Navigácia

 • Slávnostné zahájenie školského roka

  Riaditeľstvo školy oznamuje našim žiakom, ich rodičom a priateľom školy, že školský rok 2014/2015 bude slávnostne otvorený v utorok 2.9.2014 o 9:00. V stredu bude vyučovanie začínať o 8:00. Tešíme sa na Vás všetkých.

 • Zošity pre druhý ročník

  Pre druháčikov je potrebné zakúpiť tie zošity: 523,(513) - 3ks

                                                                    512 - 8ks

                                                                    520 - 2ks

  S pozdravom                                                         Mgr. Buráková

 • POZOR!POZOR! ZMENY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI. Dôležité oznamy pre stravníkov

   

     Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Mlynská v Stropkove, chce touto cestou oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a stravníkov školskej jedálne o zmenách, ktoré platia už k augustu 2014. Strava sa bude uhrádzať na mesiac vopred, a to nasledovne:
  Trvalým príkazom ktorejkoľvek banky alebo poštovou poukážkou s pravidelnou sumou vždy k 10. dňu v mesiaci na číslo účtu: 1642122557/0200. Prvú platbu je nutné vykonať do 10.augusta 2014

   Postup pri platbe vkladom na účet:
  Jednotným trvalým príkazom na celý školský rok do 10. 5. 2015 (1. platba k 10. 8. 2014, posledná platba k 10. 5. 2015), najneskôr do 10. 8. 2014.
  Mesačne sumou: I.stupeň: 19,- eur

                                      II.stupeň: 21,- eur

                                     dospelí stravníci: 10,-eur

   

  - je potrebné uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka, nie rodiča (zaktualizujte si údeje pre príjimateľa platby podľa hore uvedeného).

  - platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 10. dňa v mesiaci, mesiac vopred. Nakoľko prechádzame na čipové karty, softvér "zakáže" výdaj stravy, ak nebude platba včas odoslaná!
   

           Vedúca školskej jedálne: M. Cubjaková

   

 • Volejbalistky majsterky SR

  V stredu, 18. júna sme vycestovali do Trnavy na športovú olympiádu detí a mládeže KALOKAGATIA 2014, ktorá sa koná každý druhý rok.
  Naša cesta za víťazstvom však začala až nasledujúcim dňom. Dostali sme sa do skupiny B, kde sme bojovali o postup s Piešťanmi , Považskou Bystricou a Žilinou. Všetky zápasy sme....pokračovanie

 • Školský výlet v Poľsku

  V dňoch 16. – 17.6.2014 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili školského výletu do Krakowa v Poľsku.

  V prvý deň nášho výletu sme navštívili kráľovský zámok Wawel, kde sme sa mohli pokochať nádhernou výzdobou kráľovskej katedrály. Videli sme aj hrobky poľských kráľov, umelcov či  národných hrdinov. Večer naša cesta pokračovala do Wieliczky – starej soľnej bane.  Všetkých úplne očarilo prostredie, ale aj rôzne techniky a ukážky ťažby soli v minulosti.

  Po výdatnom spánku sme sa na druhý deň vybrali navštíviť miesto lákajúce turistov z celého sveta – Oswienczim. Už pri vstupe do tohto najznámejšieho koncentračného tábora nám behal mráz po chrbte. Pre všetkých z nás to bol neuveriteľne silný zážitok, ktorý sa  nám vryl do pamäte. Po absolvovaní tejto exkurzie a zároveň uctení si tak všetkých obetí, sme sa vybrali na námestie do Krakowa. Každý z nás sa mohol poprechádzať po námestí a užiť si atmosféru tohto krásneho mesta.

  Neskôr už nasledovala len cesta domov. Spomienky na tento krásny výlet nám ostanú v pamäti ešte dlho.

  FOTO

 • 24. 6. 2014

  Do galérie Slávnostná akadémia boli pridané fotografie.

 • 23. 6. 2014

  Do galérie 1.C Dinopark boli pridané fotografie.

 • 23. 6. 2014

  Do galérie Interaktívne vyučovanie Fyziky boli pridané fotografie.

 • Interaktívne vyučovanie Fyziky

  Projektové vyučovanie patrí medzi klasické aj keď netradičné vyučovanie. Na hodinách fyziky je veľa možnosti podporiť zážitkové učenie žiakov. Ide hlavne o precvičenie učiva formou experimentov a pokusov.

  V rámci projektového vyučovania si  žiaci 6. A triedy vyskúšali a odprezentovali  pred svojimi spolužiakmi pokusy  z tematického celku Správanie sa telies v kvapalinách . Žiaci museli mať určité vedomosti a na pokusy si priniesli pomôcky. Pracovali v skupinách. Dvaja „experimentovali“, tretí vysvetľoval.

  Ako zistíme, či je vajíčko čerstvé?“ , „Prečo sa kameň potopí vo vode?, alebo „ Prečo ľad pláva na vode?“  Na tieto a podobné otázky už šiestaci poznajú odpoveď. Zaujímavým je pre nich zistenie, že napr. olej aj keď sa zdá byť hustejším ako voda, na vode pláva. Ak si žiaci doniesli tri kvapaliny (med, olej, voda) mali zistiť a vysvetliť, čo sa bude diať, ak ich dajú do jednej nádoby. Podobne do nádoby s vodou dali postupne tri telesá, napr. kameň, korok, sáčok s vodou apod. a skúmali, čo sa bude diať. Zaujímavý je pokus, čo sa stane s vajíčkom, ktoré je vo vode, ak prisypeme trochu soli.

  Niektoré momentky z vyučovacej hodiny Fyziky sme zachytili na fotografiách. 

   Mgr. Adriana Vašková

 • Škola v prírode v Tatranskej Lomnici

         Dlhoočakávanú školu v prírode sme odštartovali odchodom autobusu v pondelok o 8,00 hod. ráno. Naposledy sme zamávali rodičom a vydali sa na cestu.   

         Počas cesty sme si poprezerali starobylé mesto Levoča a  majestátny Spišský hrad. Po dobre zvládnutej ceste nás privítalo nádherné slnečné počasie. Všetci sme sa ubytovali vo svojich izbách a vybalili si veci.  Poobede  sme si na vychádzke po Tatranskej Lomnice poprezerali malebné kúty tohto strediska a oboznámili sa s prírodnými podmienkami tohto kraja v krátkej prednáške. Každý žiak si kúpil pohľadnicu a na druhý deň ju odoslal svojej rodine.

  V utorok sme zvládli celodennú túru na Hrebienok, Bílikovu chatu a vodopády. Novou skúsenosťou pre mnohých  z nás bola jazda na vláčiku a Zubačke. So záujmom sme si prezreli vodopády a okolité prostredie. Po návrate z Hrebienka  sme si urobili vychádzku po Starom Smokovci a vrátili sa do Tatranskej Lomnice. Večer sme mali spestrený diskotékou s rôznymi súťažami.

  V stredu sme sa vybrali na celodennú túru na Štrbské pleso. Prezreli  sme si celé okolie plesa, oboznámili sa s rastlinstvom a živočíšstvom tejto oblasti v krátkej prednáške. Navštívili sme športový areál - skokanské mostíky. Vláčikom  sme sa v poobedňajších hodinách vrátili späť do Tatranskej Lomnice. Večer sme si spestrili zábavným programom.

  Vo štvrtok sme zostali v Tatranskej Lomnici.  V doobedňajších hodinách sme si  prezreli expozíciu Podtatranského múzea a Botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. Poobede sme si na vychádzke prezreli vzdialenejšie časti Tatranskej Lomnice a vyskúšali si odvahu na rýchlej jazde na bobovej dráhe.     

  Celodenný program sme ukončili karnevalom, pred ktorým  sme si mali  samostatne vymyslieť masku z dostupných šiat a vecí, ktoré sme mali so sebou. Víťazné masky boli odmenené  peknými vecnými cenami.

  Na záver  ŠvP boli odmenení všetci žiaci – za slušné správanie, stolovanie, úhľadný denník,  vzornú izbu a  najlepší poriadok a čistotu na izbách. Každý žiak si odniesol  za odmenu malý darček.

  O 10,00 hod. v piatok sa ukončil  náš pobyt v Tatranskej Lomnici odchodom autobusu.

  O 14,00 hod.  sme pricestovali do Stropkova a tým bol náš pobyt v ŠvP ukončený.

         S veľkou radosťou sme sa privítali s našimi rodičmi a plní nových poznatkov a zážitkov sme sa odobrali domov.

   

            Žiaci IV. A a IV. B triedy

 • 23. 6. 2014

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Tretiaci a ich školský výlet

  Naše pani učiteľky nám oznámili, že pôjdu s nami na výlet do Jasovskej jaskyne a ZOO Košice – Kavečany. Deň pred odchodom nás poučili, ako sa máme správať a čo si máme so sebou zobrať.           V utorok 10. 6. 2014 ráno o 6,45 hod. sme sa stretli pred školskou jedálňou. Všetci sme nasadli do autobusu a šofér s nami vyštartoval. Bolože to radosti. Cestou nám pani učiteľky rozprávali, cez ktoré obce prechádzame, ukázali nám Kapušiansky hrad, Národný park Slovenský kras a iné zaujímavé veci. Po dvoch hodinách sme dorazili do Jasova. V autobuse sme sa prezliekli do teplejších vecí a vyrazili k Jasovskej jaskyni. Pred jaskyňou nás privítala sprievodkyňa a vošli sme dnu. Bolo tam chladno (8°C). Prechádzali sme pomedzi úzke aj širšie chodby schodmi (bolo ich vyše 300). Zaujalo nás veľké množstvo cencúľov, ktoré v jaskyni vytvorila príroda. Prešli sme aj okolo „čertovej ruky“ a dozvedeli sme sa, že ktoré zlé dieťa popod ňu prejde, tak naňho spadne. No, najväčší zážitok sme mali všetci, keď sprievodkyňa vypla všetky svetlá, aby nám ukázala, aká je v jaskyni tma. Vtedy sme sa aj trochu báli. Prehliadku sme ukončili na opačnej strane jaskyne. Vonku nás privítala 30 stupňová teplota. Pani učiteľky urobili s nami posledné zábery pred jaskyňou, nastúpili sme do autobusu a viezli sa do ZOO. Cestou sa niektorí stihli prezliecť aj nadesiatovať. Ostatní sa najedli až na parkovisku. Pekne zoradení sme vykročili do zoologickej záhrady. Najprv sme si všetci pozreli DinoPark s obrovskými dinosaurami, ktorí hýbali očami, hlavami aj chvostmi.  Navštívili sme aj 3D kino s filmom Triceratops. Bol to film o malom dinosaurovi, ktorý sa vyvinul z vajíčka. Pri odchode sme si kúpili suveníry v DinoShope.  Pani učiteľky s nami prešli celú ZOO a dali nám hodinu na to, aby sme si sami popozerali to, čo nás zaujíma. Niektoré deti sa šli šmýkať na šmýkačke, iné zháňali suveníry, ostatní posedávali na lavičkách a pozerali na zvieratá. Keď sme sa všetci zišli na určenom mieste a nikto sa nestratil, zoradili sme sa dvojíc a organizovane odchádzali zo zoologickej záhrady. Cestou sme si ešte stihli vyfotiť vtáka, ktorý nám krásne zapózoval – roztiahol krídla a vytočil hlavu. Pred nástupom do autobusu pani učiteľky ešte spravili posledné zábery fotoaparátom a vyrazili sme. Vodič autobusu nás bezpečne priviezol pred školu, kde už čakali rodičia. Tento výlet sa nám vydaril a všetkým sa veľmi páčil, za čo ďakujeme svojim triednym učiteľkám.  

   

       Kristína Čeledinská III.B a tretiaci

 • 16. 6. 2014

  Do galérie Jednota Cup OK boli pridané fotografie.

 • 16. 6. 2014

  Do galérie Slovenský Raj boli pridané fotografie.

 • 16. 6. 2014

  Do galérie Morské oko boli pridané fotografie.

 • Morské oko

  Dňa 11.6. sme sa vybrali na školský výlet k Morskému oku a renesančnému kaštieľu v Humennom. Výletu sa zúčastnili žiaci 6. A, 7.A a 7.B triedy spolu aj s ich triednymi učiteľkami.

  Prvou métou nášho výletu bola túra okolo Morského oka, v minulosti nazývaného Veľké Vihorlatské jazero, ktoré je najväčším jazerom Vihorlatských vrchov. Túra bola nenáročná a v horúcom počasí bola priam osviežujúca, keďže sme prechádzali lesom. Počas túry spomínaným lesom sme prechádzali aj cez 6 - 8 stálych i príležitostných prameňov - potôčikov, ktoré sa vlievajú do Morského oka.

  Po absolvovaní tejto túry sme sa autobusom presunuli do mesta Humenné, kde sme navštívili renesančný kaštieľ, ktorý je niekdajším sídlom dynastie Drughetovcov. Kaštieľom nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám podala veľmi zaujímavé informácie o živote v tomto kaštieli.

  Na záver nášho výletu sme sa posilinili, pretože sme vyhladli a kúpili nejaké drobnosti v malom nákupnom centre.

  Domov sme sa vrátili zdraví a plní zážitkov J

 • ZOO Nyíregiháza

  Žiaci zo VI.C, VII.C a časť žiakov z VIII.A sa 10.6.2014 v skorých ranných hodinách vybrala na školský výlet do ZOO Nyíregyháza. Prvá zástavka bola na slovensko-maďarskej hranici v zmenárni, kde sme si zmenili euro na forinty. Po 3 a pol hodinovej ceste nás čakala krásna a zaujímavá ZOO. Pestrofarebný svet zvierat je tu zastúpený 500 druhmi a viac ako 5000 jedincami. Ponuka je tu široká – zvieratá a rastliny všetkých svetadielov, zelená pyramída, Tarzanov chodník  a asi najpútavejšie bolo oceanárium. Mohli sme tu vidieť stovky zvierat, počnúc okrasnými rybkami spestrujúcimi svet koralov až po nebezpečného žraloka tigrieho. 500 000 litrové akvárium oceanária, sklenený koridor – ako skutočná rarita a početné ukážkové akváriá umožňujú prístup k čarovnému svetu pod vodou. Videli sme taktiež fantastickú tuleniu show – tulene šikovne manipulovali s loptou, nežne pobozkali svojich opatrovateľov, či tlieskali divákom. Zaujímavá bola aj papagájová show s akrobatickými kúskami pestrofarebných operencov. Veľký zážitok sme mali medzi voľne sa pohybujúcimi lemurmi, či veľkými korytnačkami, ale aj v tesnej blízkosti švábov. Záver výletu sa nesmel zaobísť bez nákupov v obchodnom dome.  

        Účastníci zájazdu

 • ZOZNAMY ŽIAKOV 5.ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

  ZOZNAM   ŽIAKOV  5.A

  P.č.

  Meno a priezvisko žiaka

  Bydlisko

  1.

  Baníková Ema

  Vyšná Olšava

  2.

  Bujdošová Elena

  Stropkov - Bokša

  3.

  Danko Damián

  Stropkov - Sitník

  4.

  Nemcová Simona

  Stropkov - Sitník

  5.

  Slivková Nina

  Stropkov

  6.

  Vargová Barbora

  Stropkov

  7.

  Žiaková Soňa

  Stropkov - Bokša

  8.

  Miľo Dávid

   Breznica

  9.

  Medveďová Katarína

  Vyšná Olšava

  10.

  Cap Filip

  Kručov

  11.

  Berežný Maroš

  Breznička

  12.

  Slobodník Denis

   
  Stropkov

  13.

  Durkoš Patrik

  Stropkov - Sitník

  14.

  Kalausz Samuel Michal

  Stropkov

  15.

  Rákoš Martin

  Brusnica

  16.

  Demeterová Vanesa

  Vyšná Olšava

  17.

  Kasardová Andrea

  Vyšná Olšava

  18.

  Repášová Radovana

  Vyšná Olšava

  19.

  Kožička Marek

  Stropkov

  20.

  Horvát Ján

  Stropkov

  21.

  Moskaľová Sofia

  Breznica

  22.

  Hanáková Klaudia

  Stropkov

  23.

  Ličková Tamara

  Veľkrop

   

  • žiaci vyznačení inou farbou :

  SKUPINA 1 - JAZYKOVÝ VARIANT / rozšírené vyučovanie ANJ 5 hod. týždenne /

  ZOZNAM   ŽIAKOV  5.B

  P.č.

  Meno a priezvisko žiaka

  Bydlisko

  1.

  Gregová Katarína

  Stropkov

  2.

  Hicová Diana

  Stropkov

  3.

  Lipáková Tamara

  Stropkov

  4.

  Pukáčová Natália

  Stropkov

  5.

  Sekeľová Zuzana

  Vislava

  6.

  Škurlová Kristína

  Vislava

  7.

  Grecová Simona

  Nová Kelča

  8.

  Grec Ján

  Nová Kelča

  9.

  Konrád Kamil

  Stropkov

  10.

  Kovaľ Jerguš

  Stropkov

  11.

  Rusnák Damián

  Stropkov

  12.

  Čurila Rastislav 

  Stropkov

  13.

  Goroľová Viera

  Stropkov

  14.

  Deňová Marianna

  Veľkrop

  15.

  Bujdošová Barbora

  Nová Kelča

  16.

  Valentýna Elznerová

  Nižná Olšava

  17.

  Holoďáková Natália

  Nižná Olšava

  18.

  Peta Michal

  Vyšná Olšava

  19.

  Sivák Stanislav

  Vyšná Olšava

  20.

  Sivák Pavol

  Vyšná Olšava

  21.

  Melník Alex Ján

  Miňovce

  22.

  Gula Samuel

  Šandal

   

   

   

   

   

  • žiaci vyznačení inou farbou :

  SKUPINA 2 - JAZYKOVÝ VARIANT / rozšírené vyučovanie ANJ 5 hod. týždenne /

  ZOZNAM   ŽIAKOV  5.C

  ŠPORTOVÁ TRIEDA

  P.č.

  Meno a priezvisko žiaka

  Bydlisko

  1.

  Fečko Ján Šimon

  Mrázovce

  2.

  Gajdoš Marek

  Breznica

  3.

  Durkoš Štefan

  Stropkov - Sitník

  4.

  Homoľa Samuel

  Piskorovce

  5.

  Šatník Marek

  Piskorovce

  6.

  Vansáč Natanael

  Vyšná Olšava

  7.

  Les Matúš

  Tisinec

  8.

  Ferenc Lukáš

  Veľkrop

  9.

  Šujeta Eliáš

  Stropkov

  10.

  Jobko Brian

  Stropkov

  11.

  Čonka Ladislav

  Stropkov

  12.

  Šafránková Ema

  Stropkov

  13.

  Nemcová Nina

  Stropkov – Sitník

  14.

  Dovičáková Klára

  Stropkov

  15.

  Semancová Karin

  Miňovce

  16.

  Polivčáková Natália

  Stropkov

  17.

  Balážová Stela

  Stropkov

  18.

  Kizáková Klaudia

  Stropkov

  19.

  Hybeľová Rebeka

  Stropkov - Sitník

  20.

  Hašková Radka

  Stropkov

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria