Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Utorok 2. 9. 2014

Počet návštev

Počet návštev: 1589638

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Slávnostné zahájenie školského roka

  Riaditeľstvo školy oznamuje našim žiakom, ich rodičom a priateľom školy, že školský rok 2014/2015 bude slávnostne otvorený v utorok 2.9.2014 o 9:00. V stredu bude vyučovanie začínať o 8:00. Tešíme sa na Vás všetkých.

 • Zošity pre druhý ročník

  Pre druháčikov je potrebné zakúpiť tie zošity: 523,(513) - 3ks

                                                                    512 - 8ks

                                                                    520 - 2ks

 • POZOR!POZOR! ZMENY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI. Dôležité oznamy pre stravníkov

   

     Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Mlynská v Stropkove, chce touto cestou oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a stravníkov školskej jedálne o zmenách, ktoré platia už k augustu 2014. Strava sa bude uhrádzať na mesiac vopred, a to nasledovne:
  Trvalým príkazom ktorejkoľvek banky alebo poštovou poukážkou s pravidelnou sumou vždy k 10. dňu v mesiaci na číslo účtu: 1642122557/0200. Prvú platbu je nutné vykonať do 10.augusta 2014

   Postup pri platbe vkladom na účet:
  Jednotným trvalým príkazom na celý školský rok do 10. 5. 2015 (1. platba k 10. 8. 2014, posledná platba k 10. 5. 2015), najneskôr do 10. 8. 2014.
  Mesačne sumou: I.stupeň: 20,- eur

                                      II.stupeň: 21,- eur

                                     dospelí stravníci: 10,-eur

 • Volejbalistky majsterky SR

  V stredu, 18. júna sme vycestovali do Trnavy na športovú olympiádu detí a mládeže KALOKAGATIA 2014, ktorá sa koná každý druhý rok.
  Naša cesta za víťazstvom však začala až nasledujúcim dňom. Dostali sme sa do skupiny B, kde sme bojovali o postup s Piešťanmi , Považskou Bystricou a Žilinou. Všetky zápasy sme....pokračovanie

 • Školský výlet v Poľsku

  V dňoch 16. – 17.6.2014 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili školského výletu do Krakowa v Poľsku.

  V prvý deň nášho výletu sme navštívili kráľovský zámok Wawel, kde sme sa mohli pokochať nádhernou výzdobou kráľovskej katedrály. Videli sme aj hrobky poľských kráľov, umelcov či  národných hrdinov. Večer naša cesta pokračovala do Wieliczky – starej soľnej bane.  Všetkých úplne očarilo prostredie, ale aj rôzne techniky a ukážky ťažby soli v minulosti.

 • 24. 6. 2014

  Do galérie Slávnostná akadémia boli pridané fotografie.

 • 23. 6. 2014

  Do galérie 1.C Dinopark boli pridané fotografie.

 • 23. 6. 2014

  Do galérie Interaktívne vyučovanie Fyziky boli pridané fotografie.

 • Interaktívne vyučovanie Fyziky

  Projektové vyučovanie patrí medzi klasické aj keď netradičné vyučovanie. Na hodinách fyziky je veľa možnosti podporiť zážitkové učenie žiakov. Ide hlavne o precvičenie učiva formou experimentov a pokusov.

  V rámci projektového vyučovania si  žiaci 6. A triedy vyskúšali a odprezentovali  pred svojimi spolužiakmi pokusy  z tematického celku Správanie sa telies v kvapalinách . Žiaci museli mať určité vedomosti a na pokusy si priniesli pomôcky. Pracovali v skupinách. Dvaja „experimentovali“, tretí vysvetľoval.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria