Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Utorok 30. 9. 2014

Počet návštev

Počet návštev: 1617659

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Ondavský pohár

 •                                                       

 • Žiačka Táňa Cichá na exkurzii v Cerne

  V minulom šk. r. mali žiaci  ZŠ na Mlynskej ul. v Stropkove úspechy aj na celoslovenských kolách. Spomenieme volejbal – dievčatá 1.m na MSR, futbal – chlapci 2. m na MSR, ale aj súťaže v rámci národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj zručnosti a prácu s talentami, do ktorého sa škola zapojila. Jednou z aktivít projektu bolo zapojenie  sa žiakov ZŠ na Mlynskej ulici  do pilotného ročníka Základoškolskej odbornej činnosti  v predmetoch technika a fyzika, cieľom ktorej bola praktická činnosť žiakov,  napísanie záverečnej práce  a prezentovanie výsledkov práce a činnosti na celoslovenskom kole ZOČ v Starej Ľubovni dňa 25.4. 2014. Žiačka Tatiana Cichá  svojou prezentáciou s názvom témy NÁVRH NA RIEŠENIE DOPRAVNEJ SITUÁCIE V MESTE STROPKOV  obsadila 1. miesto  a zároveň získala aj osobitnú cenu - zahraničnú exkurziu s prednáškou do vedeckého centra vo švajčiarskom CERNe.

 • 25. 9. 2014

  Do galérie Aktivita-uchaľák-ŠKD boli pridané fotografie.

 • Účelové cvičenie

  V piatok sa počasie postaralo o to, aby sme čas strávený vonku využili naplno. Po nenáročnej prechádzke sme sa usadili na bokšanskom ihrisku, kde sa nám naši triedni učitelia postarali o zaujímavý športový program. Súboj medzi triedami 5. a, 5. b, 5. c prebiehal s plným nasadením všetkých žiakov. V troch súťažných disciplínach (hod nervom, švihadlo, skok do diaľky) sa na krásnom 3. mieste umiestnila 5. b. Prvé miesto si s lyžičkou v ruke  vybojovala 5. a. Striebro si domov odniesla 5. c. Každý športový výkon bol ocenený sladkou dobrotou.

 • 25. 9. 2014

  Do galérie Branné cvičenie 5.roč. boli pridané fotografie.

 • 18. 9. 2014

  Do galérie Branné 7.A a 6.B boli pridané fotografie.

 • 18. 9. 2014

  Do galérie Cezpoľný beh boli pridané fotografie.

 • Školské kolo – cezpoľný beh – starší žiaci a staršie žiačky – 17.9.2014:

        Žiačky:

         .................

  1.miesto- Barbora Puháková

  2.miesto- Simona Tabišová

  3.miesto- Katarína Bodnárová

   

  Žiaci :

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria