Navigácia

 • 23. 11. 2015

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Pasovanie našich prváčikov

  PASOVANIE PRVÁKOV 
   „Na známosť sa všetkým dáva, 
  mimoriadna zvláštna správa.
  Tak ako vždy v tom čase,
  pasovanie prvákov začína sa zase.“

  V pondelok 16.novembra 2015 sa na našej škole  konala významná udalosť v živote našich prváčikov. Naši najmladší zažili „Pasovanie prvákov“.  
  Na ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove sa stalo už každoročnou tradíciou, že prváčikovia sú slávnostnou pasovačkou prijímaní do cechu školského. 
  Slávnostná pasovačka začala veselým pochodom mažoretiek, bývalých žiačok štvrtého ročníka, ktorý mal na začiatku navodiť príjemnú atmosféru a zbaviť prváčikov počiatočnej trémy. Potom všetkých prítomných privítal pán riaditeľ Mgr. Peter Gombár. Po privítaní pána riaditeľa sa slávnosť mohla začať. 
  Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. A veru, predviedli sa v plnej paráde. Za pomoci básní, piesní a pohybovo tanečných kreácií prešli každou vyučovacou hodinou. Všetci prítomní, rodičia, starí rodičia, pani učiteľky, mladší kamaráti, ale aj spolužiaci z vyšších tried prvácke  výkony odmeňovali potleskom. 
  Po vystúpení prvákov nasledoval slávny prvácky sľub a prvácka hymna. Po nej prišla dlho očakávaná chvíľa ,,pasovania prváčikov“. Pán riaditeľ Mgr. Peter Gombár pasoval veľkou ceruzkou všetkých našich prváčikov. Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali od svojej triednej učiteľky ,,Pasovací list“. Po pasovaní za žiaka našej školy každý prváčik dostal na záver  sladkú odmenu. 
  Teraz už prvákov čaká kopec roboty, musia sa naučiť všetky písmenká a čísla, aby vedeli správne čítať a počítať. Želáme im, aby bolo učenie pre nich zábavou. 
  Veríme, že ,,Pasovanie prvákov“ bola  pre nich udalosť,  na ktorú tak skoro nezabudnú. Aj tento rok táto tradícia splnila svoj účel a zanechala v očiach detí veľa radosti a dojmov, z čoho sa všetci veľmi tešíme.
  Našich prváčikov si už  nikto nemôže pomýliť so škôlkarmi. Už sú to oficiálni školáci a žiaci prvého ročníka na ZŠ Mlynskej 697/7 v Stropkove. Pasovanie za prváka je zodpovedná úloha, ktorú všetci zvládli na jednotku.

  Mgr. Mydlová, Mgr. Olčaková, Mgr. Vidiščáková
  triedne učiteľky 1.A, 1.B, 1.C
  Základná škola, Mlynská 697/7 Stropkov

   

   

 • Beseda s rehoľníkom

  V Cirkvi prežívame Rok zasväteného života, ktorý je venovaný ľuďom, ktorí svoj život obetujú službe Bohu i ľuďom v kláštoroch. Pri tejto príležitosti k deviatakom zavítali rehoľníci redemptoristi – o. ThLic. Marián Pacák CSsR  a o. Mgr. Jozef Kišák CSsR z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Stropkove. Rehoľníci žiakom predstavili rehoľu redemptoristov – jej históriu a pôsobenie v súčasnosti, rozprávali o živote v reholi, o poslaní v živote, o ich osobnej ceste do rehoľného života. Aj takým spôsobom rehoľníci ukázali žiakom nové možnosti životnej cesty.  

    Mgr. Šujeta, Mgr. Lehocká

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Beseda s rehoľníkom boli pridané fotografie.

 • Moja škola

  Škola volá: „Deti!

  Úsmev  vám len tak na tvári svieti!“

  Keď sa končia prázdniny,

  tešíme sa na hodiny.

   

  Čítať, písať, rátať my už vieme,

   radi si aj zašportujeme,

  a  preto, skrátka,

  škola môže byť aj naša kamarátka.

   

  Škola naša, školička,

  ty si naša druhá mamička.

  My ťa veľmi radi máme,

  vždy sa k tebe ponáhľame.

  Oslavuješ päťdesiatku,

  všetko najlepšie

  k  tvojmu sviatku.

   

          Daniela Vandová, Daniela Čurillová III. C

   

       V tomto školskom roku naša milá škola oslávila 50-tku. Najskôr sme si vyzdobili triedy, vymýšľali básničky, blahoželania, darčeky, písali listy, maľovali, kreslili, zodpovedne sa pripravovali  na vystúpenia,  vytancovali sa na diskotéke, pochutili si  na narodeninovej torte...jednoducho oslávili tak,  ako sa patrí...

       Veď aj my sa každý rok tešíme na oslavu svojich narodenín, tak sme sa snažili, aby oslava  narodenín našej školy dopadla na jednotku s hviezdičkou.

   

   

         Žiaci II. C a III. C

 •  ŠTÚRVINY 

  Dňa  28. októbra 2015 sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Velislava Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa mnohých ďalších zvučných prívlastkov. 

        Aby Štúr podporil zavádzanie jazyka do praxe, vydával Slovenskje národňje novini.  Veľmi veril v „svoju“ slovenčinu – vydával knihy a príručky, organizoval mnoho ciest po Slovensku, pridŕžal sa známeho „píš ako počuješ“, obhajoval používanie len „i“.

        Ruku na srdce – koľkí z nás by si vydýchli, keby sme v slovenčine používali len  jedno „i“ a nie aj „y“?  Nikoho by netrápili vybrané slová, nominatív množného čísla, mi/my, oni/ony, psy ani psi, vtáci ani vtáky. A tak sme boli blízko....stačilo ponechať v platnosti Štúrovu kodifikáciu spisovného jazyka z roku 1843.

       Tieto a mnohé iné novinky, ktoré sme sa dozvedeli na hodinách slovenského jazyka a literatúry i pri tvorbe prezentácií o jeho  živote a diele, sme sa rozhodli podať ďalej prostredníctvom zábavno-náučného kvízu Štúroviny“.

      Vyrobili sme si potrebné rekvizity a vybrali sa za žiakmi našej školy. Najprv sme im prečítali krátky text s informáciami o Štúrovi, potom sme si vybrali jedného dobrovoľníka, ktorého sme obliekli za Ľudovíta, nasledoval vedomostný kvíz, každá správna odpoveď bola odmenená záložkou v podobe husieho pera, symbolu toho, že Ľudovít Štúr bojoval za náš národ, za náš spisovný jazyk - perom/slovom.  Žiakov sme upozornili na to, že Štúrov pravopis by sa im určite páčil, zjednodušene povedané – Ľudovít Štúr nie je zodpovedný za to, že sa dnes Slováci musia trápiť, kde má byť  tvrdé,  a kde zase mäkké i“.

   

    Žiačky  IX. B

 • Škola mojich rodičov

         Do tejto školy chodili naši dedovia, otcovia, mamy,

        veľmi sa tešíme, že  sa v nej teraz vzdelávame  my...

       Naša škola tento rok oslávila 50. výročie. Na hodinách vlastivedy sme s pani učiteľkami  robili zaujímavý projekt. Našou úlohou bolo priniesť do školy fotografiu, na ktorej sú naši rodičia žiakmi základnej školy.  Mnohí z nich navštevovali práve našu jubilantku! 

       Pri hľadaní fotografií sme sa dozvedeli veľa  veselých príhod, ktoré naši rodičia v škole zažili, ale aj  veľa zaujímavých informácií z histórie.  Vedeli ste, že   niekedy  v  škole učili  súdružky  učiteľky?  Že naši rodičia  boli pionieri

  a nosili krásne uniformy s červenou šatkou?  Neveríte?  Tak sa pozrite...

   

      Žiaci  III. A a III. C

 • 9. 11. 2015

  Do galérie Štúroviny boli pridané fotografie.

 • „Cvičné“ Testovanie 5 v našej škole

          4. novembra si žiaci piateho ročníka vyskúšali, čo ich čaká na riadnom celoslovenskom testovaní dňa 25. novembra. Na tzv. cvičnom testovaní, ktoré prebiehalo podľa stanovených pravidiel a podmienok, sa potrápili s 30 úlohami zo slovenského jazyka a matematiky. Zo slovenského jazyka ich čakalo vypracovanie 20 úloh s výberom možnosti, v ďalších 10 úlohách bolo zasa treba napísať krátku odpoveď. Väčšina úloh vyplývala z úvodného textu.

         V pätnásťčlenných skupinách sa každý musel spoliehať sám na seba, keďže každý žiak sedel v samostatnej lavici. Žiaci pochopili, že testovanie nepreverí iba ich teoretické vedomosti z daných predmetov, ale že je potrebné poriadne sa sústrediť na zadanie úloh a, hlavne, vypracovať ich čo najlepšie. Poniektorí si však  úlohy nevypracovali úplne, pretože si  pozorne neprečítali zadanie. Takýmto prístupom stratili viaceré body.   Veríme, že pri riadnom testovaní budú výsledky lepšie. Vyučujúce využijú zostávajúci čas na ďalší tréning čítania s porozumením a na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

         Najčastejšie chyby, vedomostné rezervy   a nedostatky pri vypracovaní:

  • Nepozornosť, nedôslednosť  a unáhlenosť pri čítaní zadania úloh
  • Nevypracovanie niektorých úloh ( pri úlohách s výberom možnosti aspoň „ tipnúť“ odpoveď)
  • Autor textu nemusí byť zhodný s rozprávačom príbehu
  • Nevedia určiť hlásky podľa znelosti
  • Slabá slovná zásoba
  • Nechuť poriadne prečítať text, s ktorým sa pracuje
  • Zámena pádu N. a A.
  • Základný tvar zámena mi (D.sg.) - ja

    

         Spracovala: Mgr. V. Poláková – vedúca PK SJL

 • Šarkaniáda

   

      Dňa 5. novembra v popoludňajších hodinách CVČ v spolupráci s ŠKD zorganizovalo „Šarkaniádu“- súťaž o najkrajšieho lietajúceho šarkana pre žiakov našej školy.

  Bol krásny jesenný čas. Všetko to začalo výrobou šarkanov. Deti pracovali usilovne ako včeličky: prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci i piataci. Rozvíjali svoje  zručnosti pri strihaní, lepení, kreslení a maľovaní. Uplatňovali svoju tvorivosť a fantáziu. Výsledkom spoločnej práce boli originálne šarkany, jeden krajší ako druhý. A samozrejme  ich chceli aj vyskúšať, či dokážu lietať. A lietali! Slniečko im pri šantení svietilo, vetrík jemne pofukoval a pomáhal predviesť ich krásavcov z papiera. Niektoré šarkaníky protestovali, nechcelo sa im vzlietnuť, tým pomohli pani vychovávateľky rýchlymi úpravami priamo na veľkom školskom ihrisku. Tie, ktoré sa hneď umúdrili, vyleteli krásne do výšky. Deti mali obrovskú radosť. Po „leteckej” prehliadke šarkanov, deti boli ocenené za ich tvorivú prácu a fantáziu, ktorú prejavili počas Šarkaniády. A verte, bolo čo oceňovať.

   

  Vyhodnotenie: 1.miesto- Adam Vidiščák – 1. A

       2.miesto- Sarah Kočišová – 2. C

       3.miesto- Soňa Suváková – 1. C

   

          CVČ ZŠ Mlynská

   

 • 6. 11. 2015

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • 6. 11. 2015

  Do galérie Kamienková matematika v 1.C boli pridané fotografie.

 • Kamienková matematika v 1.C

  Na hodine matematiky prváčikovia počítali príklady s kamienkami. Potom si z bielych kamienkov skladali čísla. Podarilo sa im poskladať všetky čísla, ktoré už poznajú.  Kamienková matematika sa im veľmi páčila.

 • 5. 11. 2015

  Do galérie Deń školských knižníc boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2015

  Do galérie Vyrezávanie tekvíc boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2015

  Do galérie Dni jedál boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2015

  Do galérie English one boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria