Navigácia

 • SUPER NOVINKA

  MILÍ NÁVŠTEVNÍCI !

  POZÝVAME VÁS NA VIRTUÁNU PREHLIADKU NAŠEJ ŠKOLY.

                               

 • Dejepisná olympiáda 7. ročník- obvodné kolo- ZŠ Mlynská

        Minulý týždeň ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo Dejepisnej olympiády - 7. ročník,  za okresy Stropkov a Medzilaborce. Do súťaže sa zapojilo 9 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla, Gymnázium Stropkov,  ZŠ s MŠ Kolbovce a  ZŠ Duchnovičová Medzilaborce. Olympiádu slávnostne otvoril  riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár. Predsedom obvodnej komisii bola Mgr. Marianna Rusnáková, členmi boli:  Mgr. Elena VasilkováMgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach. Súťaž pozostávala v riešení didaktických, monotematických testov. Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 90 minút. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.

  Vyhodnotenie:

   Kategória F- 6. ročník: 1. miesto- Matej Bujdoš – CZŠ sv. Petra a Pavla

           2. miesto- Daniela Luberdová – ZŠ Mlynská

           3. miesto- Terézia Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj

   

  Kategória E – 7. ročník: 1. miesto- Marek Bujdoš – ZŠ Konštantínova

           2. miesto-  Viktor Mačuga – ZŠ Konštantínova

           3. miesto-  Lívia Andrejovská – ZŠ Mlynská

   

  Kategória D – 8. ročník: 1. miesto- Paula Rusnáková – ZŠ Mlynská

            2. miesto- Samuel Sitkanič – ZŠ Konštantínova

            3. miesto- Kristína Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj

   

  Kategória C – 9. ročník: 1. miesto- Júliana Kundrátová – ZŠ Duchnovičová ML

            2. miesto- Jožka Vandová – ZŠ Mlynská

            3. miesto- Dominik Šmajda – ZŠ Mlynská

   

   

   Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky v hodnotách-14,-, 10,- a  6,- eur a diplomy. Žiaci na prvých dvoch miestach v kategóriách C, D a E sa zúčastnia  krajského kola  v Prešove. Víťazom obvodného kola a úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.

   

    

      CVČ ZŠ Mlynská

 • 20. 2. 2015

  Do galérie Výchovný koncert boli pridané fotografie.

 • 19. 2. 2015

  Do galérie Valentínsky večierok boli pridané fotografie.

 • 18. 2. 2015

  Do galérie Rozprávkové vretienko boli pridané fotografie.

 • Dejepisná olympiáda 7. ročník- obvodné kolo- ZŠ Mlynská

        Minulý týždeň ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo Dejepisnej olympiády - 7. ročník,  za okresy Stropkov a Medzilaborce. Do súťaže sa zapojilo 9 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla, Gymnázium Stropkov,  ZŠ s MŠ Kolbovce a  ZŠ Duchnovičová Medzilaborce. Olympiádu slávnostne otvoril  riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár. Predsedom obvodnej komisii bola Mgr. Marianna Rusnáková, členmi boli:  Mgr. Elena VasilkováMgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach. Súťaž pozostávala v riešení didaktických, monotematických testov. Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 90 minút. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.

  Vyhodnotenie:

   Kategória F- 6. ročník: 1. miesto- Matej Bujdoš – CZŠ sv. Petra a Pavla

           2. miesto- Daniela Luberdová – ZŠ Mlynská

           3. miesto- Terézia Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj

   

  Kategória E – 7. ročník: 1. miesto- Marek Bujdoš – ZŠ Konštantínova

           2. miesto-  Viktor Mačuga – ZŠ Konštantínova

           3. miesto-  Lívia Andrejovská – ZŠ Mlynská

   

  Kategória D – 8. ročník: 1. miesto- Paula Rusnáková – ZŠ Mlynská

            2. miesto- Samuel Sitkanič – ZŠ Konštantínova

            3. miesto- Kristína Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj

   

  Kategória C – 9. ročník: 1. miesto- Júliana Kundrátová – ZŠ Duchnovičová ML

            2. miesto- Jožka Vandová – ZŠ Mlynská

            3. miesto- Dominik Šmajda – ZŠ Mlynská

   

   

   Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky v hodnotách-14,-, 10,- a  6,- eur a diplomy. Žiaci na prvých dvoch miestach v kategóriách C, D a E sa zúčastnia  krajského kola  v Prešove. Víťazom obvodného kola a úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.

   

    

      CVČ ZŠ Mlynská

 • 18. 2. 2015

  Do galérie Volejbalový turnaj boli pridané fotografie.

 • Školský stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľa školy

   ZŠ Mlynská zorganizovala minulý piatok Novoročný stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľa školy pre starších žiakov a žiačky.  Zapojilo sa 20 detí. Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali poháre, medaily a diplomy.

  Vyhodnotenie:  

    Chlapci: 1. miesto - Viliam Porvazník

        2.miesto – Boris Boršč

        3. miesto- Dominik Bernas

   

   Dievčatá: 1. miesto – Kristína Hubinská

         2. miesto -  Jožka Vandová

         3. miesto -  Pavla Rusnáková

   

  Víťazom srdečne blahoželáme!

   

            CVČ ZŠ Mlynská

 • Recitátori z I. stupňa úspešní na 22. ročníku obvodného kola Šaliansky Maťko J. C Hronského

  Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

  Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,

  že som sa narodil v Šali.

   

  Súťaž v prednese slovenskej povesti  nazvali podľa mňa

   

  ŠALIANSKY MAŤKO

  J. C. Hronského

   

   

   

   

   

   

  V priestoroch Mestskej knižnice v Stropkove sa 5. februára 2015 uskutočnilo obvodné kolo 22. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Hlavným organizátorom súťaže bol  MO MS v Stropkove, ktorý v spolupráci s Mestom Stropkov a Mestskou knižnicou pripravili pre súťažiacich i divákov nie len príjemné prostredie, ale aj milé prekvapenie. Okrem víťazov jednotlivých kategórií si každý súťažiaci domov odniesol Čestné uznanie za účasť na obvodnom kole a malú pozornosť.

  Naša škola mala zastúpenie iba v I. a II. kategórii. Ako sme dopadli?

   

  I.kategória - žiaci 2. – 3. ročníka

  1.miesto: Adam Nemec   ZŠ Mlynská – 2.A   /Mgr. Knežová/

  2.miesto: Adam Baník     ZŠ Mlynská – 2.C   /Mgr. Babjarčíková/

   

  II.kategória – žiaci 4. – 5. ročníka

   

  1.miesto: Timea Petričková      ZŠ Mlynská – 4.A   /Mgr. Mydlová/

  2.miesto: Terézia Mitrušková   ZŠ Mlynská – 4.B   /Mgr. Olčáková/

   

  Príprava  mladších žiakov na prednes slovenskej povesti je pomerne náročná, ale pedagógovia  I. stupňa veľmi dobre pripravili svojich žiakov a tak porota mala ťažkú úlohu pri určení víťazov jednotlivých kategórií.

  Všetkým recitátorom a ich p. učiteľkám srdečne blahoželáme a víťazom budeme držať palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20. februára 2015 v Prešove.

   

             Mgr. Anna Knežová

 • 18. 2. 2015

  Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

 • Mesiac detskej tvorby

  V januári sme odoslali osem výtvarných prác šiestich usilovných žiačok našej školy
  do celoslovenskej výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby, ktoré organizujú občianske združenie Korytnačky, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovenský paralympijský výbor a redakcia časopisu Fifík. Deti zobrazili témy Zvieratká z džungle, Rozprávkový hrdina, Môj anjel. Natália Oláhová z 1.C triedy prispela troma prácami, ďalšie práce boli žiačok Natálii Fedákovej z 1.C, Rebeccy  Macošincovej z 2.B, Lenky Horvátovej z 2.B, Viktórii  Šivákovej z 2.B a Laury  Deňovej zo 6.B triedy.

  Po uzávierke súťaže zasadne odborná porota pod vedením prof. Dušana Kállaya a vyhodnotí najlepšie práce.

  Držme teda dievčatám palce, aby aj ich práce upútali pozornosť poroty.

   

            Mgr. Alexandra Urbancová, školský špeciálny pedagóg

 • 21. 1. 2015

  Do galérie Mesiac detskej tvorby boli pridané fotografie.

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Krpaťák boli pridané fotografie.

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Karneval II.stupeň boli pridané fotografie.

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Karneval I.stupeň boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria