Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov

 

Navigácia

 • Obvodné kolo PYTAGORIÁDY

  Matematická súťaž Pytagoriáda patrí medzi zaujímavé súťaže, kde si žiaci merajú sily v riešení  matematických úloh v stanovenom časovom limite. Ide o riešenie 15 úloh v čase 60 minút, pričom nie je dôležitý postup riešenia, ale výsledok. Ak má súťažiaci správne vyriešených  aspoň 10 úloh, môže skončiť a za zvyšný čas dostáva ďalšie body. Tohto roku sa naši žiaci – úspešní riešitelia školského kola, zúčastnili obvodného kola, ktoré bolo pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka 17.3 a pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka  18.3 na ZŠ Konštantínovej. 

  Z našich žiakov bola úspešnou riešiteľkou Luberdová Karin (8.C), ktorá obsadila 4. miesto s celkovým počtom bodov 17 (10b - vyriešené úlohy a 7b – čas). Žiačkam Želinská D. (8.A), Luberdová D.(6.C) , Sopková P. (6.A) chýbal do úspešného riešenia úloh 1 bod.

  Aj keď naši žiaci túto súťaž obľubujú, v tomto školskom roku boli podľa vyučujúcich matematiky zadania úloh časovo náročné, z čoho vyplýva, že napr. v kategórii P7, kde bolo zapojených 23 žiakov základných škôl okresov Stropkov a Medzilaborce, nebol úspešným riešiteľom nikto.  

                    PK MAT

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 13.3.2015 sa v priestoroch CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove konalo okresné kolo biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili družstvá základných škôl stropkovského a svidnického  okresu. Predmetom olympiády boli 3 knihy zo Svätého písma – Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Súťažné družstvá museli zvládnuť 5 súťažných kôl. Našu školu reprezentovalo družstvo, členmi ktorého bola Kristína Melničáková z IX.B, Veronika Kertisová z VIII.C a Emma Lehocká zo VII.A. Naše dievčatá sa umiestnili na peknom II. mieste.  Dievčatá, blahoželáme!     Mgr. Lehocká

   

   

 • 19. 3. 2015

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Biblická súťaž a biblická olympiáda východného obradu

  Tak ako po minulé roky aj v tohto roku sa dňa 12.3. v kláštore Redemptoristov v Stropkove konala biblická súťaž a biblická olympiáda na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy ZŠ Mlynská. V biblickej súťaži v  1.kategórií  1. a 2. ročník reprezentovali našu školu žiaci 2.A a 2.B triedy – Ema Slivková, Karin Šaková a Jakub Danko. Svojimi vedomosťami príjemne prekvapili porotu a zaslužene sa uniestnili na 1. mieste. V 2.kategórií  3. a 4. ročník reprezentovali našu školu žiaci 4.B triedy – Tereza Mitrušková, Simona Sejková a Barbora Vrabeľová. V tejto kategórií dievčatá sa umiestnili na 4. mieste. V biblickej olympiáde pre 5. -9. ročník reprezentovali našu školu žiaci 7.C a 9.B triedy – Bianka Dzurjová,Patrik Šujeta a Adela Šujetová. Tak ako ich mladší rovesníci obsadili konečné 4. miesto. Všetkým žiakom ktorí reprezentovali našu školu patrí úprimná vďaka a postupujúcim žiakom držíme palce na archieparchiálnom kole ( krajskom kole) v Juskovej voli.

   

      Mgr. Pavol Šujeta

 • Hviezdoslavov Kubín – 1. kategória

       Dňa 17. marca 2015 sa na našej škole recitovalo. Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka vytvorili príjemnú umeleckú atmosféru. Porota to nemala ľahké, výkony našich recitátorov boli dosť vyrovnané a ukážky naozaj pekné.

       Nakoniec porota rozhodla takto:

  POÉZIA

  1. miesto: Miroslava Polivková - 2.C
  2. miesto: Ema Slivková - 2.A
  3. miesto: Dávid Calko - 2. A

         Cena poroty: Emma Fecková – 2.C

  PRÓZA

  1. miesto: Adam Nemec - 2. A
  2. miesto: Oliver Hurný - 1. A
  3. miesto: Adam  Baník – 2. C

          Cena poroty: Oliver Volčko – 2. A

       Všetkým úspešným recitátorom srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov

  v okresnom kole!

 • Dobrý skutok

  Žiaci ZŠ Mlynská spolu s učiteľmi a vedením školy preukázali spolupatričnosť, ľudskosť, súcit a snahu pomôcť tým, že veľmi aktívne zareagovali na výzvu v školskom bufete: „ Sprav dobrý skutok a prines vrchnáčiky z petfľiaš. Pomôžeš rodine v ktorej veľmi ťažko ochorel chlapec a potrebuje tvoju pomoc.“ Spolu sa vyzbierali dve vrecia vrchnáčikov, ktoré boli osobne doručené otcovi chorého chlapca p. Ing. Stanislavovi T. z Kanáša pri Prešove, ktorý sa potešil a úprimne poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli. Akcia „ Dobrý skutok“ stále pokračuje. Naďalej ich možno v priebehu dňa doniesť a odovzdať v školskom bufete.

  Všetkým patrí veľká vďaka

                                                               .

 • Škola hrou v 5.B

  Aj v 5. B napĺňame predstavy J. A. Komenského a vzory podstatných mien sme si zopakovali hravou formou. Doma sme  "upratali" naše hračky,  priniesli sme si ich na slovenčinu a určovali sme ich vzory. Skúste to aj vy.

 • 19. 3. 2015

  Do galérie Škola hrou v 5.B boli pridané fotografie.

 • Inšpirácie - 8. A

  Rozmýšľate nad tým, akú knihu si prečítať? Nechajte sa trocha inšpirovať žiakmi 8. A. Čítaju radi a poniektorí si dajú záležať aj na prezentácii prečítanej knihy. Foto vo FOFOALBUME.

 • 19. 3. 2015

  Do galérie Inšpirácie - 8. A boli pridané fotografie.

 • Pytagoriáda P3, P4,P5

   

  Našu školu na OK P3, P4 reprezentovali  všetci úspešní riešitelia školského kola.

  Darilo sa im výborne.

  Na obvodnom kole v jednotlivých kategóriách sa umiestnili takto.

  V kategórii P3 boli úspešní riešitelia:     

  3. miesto (19 b ) Ličková Alexandra z 3.B (Mgr. M. Knežo)                                                     

  5. miesto (18 b ) Cichý Samuel z 3.A  (Mgr. J. Vandová)

  V kategórii P4 boli úspešní riešitelia :    

  2.miesto (21 b) Ivančo Lukáš Milan z 4.C  (Mgr. A. Vidiščáková)

  5.miesto (19 b) Bandurič Benjamín z 4.C (Mgr. A, Vidiščáková)

  7. miesto (18 b) Hricová Silvia z 4.C  (Mgr. A. Vdiščáková)

  Úspešný riešiteľ je žiak, ktorý získal aspoň 10 bodov.

  Všetkým žiakom blahoželáme. 

 • 17. 3. 2015

  Do galérie Stroptel exkurzia boli pridané fotografie.

 • Okresné majstrovstvá žiakov a žiačok v stolnom tenise- CVČ ZŠ Mlynská

         V dňoch 11.- 13. 3. 2015  ZŠ Mlynská zorganizovala  okresné majstrovstvá žiačok a žiakov / družstvá/ v stolnom tenise. Dňa 11.3. 15 súťažili žiačky. Zúčastnilo sa 6 škôl, 6 družstiev: ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Kolbovce, ZŠ s MŠ Lomné, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova a ZŠ Mlynská. Súťažné družstvá tvorili 4 hračky + vedúci. Hralo sa v dvoch  skupinách, každý s každým do štyroch získaných bodov.  V malej prestávke bola podávaná bageta a malinovka. Prví zo skupín hrali o 1. miesto a druhí zo skupín hrali o 3. miesto. Dňa 13.3.15 súťažili žiaci, kde sa zúčastnili tie isté školy.

   

   Vyhodnotenie žiačok: 1. miesto – ZŠ s MŠ  Havaj

           2.miesto – ZŠ Mlynská

           3.miesto – ZŠ s MŠ Lomné

   

   

  Vyhodnotenie žiakov: 1. miesto:  ZŠ s MŠ Kolbovce

          2. miesto: ZŠ Mlynská

          3. miesto: ZŠ Konštantínova

   

  Víťazné družstvá dostali diplomy a poháre. Družstvo ZŠ s MŠ HavajZŠ s MŠ Kolbovce postupujú na krajské kolo v Kežmarku.

   

    

   Najlepším blahoželáme a všetkým súťažiacim vyjadrujeme pochvalu za slušné športové   zápolenie.     

   

      CVČ ZŠ Mlynská                      

 • Kúzelná fyzika - zábavné dopoludnie s fyzikou

  To, že aj predmet Fyzika môže byť zábavný sa mohli presvedčiť žiaci siedmych ročníkov našej školy, keď 11.3. 2015 navštívili Planetárium v Prešove.

  Tam nás  svojimi fyzikálnymi pokusmi  zaujal spolupracovník s Hvezdárňou a planetáriom Mgr. Michal Figura. Predviedol nám  rôzne interaktívne pokusy zaujímavých fyzikálnych experimentov z rôznych odvetví fyziky. Pre žiakov môžu experimenty vyzerať ako kúzla a mágia. Na rozdiel od kúzelníkov, ktorí svoje kúzla taja, on nám všetky kúzla vysvetlil na základe fyzikálnych javov. Ukázal nám, že fontána dokáže striekať aj bez čerpadla, že skákajúca guľa dokáže pretiecť cez lievik a rôzne iné javy, ktorými fyzika čaruje. Zaujalo nás ako sa pohybujú magnetické „superrýchle“ vlaky, čo je magnetické a elektrické pole, elektromagnetické javy, experimenty z optiky a kinematiky a množstvo iných fyzikálnych dejov, s ktorými sa človek dennodenne stretáva v reálnom živote, a pritom si to ani neuvedomuje. Na konci sme mali možnosť  si tieto pokusy  vyskúšať.  

  Mgr. Vašková A.

 • 17. 3. 2015

  Do galérie Planetárium Prešov boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz

  ZŠ  Mlynská   aj tento rok  organizovala lyžiarsky kurz, na ktorý sa prihlásilo veľa žiakov. Lenže  počet  bol  len  45. Bez  ťažkostí sa vyzbierali peniaze, určil sa dátum, ktorým bol  26. január 2015 s časom nástupu o 07.00 hodine  ráno.  Naložili sme lyže, batožinu , prišla rozlúčka s rodičmi  a mohli sme  vyraziť.  Cesta ubiehala pri našej zábave veľmi rýchlo  a o necelé tri hodiny sme už boli v Ždiari.  Naokolo bolo veľmi pekne, samý sneh a krásne zasnežené hory.  Už sa len ubytovať a hurá na svah  lyžovať.  Zobrali sme si lyže a vykročili na svah. Tam nás rozdelili do troch skupín  a každej skupine bol pridelený  učiteľ, vedúci skupiny.  Každé lyžovanie začínalo rôznymi cvikmi, ktoré   niektorí zvládali lepšie  iní slabšie , no spoločnými silami sa nám ich podarilo zvládnuť.  Zaujímavé bolo aj to, že aj naši „prvolyžiari“  sa učili veľmi rýchlo. Naše  výkony boli zo dňa na deň  lepšie.  Po  takýchto výkonoch sme sa najviac tešili na vynikajúcu večeru, po ktorej sme pozerali náučne filmy o lyžovaní.  Čas nám spríjemňovala aj budúca pani doktorka, ktorá nám ukázala, ako správne ošetriť poranenie a poskytnúť prvú pomoc.  Boli to veci, ktoré sa nám niekedy isto zídu.  Vo štvrtok už vedel  lyžovať každý, to je jedno, či lepšie alebo horšie.  Aby sme ukázali, čo už zvládame, museli sme všetci absolvovať preteky . Samozrejme, rozdelili nás do kategórie  začiatočníci a pokročilí a druhá kategória bola chlapci a dievčatá. Víťazi si odniesli odmeny.  Po dobrom obede sme sa išli prejsť do Tatranskej Lomnice, kde sme videli Lomnický štít. Posledný deň  bol dňom smútku ale aj radosti. Smutný  preto, lebo ďalšie dni  už nebudú bezstarostné a radostný preto, lebo už každý z nás sa tešil na svoju rodinu.  Nasadáme do autobusu, vraciame sa domov. Keď  náš autobus zastal na parkovisku pred školou, očká sa nám len tak rozžiarili  od radosti a zážitkov, ktorými sme chceli zavaliť svojich rodičov.

  V mene všetkých žiakov, lyžiarov, by som sa chcela poďakovať všetkým našim učiteľom, ktorí nám pomáhali  nielen na svahu, ale  naučili nás aj veľa nového. Za  to všetko Vám patrí veľké  ĎAKUJEME.

   

       Melánia Bartkovičová 8.B

 • 11. 3. 2015

  Do galérie Lyžiarsky kurz boli pridané fotografie.

 • Súťaž v športových hrách

   

   

         Dňa 3. 3. 15 v popoludňajších hodinách CVČ ZŠ Mlynská  v spolupráci s ŠKD zorganizovali na škole súťaž v športových hrách pre deti 1. stupňa ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo 18 detí. Rozdelili sa do troch družstiev a huževnato súperili v troch disciplínach: skákanie vo vreci, hod loptou na cieľ a skákanie na fitlopte. Všetci bojovali a snažili sa získať prvé miesto.

   Umiestnenie:

  1. miesto: družstvo 3
  2. miesto: družstvo 2
  3. miesto: družstvo 1      

   

   Súťažiaci dostali sladkosti, víťazi pekné ceny a diplomy.

   

          CVČ ZŠ Mlynská

 • 11. 3. 2015

  Do galérie Súťaž v športových hrách boli pridané fotografie.

strana: