Navigácia

 • Strašidelný večierok

 • 29. 10. 2014

  Do galérie Deň školských knižníc boli pridané fotografie.

 • Svetový deň mlieka v školách

       Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou   a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

  Cieľom tohto dňa je informovať a upozorniť školákov na pozitíva distribúcie mlieka      a výrobkov z neho. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.  Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu vyvíjajúceho sa a rastúceho organizmu. Ich spotreba na Slovensku v posledných rokoch neustále klesá, hoci zohrávajú významnú úlohu pri zdravom stravovaní.

       Tento významný deň na našej škole si spoločne pripomenuli triedne učiteľky so štvrtákmi, ktorí boli oblečení v bielych tričkách. Vykonávali rôzne aktivity, ktoré mali prispieť         k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Vo vzájomnej diskusii žiakom boli sprístupnené informácie o tom, aká je cesta mlieka, kým sa spracované dostane až do našich domácností. Okrem herných činností a iných aktivít každá trieda pripravila výsledné produkty v podobe hračiek, postavičiek a kravičiek vyrobených z obalových materiálov.      Na záver zo spoločných prác urobili výstavku, ktorá skrášľuje interiér v pavilóne. 

       Veríme, že aj vďaka Svetovému dňu mlieka v školách a poznatkom, ktoré naši žiaci získali, nikdy nevynechajú mlieko a mliečne výrobky zo svojho jedálneho lístka.

       Takže na zdravie a s mliekom zvlášť!

       Triedne učiteľky 4. ročníka

 • 29. 10. 2014

  Do galérie Svetový deň mlieka štvrtáci boli pridané fotografie.

 • 29. 10. 2014

  Do galérie OM v šachu chlapci boli pridané fotografie.

 • 29. 10. 2014

  Do galérie Hallowen-vyrezavanie tekvic boli pridané fotografie.

 • 29. 10. 2014

  Do galérie Kasičová-8.ročníky boli pridané fotografie.

 • 29. 10. 2014

  Do galérie Coca-cola cup boli pridané fotografie.

 • 26. 10. 2014

  Do galérie Ako sme pracovali boli pridané fotografie.

 • Ako sme pracovali

   V rámci národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami na našej škole pre predmety technika a fyzika, sme dostali mnoho pomôcok, ktoré napomáhajú žiakom rozvíjať ich  predstavivosť, zručnosť a  učenia sa. Uverejnené fotografie ukazujú niekoľko momentov z využívania týchto pomôcok na vyučovacích hodinách.

  Ing. Anna Juhasová

 • Školské kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

   Dňa 16.10.2014 prebehlo ŠK TO kategórií B – 5.- 7. ročník. Žiaci riešili test , ktorý pozostával zo 17 otázok. Otázky boli z rôznych oblasti techniky od vynálezov, vynálezcov cez technické kreslenie, rôzne mechanické prevody, vlastnosti a opracovanie tech. materiálov až po bezpečnosť  pri práci. Súťaže sa zúčastnilo  9 žiakov.

  Výsledky:

  PORADIE

  MENO A PRIEZVISKO

  TRIEDA

  POČET BODOV

  1.

  R.BAŠKO – 7.A

  37

  2.

  J.HRICKO – 7.B

  36

  3.

  M.GOC – 7.A

  35

  4.

  T.ZAKOVÍČOVÁ – 6.B

  29

   

  D.HICOVÁ – 5.B

  29

  5.

  S.MEDVEDZ – 6.B

  28

  6.

  P. KOVÁČ – 7.B

  26

  7.

  D.KAŇUK – 6.B

  25

  8.

  K.GREGOVÁ – 5.B

  18

  9.

  N.HOLOĎÁKOVÁ – 5.B

  14

   

   

   ŠK TO kategórií A 8. – 9. ročník (súťaž dvojíc) prebehol  v piatok dňa 17.10.2014.  16 žiakov riešilo test pozostávajúci z 12 náročných otázok. Otázky boli z oblasti elektrotechniky, tech. materiálov, pracovných postupov a náradia, zdroje energií ,vlastnosti tech. materiálov až po pravouhlé zobrazovanie.

  Výsledky:

  PORADIE

  MENO A PRIEZVISKO

  TRIEDA

  POČET BODOV

  1.

  FEČKO J. -9.B a BIČEJ J. – 9.B

  87

  2.

  KIZÁK D. - 9.A a PENCÁK K. – 9.A

  83

  3.

  TERNOVÁ V. – 8.C a KERTISOVÁ V. – 8.C

  81

  4.

  BEŠENYI D. – 8.A a ŠMILŇÁK Š. - 8.A

  76

  5.

  BUJDOŠ M. – 9.B a HUTŇAN T. – 9.B

  68

  6.

  ŠMAJDOVÁ M. – 8.C a LUBERDOVÁ K. – 8.C

  67

  7.

  PALUŠ M. – 9.B a SLIVKOVÁ K. – 9.B

  66

  8.

  NEMEC T. - 9.A a HOLOĎÁK S. – 9.A

  49

   

   

  Víťazom blahoželáme. Teší nás, že o technickú olympiádu mali záujem aj dievčatá, ktoré v súťaži obstáli veľmi dobre. Do obvodného kola postupujú: za kategóriu B- R. Baško 7.A a za kategóriu A – J. Fečko – 9.B a J. Bičej – 9.B ako prvá dvojica a ako druhá dvojica postupuje D. Kizák – 9.A a K. Pencák – 9.A. OK TO sa koná na našej škole dňa 3.12.2014. Súťažiacim držíme palce, veľa zdaru.

   

  Ing. Anna Juhasová

 • 23. 10. 2014

  Do galérie I.C, II.C - HOVORME O JEDLE boli pridané fotografie.

 • Projekt - HOVORME O JEDLE

 • 23. 10. 2014

  Do galérie Projekt: HOVORME O JEDLE boli pridané fotografie.

 • 21. 10. 2014

  Do galérie Čintalová - Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

 • FILMOVÉ PREDSTAVENIE

  Nám, žiakom VIII.C, IX.A a VIII.B, sa vo štvrtok 16. októbra kráčalo do školy radostnejšie. Čakala nás totiž návšteva kina – film „38“ . Tento filmový projekt mapuje život slovenskej hokejovej legendy Pavla Demitru. Predstavuje ho nielen ako vrcholového športovca, ale predovšetkým ako človeka a silnú osobnosť. Poodhaľuje významné i bežné momenty z jeho života, jeho túžby i ciele. Človek, ktorý neznášal prehry, neskutočne na sebe makal, miloval svoju rodinu. Film, pri ktorom sme sa zasmiali, ale tiekli nám aj slzy. Po filme nasledovali nákupy  i občerstvenie. Bol to taký fajnový školský deň.

 • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  V sobotu 18.10.2014 sa žiaci aj našej školy zapojili do celosvetového projektu pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec.“  Úmyslom modlitby bol pokoj a jednota na celom svete. Stretli sme sa spolu s gréckokatolíkmi v Sanktuáriu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Táto iniciatíva vznikla vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Svoj názov a cieľ dostala od sv. Pátra Pia, ktorý povedal: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“                  

 • Hovorme o jedle

     V dňoch 13.10 -  17.10. 2014 sa realizoval na našej škole projekt „ Hovorme o jedle“. V rámci tohto projektu sa žiaci prostredníctvom rôznych aktivít dozvedeli, ako sa správne stravovať, aký význam majú jednotlivé zložky potravy.

      Tohto projektu sa zúčastnili aj žiaci V. B a VIII. A triedy. Tieto triedy si vybrali pohybovú časť projektu. Žiaci V. B triedy zabehli v piatok 17.10. maratón ulicami mesta Stropkov. Na tento maratón sa pripravovala celá trieda.

  Žiaci VIII.A triedy svoje pohybové schopnosti, ale aj tanečnú šikovnosť, predviedli v rôznych súťažiach, pri ktorých nešlo tak o víťazstvo ako o radosť z pohybu a o pocit, že robia niečo pre seba. Do maratónu i súťaží sa zapojili aj triedne učiteľky.

               V.B, VIII.A

 • 19. 10. 2014

  Do galérie Aká je budúcnosť plastov? boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria