Navigácia

 • Zápis pokračuje

 • SUPER NOVINKA

  MILÍ NÁVŠTEVNÍCI !

  POZÝVAME VÁS NA VIRTUÁNU PREHLIADKU NAŠEJ ŠKOLY.

                               

 • Mesiac detskej tvorby

  V januári sme odoslali osem výtvarných prác šiestich usilovných žiačok našej školy
  do celoslovenskej výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby, ktoré organizujú občianske združenie Korytnačky, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovenský paralympijský výbor a redakcia časopisu Fifík. Deti zobrazili témy Zvieratká z džungle, Rozprávkový hrdina, Môj anjel. Natália Oláhová z 1.C triedy prispela troma prácami, ďalšie práce boli žiačok Natálii Fedákovej z 1.C, Rebeccy  Macošincovej z 2.B, Lenky Horvátovej z 2.B, Viktórii  Šivákovej z 2.B a Laury  Deňovej zo 6.B triedy.

  Po uzávierke súťaže zasadne odborná porota pod vedením prof. Dušana Kállaya a vyhodnotí najlepšie práce.

  Držme teda dievčatám palce, aby aj ich práce upútali pozornosť poroty.

   

            Mgr. Alexandra Urbancová, školský špeciálny pedagóg

 • 21. 1. 2015

  Do galérie Mesiac detskej tvorby boli pridané fotografie.

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Krpaťák boli pridané fotografie.

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Karneval II.stupeň boli pridané fotografie.

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Karneval I.stupeň boli pridané fotografie.

 • Výtvarná súťaž – Karnevalová maska

  Blíži sa školský karneval, tak CVČ ZŠ Mlynská zorganizovalo výtvarnú súťaž na tému „ karnevalová maska“ pre žiakov školy.  Zapojili sa väčšinou mladší žiaci, ale zápolenie o najkrajšie masky bolo veľké. Porota nakoniec vyhodnotila 3 najlepšie masky, ktoré dostali pekné ceny a diplomy. Ostatné masky dostali sladkosti.  

  Vyhodnotenie: 1. miesto – Dominika Jancurová

        2. miesto – Simona Sejková

                  3. miesto – Barbora Vrábeľová

    

   

        CVČ ZŠ Mlynská

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Karnevalová maska boli pridané fotografie.

 • Naše USILOVNÉ VČIELKY a VŠEVEDKOVIA

     Už samotný názov hovorí, že je reč o usilovných žiakoch, ktorí sa zaujímajú o všetko. Aj taká je naša práca v krúžkoch. Kresliť, maľovať, tvoriť niečo nové. Pracovať zodpovedne, samostatne, ale učiť sa zodpovednosti aj za kolektívnu prácu.

  V čase strávenom na tomto krúžku sa žiaci venujú rôznorodej  a pestrej činnosti – hry, hádanky, hlavolamy, práca s papierom,  kreslenie, tvorenie s prírodným a odpadovým materiálom, kde majú možnosť rozvíjať si grafomotorické zručnosti, kreativitu a tvorivosť. 

 • Vianočná akadémia v 2.A

  Čaro prichádzajúcich Vianoc a odchod na vianočné prázdniny si žiaci 2.A triedy 18. decembra 2014 spríjemnili vianočnou akadémiou Vianočná tržnica, na ktorú si pozvali i svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov.  Počas vianočnej akadémie zneli v našej triede vianočné piesne, koledy, vinše, ale i vianočné scénky a zvykoslovné pásma, v ktorých účinkovali i žiaci z  Literárno – dramatického krúžku. Na záver akadémie žiaci venovali svojim blízkym krásne vianočné darčeky, ktoré sme so žiakmi pripravovali v rámci hodín výtvarnej výchovy. Po skončení akadémie sme mali spoločné posedenie, počas ktorého v triede panovala veľmi dobrá nálada. Deti za svoje umelecké výkony boli odmenení a ich najbližší si odniesli domov pekný kultúrny zážitok a vianočný darček.

   

  Triedna učiteľka Mgr. A. Knežová

 • Školské kolo geografickej olympiády

  12. 12. 2014

      Aj v tomto školskom roku sa na našej škole konala Geografická olympiáda. Tentoraz to bol už 43. ročník tejto súťaže. Školské kolo prebehlo v dňoch 9. a 10. 12.  2014. Zapojilo sa 74 žiakov 5. až 9. ročníka našej školy. Súťažilo sa po jednotlivých ročníkoch v kategóriách E, F, G, H a I. Výsledkové listiny olympiády boli vyvesené v pavilónoch, tu sú najúspešnejší žiaci:

   

  Kategória I (5. ročník):  1. miesto – Gregová Katka 5.b   38 bodov

           2. miesto – Žiaková Soňa 5.a      37 bodov

           3. miesto – Šujeta Eliáš 5.c         36 bodov

   

  Kategória H (6. ročník):  1. miesto -  Luberdová Daniela 6.c   70 bodov

  2. miesto – Derco Martin 6.c   68 bodov

  3. miesto – Novák Peter 6.a     66 bodov

   

  Kategória G (7. ročník):  1. miesto – Zajtková Martina  7.a      82 bodov

  2. miesto – Lehocká Emma  7.a         77 bodov

  3. miesto – Andrejovská Lívia  7.c     73 bodov

   

  Kategória F (8.ročník):  1. miesto -  Luberdová Karin  8.c       82 bodov

           2. miesto – Litecký Maroš  8.b 81 bodov

           3. miesto – Jancura Michal  8.a 79 bodov

   

  Kategória E (9. ročník):  1. miesto – Žanóny Martin  9.a          80 bodov

            2. miesto – Hubinská Kristína  9.a     77 bodov

            3. miesto – Boršč Boris  9.b      76 bodov

   

   

       V zmysle Metodicko-organizačných pokynov pre GO došlo v tomto školskom roku k určitým zmenám pre postup na obvodné kolo. Z piatich kategórií vznikli zlúčením len tri kategórie E, F a G takto: 5. ročník – G kategória

               6. a 7. ročník – F kategória

               8. a 9. ročník – E kategória.

  Teda znížil sa aj počet postupujúcich žiakov na obvodné kolo GO, ktoré sa bude konať 5.2.2015 v priestoroch ZŠ Konštantínova. V kategóriách E a F postupujú prví traja žiaci s najvyšším počtom bodov.

  Tu sú mená postupujúcich žiakov:

   

  G kategória:  Gregová K., Žiaková S. a Šujeta E.

  F kategória:   Zajtková M., Lehocká E. a Andrejovská L.

  E kategória:   Luberdová K., Litecký M. a Žanóny M.

   

  Poznámka:

   

  V Metodicko-organizačných pokynoch sa uvádza, že cieľom olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu a podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov. Nechápem potom rozhodnutie Slovenskej komisie Geografickej olympiády o nezmyselnom zlučovaní kategórií, ktorý má za následok menší počet súťažiacich a teda viac sklamaní a nechuť súťažiť. Toto je celkom iste v rozpore s vyššie spomenutým cieľom olympiády. Ostáva len veriť, že na budúci školský rok dôjde k ďalším zmenám, ale tentoraz pre dobro veci. Takže žiaci, hlavu hore a nenechajte sa odradiť!

  Ing. Bohuslava Zajtková

 • 19. 12. 2014

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Šikovné ruky

  Na krúžku Šikovné ruky robíme zaujímavé veci a skúšame rôzne techniky. Jednou z technik, ktorú sme sa naučili, bolo papierové pletenie. Najprv sme si narobili množstvo ruličiek z novinového papiera a potom sme opletali. Táto technika sa nám veľmi zapáčila. Pod našimi rukami sa obyčajný novinový papier začal meniť na krásne dielo. Každá z nás si vyrobila svoj prvý venček. Keďže predo dvermi sú Vianoce, rozhodli sme sa, že si urobíme betlehem. A tak postupne vznikal Jozef, Mária, anjel, hviezda, palmy i Ježiško v jasličkách. Vyrobené postavy sme namaľovali. Či sa nám Betlehem podaril, pozrite si vo fotoalbume.

    Dievčatá z krúžku Šikovné ruky

 • 19. 12. 2014

  Do galérie Šikovné ruky boli pridané fotografie.

 • 19. 12. 2014

  Do galérie Koledníci boli pridané fotografie.

 • 19. 12. 2014

  Do galérie Betlehemy boli pridané fotografie.

 • 19. 12. 2014

  Do galérie ADVENT OČAMI DETÍ boli pridané fotografie.

 • ADVENT OČAMI DETÍ

  Advent – čas duchovnej prípravy na sviatky Kristovho narodenia naplno využili aj žiaci I.stupňa. Prváci pripravovali bielu košieľku pre Ježiška. Každý ohnutý zástrih na košieľke predstavoval dobrý skutok. Druháci dostali adventné kalendáre s prázdnym políčkom na každý deň v advente a s ponukou, čo  môžu urobiť /svätá omša, dobrý skutok, ranná a večerná modlitba, sebazápor/. Každý skutok predstavoval inú farbu. Tak postupne vznikali farebné adventné kalendáre. Taktiež  na hodine náboženskej výchovy strihali, maľovali, lepili a poskladali si svoj vlastný betlehem.

  Tretiaci a štvrtáci ozdobovali vianočný stromček žltou guľou = svätou omšou, fialovým trojuholníkom = čítaním Biblie alebo inej knihy, červeným srdiečkom = dobrým skutkom, modrým obdĺžníkom = rannou a večernou modlitbou a ružovým obdĺžníkom = dňom bez sladkosti, televízie alebo počítača. Najusilovnejšou triedou sa stala trieda IV.A. Ako sa deti snažili, si pozrite vo fotogalérii.

  Hovorí sa, že aký advent, také Vianoce. Verím, že tieto deti prežijú nádherné vianočné sviatky.

      Mgr. Lehocká

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria