Navigácia

 • Koncert Martina Krausza – ZŠ Mlynská

  ZŠ Mlynská dňa 18.11.2014 zorganizovala  podujatie – koncert Martina Krausza v MŠH pre žiakov našej školy. Okrem spoznávania hudobných nástrojov si zasúťažili, zaspievali a nakoniec si zatancovali. Bol to pre nich krásny zážitok, lebo odchádzali s úsmevom na tvári.

      

        CVČ  ZŠ Mlynská

 • Výsledky školského kola Olympiády zo slovenského jazyka

                Dňa 12.11. 2014 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo OSJL, v  ktorom súťažili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Spolu ich bolo 17. Súťažiaci zápolili v písomnom teste, v druhej časti si vyskúšali svoje písomné prejavy na danú tému a tretia časť bola venovaná ústnemu jazykovému prejavu. Práve v tejto časti žiaci stratili najviac bodov, mnohých zradila tréma či neschopnosť vyjadriť objektívny názor na danú tému.

  Kategória: C (8. A 9. ročník)

  Počet súťažiacich: 17

  Priebeh súťaže:

  1. písomný test (25 úloh s výberom 4 možností)

  2. tvorivá – písomná časť (napísať článok do mládežníckeho časopisu na tému zneužitia sociálnych sietí)

  3. ústny prejav na danú tému (vyjadriť svoj názor na nosenie či nenosenie školských uniforiem)

  Hodnotenie:

  1. časť – počet bodov (max. počet bodov 25)

  2. časť – dodržanie žánru a témy, výstižnosť, originalita, jazyková zložka, lexika, gramatika, štýl, pravopis  ( max. počet bodov 15)

  3. časť – výstavba textu, výslovnosť, dodržanie prozodických vlastností, celkový dojem, vystupovanie, verbálne a neverbálne prejavy (max. počet bodov 15)

  Poznámka: Najmenej bodov získali žiaci v tretej časti. Úspešní žiaci získali najmenej 31 bodov.

  Poradie

  Meno a priezvisko

  Trieda

  Body

  1.

  Adela Šujetová

  9.B

  40

  2.

  Paula Rusnáková

  8.C

  39

  3.

  Kristína Hubinská

  9.A

  37

   

  Tímea Moskaľová

  9.A

  37

  4.

  Karin Luberdová

  8.C

  36

  5.

  Matej Paluš

  9.B

  33

  6.

  Radana Široká

  8.A

  31

   

  Blahoželáme víťazke, ktorá bude našu školu reprezentovať na obvodnom kole OSJL dňa 10.12.2014.

          Spracovala: Mgr. V. Poláková

 • Aktivita – Hádanky a skladanky

    CVČ ZŠ Mlynská v spolupráci s ŠKD zorganizovalo dňa 13.11.2014 aktivitu pod názvom – „ Hádanky a skladanky“. Deti súťažili v dvoch kategóriách- dievčatá a chlapci. Víťazi obdržali diplomy a sladké odmeny.

   

  Vyhodnotenie: Dievčatá: 1. miesto – Kristína Legiňová

            2. miesto – Adela Blanárová

            3. miesto – Emma Olčáková

   

  Chlapci: 1. miesto – Kristián Bahleda

      2. miesto – Jozef Sejka

      3. miesto – Samuel Cichý

   

    CVČ ZŠ Mlynská

 • 17. 11. 2014

  Do galérie Hádanky a skladanky boli pridané fotografie.

 • BESEDY – podpora zdravia

  Naša škola už dlhé roky spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku, konkrétne s oddelením podpory zdravia. Medzi prváčikov prišla Jana Ufnárová, ktorá mala s nimi aktivitu na tému ZDRAVÉ  ZÚBKY a   Mgr. Edita Podaná  zavítala medzi piatakov, ktorí mali zaujímavú tému: Čítame zadný obal na potravinách.

  So štvrtákmi mala aktivitu pani Mária Rodáková z Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku na tému  Zdravý spôsob života. Deviataci  zasa mali prednášku na tému Riziká práce v zahraničí  s kpt. Ing. Jaroslavom Gburom.  

 • 13. 11. 2014

  Do galérie Besedy boli pridané fotografie.

 • Nezabudni na svoju kolísku

  V nedeľu 26. októbra 2014 sa v divadelnej sále mesta Stropkov uskutočnil koncert spevákov ľudových piesní pod názvom Nezabudni na svoju kolísku. V bohatom kultúrnom programe  účinkovali a našu školu reprezentovali i dve výborné speváčky zo 4. C triedy: Natália Križanovská a Šimona Cichá, ktoré na akordeóne doprevádzal Mgr. Matej Knežo. Dievčatá sa na koncert veľmi tešili, lebo okrem domácich spevákov v programe účinkovala i známa interprétka ľudových piesní pani  Mária Mačošková, ktorá je rodáčkou z dedinky Potôčky.

  Dievčatá si pre pani Marku Mačoškovú pripravili za pomoci p. vychovávateľky Kasardovej aj milý darček – krásne kytičky z jesenných plodov. Stretnutie s tak vzácnym a významným človekom z nášho regiónu určite bude pre naše speváčky zážitkom na celý život.

   

         Mgr. A. Knežová

 • 9. 11. 2014

  Do galérie Strelba zo vzduchovky boli pridané fotografie.

 • 9. 11. 2014

  Do galérie Nauka o Zemi-aktivita boli pridané fotografie.

 • 9. 11. 2014

  Do galérie Kolíska boli pridané fotografie.

 • Školské kolo v streľbe zo vzduchovky

  CVČ ZŠ Mlynská zorganizovalo dňa 6.11.2014 školské kolo v streľbe zo vzduchovky. Súťaž prebehla v dvoch kategóriách: dievčatá a chlapci. Vyhodnotenie:

  Dievčatá: 1. miesto- Adela Šujetová

        2. miesto- Adela Fečková

        3. miesto- Dominika Šmajdová

   

  Chlapci: 1. miesto- Jakub Fečko

      2. miesto- Patrik Šujeta

      3. miesto- Daniel Kizák

 • Medzinárodný deň školských knižníc v 2.A triede.

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme v našej 2.A triede na 1. – 4. vyučovacej hodine realizovali blokové vyučovanie Kniha je náš priateľ, ktoré bolo zamerané na  bližšie oboznámenie sa s knihou. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských

  knižníc bola Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia.

  Počas prvej vyučovacej hodiny sme predstavovali svoje najobľúbenejšie knihy, ktoré sme doniesli do školy a spoločne s pani učiteľkou Knežovou sme  si v triede pripravili i výstavku kníh rôznych žánrov a veku.. Najstaršia kniha bola z roku 1937.

  Na druhej hodine sme sa rozprávali o rôznych žánroch kníh, ich význame  a z knihy Slovensko sme si čítali legendu o vzniku Slovenska, ktorú sme sa aj naučili reprodukovať.

  Na tretiu a štvrtú hodinu sme si pozvali do triedy milých hostí – rodičov a starých rodičov. Pozvanie prijali štyria rodičia / pani Nemcová, Džupinová, Džopková,.pán Volčko/ a  babka  nášho spolužiaka Samka Feča - pani Bazyľaková.

  Počas besedy naši hostia nám rozprávali o svojich školských časoch, čítaní, obľúbených knihách....

  Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o tom, ako čítali naši starí rodičia i naši  rodičia, aké knihy najradšej čítali, aké rodinné podmienky mali na čítanie a veľa ďalších  zaujímavosti z ich života. Beseda bola pre nás veľmi zaujímavá a  takáto hodina sa nám veľmi páčila.

  Na záver sme dostali aj domácu úlohu - vypracovať projekt  Knihy v živote našich rodičov a starých rodičov /Môj zážitok z besedy/.

  Na poslednej hodine sme si zhotovili aj záložku do svojej knihy.

  Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie od našej triednej učiteľky na besedu a veríme, že takýchto spoločných stretnutí bude ešte viac.

   

           Kolektív 2. A triedy

 • Mesiac úcty k starším v 2.A triede

       Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Našu triednu akadémiu, ktorú s nami pre starých rodičov a rodičov  pripravila naša triedna učiteľka Mgr. A. Knežová, sme nazvali  Jeseň života.

  Aspoň na pár chvíľ sme chceli spomaliť to rýchle tempo života, pristaviť sa pri našich blízkych, starých rodičoch, ujoch, tetách, pozdraviť ich, pohladkať ich po vráskavých rukách, venovať im krásnu kytičku a povedať im to čarovné slovíčko – ĎAKUJEM!

  Na našu akadémiu sme si pripravili pekné pozvánky a netrpezlivo sme čakali na 23. október, aby sme z úcty k našim starkým odovzdali im symbolickú kytičku krásnych piesní, básní, tanca.

  V  kultúrnom programe okrem žiakov našej triedy vystúpili aj žiaci z Literárno – dramatického krúžku a na záver sme venovali našim blízkym okrem pozdravov i krásne kytičky z jesenných plodov, ktoré s nami v ŠKD pripravila pani vychovávateľka M. Kasardová.

  Naši rodičia po ukončení akadémie pripravili pre starých rodičov a nás milé prekvapenie - pohostenie, počas ktorého panovala v  triede nielen dobrá nálada, ale aj hrdosť starých rodičov na svoje vnúčence.

   

  Kolektív 2.A triedy

 • MDŠK - aktivity na krúžkoch Hravé učenie a Z každého rožku trošku

       Reklamné bilbordy- najskôr sme sa boli  pozrieť na reklamné bilbordy na knihy z našej školskej knižnice, ktoré zhotovili  žiaci  8. a 9. ročníkov.

      Súťaže- žiaci sa rozdelili do dvoch družstiev a súťažili v rôznych zaujímavých disciplínach - nosenie knihy na hlave, rýchle chodenie s knihou medzi kolenami, nafukovanie balónov, ktoré použili v ďalšej aktivite.

      Tančiareň -  v čarovnom  klobúku od Harryho Pottera boli na lístkoch napísané postavy z rozprávok.  Každý žiak si vybral jeden  lístok a hľadal svoju dvojicu. Dvojica si dala balón medzi hlavy a tancovala podľa hudby. Víťazom sa stala dvojica, ktorej balón nespadol.

       Čarovné škatule-knihy- žiaci sa na krúžku  3 týždne pripravovali na tento veľký deň. Výsledkom sú obrovské rozprávkové škatule-knihy, v ktorých sa žiaci zmenili na rozprávkové bytosti. Každý  chcel mať veselú fotografiu na pamiatku.

        Kým sa jedni fotili, iní sa zabávali pri „maľovanom čítaní“- druháci čítali text pod omaľovánkou, kde boli inštrukcie k vymaľovaniu. Prváci  museli prečítanému textu správne porozumieť a obrázok vymaľovať presne podľa pokynov. Víťazi jednotlivých aktivít získavali pečiatky. Žiaci s najväčším počtom farebných pečiatok dostali sladkú odmenu. Cieľom bolo, aby si žiaci uvedomili, že aj  s knihami  je  deň krajší a  môžu  s nimi zažiť veľa zábavy.

         Chýr o rozprávkových škatuliach-knihách sa rýchlo rozniesol po celej škole, okrem iných si ich prišli na vlastné oči   pozrieť  aj naši prváci.

         Uhádnete, kto je Dlhý,  Široký alebo Bystrozraký J

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria