slávnosť mohla začať. 
  Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. A veru, predviedli sa v plnej paráde. Za pomoci básní, piesní a pohybovo tanečných kreácií prešli každou vyučovacou hodinou. Všetci prítomní, rodičia, starí rodičia, pani učiteľky, mladší kamaráti, ale aj spolužiaci z vyšších tried prvácke  výkony odmeňovali potleskom. 
  Po vystúpení prvákov nasledoval slávny prvácky sľub a prvácka hymna. Po nej prišla dlho očakávaná chvíľa ,,pasovania prváčikov“. Pán riaditeľ Mgr. Peter Gombár pasoval veľkou ceruzkou všetkých našich prváčikov. Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali od svojej triednej učiteľky ,,Pasovací list“. Po pasovaní za žiaka našej školy každý prváčik dostal na záver  sladkú odmenu. 
  Teraz už prvákov čaká kopec roboty, musia sa naučiť všetky písmenká a čísla, aby vedeli správne čítať a počítať. Želáme im, aby bolo učenie pre nich zábavou. 
  Veríme, že ,,Pasovanie prvákov“ bola  pre nich udalosť,  na ktorú tak skoro nezabudnú. Aj tento rok táto tradícia splnila svoj účel a zanechala v očiach detí veľa radosti a dojmov, z čoho sa všetci veľmi tešíme.
  Našich prváčikov si už  nikto nemôže pomýliť so škôlkarmi. Už sú to oficiálni školáci a žiaci prvého ročníka na ZŠ Mlynskej 697/7 v Stropkove. Pasovanie za prváka je zodpovedná úloha, ktorú všetci zvládli na jednotku.

 • Beseda s rehoľníkom

  V Cirkvi prežívame Rok zasväteného života, ktorý je venovaný ľuďom, ktorí svoj život obetujú službe Bohu i ľuďom v kláštoroch. Pri tejto príležitosti k deviatakom zavítali rehoľníci redemptoristi – o. ThLic. Marián Pacák CSsR  a o. Mgr. Jozef Kišák CSsR z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Stropkove. Rehoľníci žiakom predstavili rehoľu redemptoristov – jej históriu a pôsobenie v súčasnosti, rozprávali o živote v reholi, o poslaní v živote, o ich osobnej ceste do rehoľného života. Aj takým spôsobom rehoľníci ukázali žiakom nové možnosti životnej cesty.

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Beseda s rehoľníkom boli pridané fotografie.

 • Moja škola

  Škola volá: „Deti!

  Úsmev  vám len tak na tvári svieti!“

  Keď sa končia prázdniny,

  tešíme sa na hodiny.

   

  Čítať, písať, rátať my už vieme,

   radi si aj zašportujeme,

  a  preto, skrátka,

  škola môže byť aj naša kamarátka.

 •  ŠTÚRVINY 

  Dňa  28. októbra 2015 sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Velislava Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa mnohých ďalších zvučných prívlastkov.

Piatok 27. 11. 2015

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria