Navigácia

 •                                                

 • Dejepisná olympiáda 8. ročník- obvodné kolo - ZŠ Mlynská

        Dňa 9. februára sa na ZŠ Mlynská uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády - 8. ročník. Do súťaže sa zapojilo 8 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla, Gymnázium Stropkov,  ZŠ s MŠ Kolbovce, ZŠ s MŠ Lomné. Olympiádu slávnostne otvorila zástupkyňa riaditeľa ZŠ Mlynská Mgr. Mariana Rusnáková, za prítomnosti odborného zamestnanca ŠÚ Stropkov – Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisii bola Mgr. Marianna Rusnáková, členmi:  Mgr. Elena Vasilková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach. Súťaž pozostávala v riešení didaktických, monotematických testov. Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 90 minút. Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.

  Vyhodnotenie:

   Kategória F- 6. ročník: 1. miesto- Mária Smetanková – ZŠ Konštantínova

           2. miesto- Alexandra Sidorjaková – CZŠ sv. Petra a Pavla

           3. miesto- Ema Baníková – ZŠ Mlynská

   

  Kategória E – 7. ročník: 1. miesto- Sofia Jakubová – Gymnázium

           2. miesto- Anna Mária Polačková – CZŠ sv. Petra a Pavla

           3. miesto- Daniela Kocáková – ZŠ s MŠ Bukovce

   

  Kategória D – 8. ročník: 1. miesto- Viktor Mačuga – ZŠ Konštantínova

            2. miesto- Matej Ferenc – ZŠ Mlynská

            3. miesto- Marek Bujdoš – ZŠ Konštantínova

   

  Kategória C – 9. ročník: 1. miesto- Samuel Sitkanič – ZŠ Konštantínova

            2. miesto- Šimon Šmilňak – ZŠ Mlynská

            3. miesto- Lucia Ďurišová – ZŠ Mlynská

   

   

   Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky v hodnotách-14,-, 10,- a  6,- eur a diplomy. Žiaci na prvých dvoch miestach v kategóriách C, D a E sa zúčastnia  krajského kola  v Prešove. Víťazom obvodného kola a úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.

   

    

      ZŠ Mlynská

 • 11. 2. 2016

  Do galérie II.C na klzisku boli pridané fotografie.

 • Obvodné kolo biologickej olympiády kategória C

  Dňa 3.2.2016 sa v priestoroch CZŠ v Stropkove uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády kategória C, kde v prakticko-teoretickej časti mala naša škola zastúpenie v žiačkách Karin Luberdovej a Radany Širokej. V konkurencii 6 základných škôl a 13 súťažiacich si výborne počínala Karin Luberdová, ktorá získala 2.miesto a zabezpečila si postup na krajské kolo. Žiačka Radana Široká sa umiestnila na peknom 7. mieste. Obom žiačkám našej školy gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • BETLEHEMY OČAMI DETÍ

  1. Miesto v medzinárodnej súťaži Betlehemy očami detí  Lukáš Milan Ivančo 5.C

   

   

   

  Vyhodnotenie výsledkov v I. kategórii - jednotlivci

   

   

  1. Miesto      Gabriel Porvazník 5.A
  2. Miesto Timotej  Paňko5.A
  3. Miesto Adam Roháč 5.A

   

   

   

  Kolektívne práce

   

  1. Miesto Timea Petričková

  Amália Plavčaková

   

   

  Čestné uznanie :

  Stanislav Pavlenko

  Terézia Mitušková

   

  Víťazom a oceneným srdečne blahoželáme Ing. Štafurová V.

   

 • Karneval na ZŠ Mlynská

  Polrok ubehol ako voda. Dospelí chodia na plesy a pre našich žiakov je to karneval. Žiaci 1. stupňa si svoje masky už ráno doniesli do školy a v škole sa do nich poobliekali. Takto pripravení sa presunuli do telocvične, v ktorej už dídžej mal rozloženú svoju aparatúru. Karneval otvoril pán riaditeľ, Mgr. Peter Gombár, ktorý žiakov privítal, a mohla sa začať prehliadka masiek. Na takomto podujatí nesmie chýbať ani porota, ktorá má veľmi dôležitú úlohu. Učiteľky 1. stupňa vybrali tie najkrajšie masky, či už to boli masky individuálne alebo kolektívne. Každý žiačik čakal na odmenu. Najväčšiu radosť ste videli v žiariacich očkách detí pri preberaní cien.

  Žiaci druhého stupňa si museli na túto akciu počkať do popoludňajších hodín. O 14.00 hod. začali so svojimi triednymi učiteľmi zapĺňať telocvičňu už v maskách a čakali na slávnostné otvorenie. S príhovorom pred žiakov predstúpil riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár, ktorý vyjadril obdiv nad fantáziou žiakov druhého stupňa. Porota pri svojom hodnotení zohľadňovala nápaditosť žiakov, šikovnosť, ako aj predstavenie masiek jednotlivcov aj celých kolektívov. V niektorých prípadoch musela vyjadriť aj obdiv  nad fantáziou žiakov. Ceny pre masky boli veľmi dobré ( sladkosti aj pizze).

  Po ukončení oficiálnej časti nastúpila voľná karnevalová zábava žiakov.

 • 3. 2. 2016

  Do galérie Vyhodnotenie betlehemov boli pridané fotografie.

 • 3. 2. 2016

  Do galérie Karneval II.stupeň boli pridané fotografie.

 • 3. 2. 2016

  Do galérie Karneval I.stupeň boli pridané fotografie.

 • Mestská plavecká liga žiakov a žiačok - ZŠ Mlynská

  Minulý týždeň sa naši žiaci zúčastnili 11. ročníka Mestskej plaveckej ligy – 2. kolo na krytej plavárni v meste Stropkov. Je to dlhodobá súťaž, ktorá má 4 kola. Chlapci a dievčatá súťažili v dvoch kategóriách 3.- 4. ročník a 5.- 6. ročník v disciplínach kraul, prsia a znak 25 m a 50 m. Zúčastnili sa títo žiaci:

  Oliver Bandurič, Eduard Hájnik, Oliver Reiter, Kevin Petrus, Martin Šeršeň, Benjamin Bandurič, Šimon Dovičák, Dávid Gornáľ, Oliver Malačina, Radka Hašková, Simona Slivková, Kamila Slivková, Nina Slivková a Emka Slivková.

   Plávanie je šport vo vodnom prostredí. Má veľký zdravotný, hydroterapeutický význam a  získava si stále viac priaznivcov. Našim žiakom držme palce v ďalších dvoch kolách.

   

   

          CVČ ZŠ Mlynská            

 • 2. 2. 2016

  Do galérie Plavecká liga boli pridané fotografie.

 • I.oddelenie -ŠKD

  V januári sme v ŠKD stihli vyrobiť  masky na tvár, vyhrať sa v snehu, kresliť na maxi papiere a tkať na nových krosnách. V posledný deň  29.1.2016 deti v školskom klube dostali aj pochvalné listy a odmenu za svoje správanie

 • Šaliansky Maťko

  Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

      Maťko preto, že ma tak volajú,

      a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.

   

  Súťaž v prednese slovenskej povesti

      nazvali  podľa   mňa      

            ŠALIANSKY MAŤKO

        J. C. Hronského

   

   OK  Šaliansky  Maťko sa  konalo 21. januára 2016   

        v Mestskej knižnici v Stropkove.

   

         Súťaže v prednese slovenskej povesti od  ľubovoľného autora sa  zúčastnilo 34 žiakov  2. – 7. ročníka ZŠ nášho okresu.

   

          Našu školu reprezentovalo 9 žiakov v dvoch kategóriách:

  I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

  (Ema Slivková a Adam Nemec, III.C; Michaela Vašková, III. B;  Miroslava Polivková,  Adam Baník, III.C.

  II. kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ

  (Michaela Šimková, Timea Nová, IV. A, Laura Bašková,  Samuel Ján Lepeta, IV. C)

   

       Každý žiak súťažil s jednou slovenskou povesťou v rozsahu  najviac 6 minút, svojím výborným výkonom očarili odborné poroty a umiestnili sa takto:

   

  I. kategória

  1. miesto - Miroslava Polivková, III. C (Mgr. Babjarčíková)

  2. miesto – Ema Slivková, III. (Mgr. Knežová)

   

   II. kategória

  2. miesto – Michaela Šimková, IV. A  (Mgr. Vandová)

   

  Úspešným recitátorom srdečne blahoželáme!!!

   

  Mirke budeme držať palce na krajskom kole,

  ktoré sa bude konať v Prešove 

 • Školské kolo – olympiáda z anglického jazyka

  Dňa 9.12.2015 sa v jazykových učebniach uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií. V kategórií 1A preverovali svoje vedomosti žiaci 5., 6.,  a 7. ročníkov. V kategórií 1B žiaci 8. a 9. ročníka. Olympiáda pozostávala z niekoľko častí. V písomnej časti žiaci preukazovali vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, ako aj z čítania s porozumením. Druhá ústna časť, preverila schopnosť konverzácie v anglickom jazyku.

   

  Výsledky:

   Kategória 1A

  1. Sára Júlia Lelovicsová- 7.A
  2. Katarína  Gregová- 6.B

  Elena Bujdošová – 6.A

  1. Samuel Zápotocký- 7.A

  Paula Sopková- 7.A

   

  Kategória 1B

  1. Lucia Ďurišová- 9.A
  2. Lívia Vaškaninová- 8.C
  3. Šimon Šmilňák- 9.A

  Adam Senaj – 8.A

   

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

   

    PK CJ

 • Výtvarná súťaž – Karnevalová maska - CVČ

  Je čas karnevalov a detských zábaviek, tak CVČ - knižnica v spolupráci s ŠKD vyhlásili výtvarnú súťaž na tému „ Karnevalová maska“ pre žiakov školy. Zapojili sa väčšinou mladší žiaci, ale súťaženie o najkrajšiu „ karnevalovú masku“ bolo veľké. Rozdali sme deťom  farebné pastelky a zadali im úlohu vymaľovať svoju obľúbenú masku. Aj toto je jedna z ciest, ako v deťoch rozvíjať predstavivosť a kreativitu. Porota nakoniec neudelila tri najlepšie miesta, lebo všetky masky boli pekné. Rozdala všetkým deťom sladkosti a popriala im pekné zážitky na školskom karnevale.

   

        CVČ ZŠ Mlynská

 • 21. 1. 2016

  Do galérie Karnevalová maska boli pridané fotografie.

 • Staršie žiačky ZŠ Mlynská Stropkov získali v Nyiregyháze 3.miesto.

  Staršie žiačky ZŠ Mlynská Stropkov sa v dňoch 4-6.12.2015 zúčastnili 22.ročníka medzinárodného volejbalového turnaja v Nyiregyháze za účasti 12 mužstiev zo 4 štátov (Maďarsko,Poľsko,Slovensko,Rumunsko.

  Po úvodnom rozpačitom výkone sa dievčatá postupne rozohrali a nakoniec dosiahli pekné 3.miesto, keď počas celého turnaja prehrali 2x a to  iba s celkovým víťazom turnaja, mužstvom Székesfehérvár. Počas turnaja odohrali niekoľko výborných dramatických zápasov kde predviedli početnému maďarskému publiku svoje volejbalové umenie. Turnaj bol výborne zorganizovaný a o účastníkov turnaja bolo počas troch dní postarané po všetkých stránkach.

  Vo voľnom čase dievčatá navštívili Vianočné trhy v centre mesta  kde zožali aplauz za spevácke prevedenie slovenských pesničiek.

  Touto cestou sa chceme poďakovať Občianskému združeniu Rozlet za finančnú pomoc.

  Výsledky:

  Skupina B

  Mlynská : Székesfehérvár 0:2, Kecskemet 2:0

  Baráž

  Mlynská : Elba Prešov 2:0

  Štvrťfinále

  Mlynská : BRSE Békéscsaba 2:1

  Semifinále

  Mlynská : Székesfehérvár 0:2

  O 3.m.

  Mlynská : MTK Budapešť 2:1

  Zostava:

  M.Šmajdová (najlepšia hráčka mužstva),K.Luberdová(členka All Stars turnaja), Z.Konárová, V.Ternová, N.Krigovská, D.Dudeková, V.Kertysová, L.Vaškaninová, A.Pariláková, B.Dzurjová, D.Luberdová,

  Tréner M.Haľko

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria