Navigácia

 • NIKOLA ŠUHAJ LÚPEŽNÍK

  21.3.2019 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili na predstavení pôvodného slovenského muzikálu NIKOLA ŠUHAJ v DJZ v Prešove.

  Pod taktovkou režiséra Michala Náhlika pred nami ožil príbeh zbojníka, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život.

  Žiakov v tomto muzikáli očaril nie len príbeh, herecké výkony, ale aj hudba, choreografia, scéna a kostýmy.                                                                                                                                                                   Ing. Štafurová V.

 • 3. MIESTO – OLIVER REITER – KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

  Žiak našej školy Oliver Reiter získal v krajskom kole Biologickej olympiády, kat. C – projektová časť 3. miesto.  

  Krajské kolo sa uskutočnilo 20.3.2019 v ABC CVČ Prešov. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich z 10 škôl Prešovského kraja. Od prvého miesta delili Olivera dva body.

  Gratulujeme.

                                                                                                              Ing. Štafurová V.

 • OZNAM

  OZNAM

  Na základe Usmernenia mesta Stropkov k oslavám Dňa učiteľov      

  udeľuje riaditeľ školy žiakom ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO na deň 29.3.2019 / piatok / .

  V tento deň nebude prebiehať výchovno – vzdelávací proces

  a nebude sa podávať strava v ŠJ.

 • Vo víre tanca 2019

  Dňa 19.3.2019 sa v priestoroch MsKS v Stropkove uskutočnila regionálna súťažná prehliadka VO VÍRE TANCA 2019 - moderný, ktorej organizátorom bolo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Tanečné súbory z okresov Stropkov a Svidník bojovali o postup na krajskú prehliadku v 3 kategóriách. Našu školu a zároveň aj okres Stropkov reprezentovali svojou tanečnou choreografiou dievčatá  zo záujmového útvaru Cvičíme pri hudbe v kategórii B (žiaci 5.- 9. roč.). Dievčatá v konkurencii ZUŠ vytancovali pekné strieborné pásmo a hoci nepostúpili na krajskú prehliadku, patrí im naše poďakovanie.

                                                                                       Ing. Čintalová (vedúca ZÚ)

 • ŠTVRTÁCI v Divadle Jonáša Záborského v Prešove

  „Kto sa bojí, nech nechodí do lesa – v lese malé huncútstvo stať sa môže!“

  Týmito slovami sa začalo divadelného predstavenie Červená čiapočka v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, ktorého sa zúčastnili dňa 11. februára 2019 žiaci 4. A, B, C so svojimi triednymi učiteľkami. V tomto zábavnom spracovaní rozprávky sa deti mohli stretnúť nielen s Červenou čiapočkou, ale aj s postavami z ďalších rozprávok O troch prasiatkach, O vlkovi a kozliatkach alebo príbehu Išlo vajce na vandrovku. Hladný vlk na rozdiel  od klasického vlka z rozprávok „fičal“ na sladkom. V celom predstavení odzneli krásne pesničky pre deti. Žiakov nadchla scéna, ktorú predstavovala jedna veľká rozprávková kniha.                   Štvrtáci sa už teraz tešia na ďalšiu návštevu divadla.

  Tr. učiteľky 4.abc

 • Návrat k lyžiarskemu výcviku

  Na lyžiarskom výcviku 2019  bolo veselo. Prvý deň bol zaujímavý pre všetkých.  Rozdelili sme sa na začiatočníkov a pokročilých. Niektorí skúsili prvýkrát stáť na lyžiach a iní už prvé skúsenosti s lyžovaním mali za sebou. Lyžiarom -  začiatočníkom   pridelili „somársku lúčku“ a pokročilých vyhnali na svah. Naše dni sa začínali rozcvičkou, po nej hygiena, raňajky a odchod na svah. Po príchode zo svahu bol obed, povinný odpočinok, večera, voľný čas a večierka. Po povinnom odpočinku a večeri sa samozrejme začala zábava. Niektorí mali smolu, lebo ochoreli, a tak neostávalo nič iné,  iba zbaliť si kufre a odísť domov. Na druhý deň sa začiatočníci ešte raz otestovali na „somárskej lúčke“ a presunuli sa na menší svah. Pokročilí robili na svahu rôzne cvičenia. Tretí deň sme už všetci lyžovali na svahu. Nie na tom istom, ale aspoň začiatočníci už zmenili svah. Štvrtý deň  boli slalomové preteky a večer ocenenie. Väčšine sa darilo a niektorí boli troška nesvoji. Posledný, teda piaty deň, sme mali na výber, a tak každý si mohol vybrať svah. Všetci účastníci, začiatočníci,  zvládli aspoň základy lyžovania. Zažili sme tam veľa srandy, bez ktorej by to nebolo ono. Touto cestou chceme poďakovať našim učiteľom: p. Veselému, Alexíkovi, Haľkovi, Bochnovičovi a Šujetovi. Poďakovanie patrí aj správcovi penziónu Šafrán, kuchárkam/kuchárom aj upratovačkám. Na tento lyžiarák budeme dlho spomínať a dúfame, že len v dobrom. Ďakujeme.

   

   

  Žiaci 7.A, 7.B, 7.C  

 • Jarný zber papiera

 • Odlož všetko a ČÍTAJ!

  Do galérie Odlož všetko a ČÍTAJ! boli pridané fotografie.

  Marec je mesiac kníh. Žiaci z 1.c strávili celý deň so svojou obľúbenou knihou. Do školy si priniesli rozprávkové i náučné knihy, ktoré neležali na laviciach iba tak. Žiaci si ich prezerali a čítali s veľkým záujmom po ležiačky, po sediačky, pokope aj osobitne. Najkrajšie vety krasopisne prepísali do zošita. Cez prestávky v triede vládlo ticho, na svedomí ho mali opäť knihy.  

  Žiaci sa knihám venovali aj poobede. V ŠKD si opäť čítali. Pani vychovávateľke každý z nich predstavil svoju obľúbenú knihu ako najlepšieho priateľa.                  

                                                                                                             

  tr.uč. A. Baníková, p. vych. M. Fedorová

 • Hravá angličtina

  Do galérie Hravá angličtina boli pridané fotografie.

  Na krúžku Hravá angličtina si žiaci, okrem iného vytvárajú vlastné učebné materiály. Zhotovili si maňušky, hracie kocky členov rodiny, dva plagáty, na ktorých spracovali slovnú zásobu mesiace v roku a ročné obdobia. Maňušky využívajú pri speve piesne o rodine, čím si hravou formou upevňujú slovnú zásobu rodina. Plagáty na tému ročné obdobia a mesiace v roku si žiaci sami navrhli i vyrobili. Tvorivá práca žiakov veľmi baví o čom svedčia i spokojné tváre detí.

   

                                                                                                                              Vedúca ZÚ

      Mgr. Bezecná

 • Fyzikálna olympiáda

  Do galérie Fyzikálna olympiáda boli pridané fotografie.

  Dňa 13. marca 2019 ZŠ Mlynská bola organizátorom  okresného kola Fyzikálnej olympiády - 60. ročník, kategória E – 9. ročník a F – 8. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojili 4 školy : ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce a  ZŠ Konštantínova. Olympiádu slávnostne otvoril  riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár,  za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu  Mgr. Márie Šmajdovej. Predsedom okresnej komisie bola Mgr. Adriana Vašková- ZŠ Mlynská, členmi boli Ing. Adriana Šlechtová – ZŠ Konštantínova  a Mgr. Maroš Maruščák – ZŠ s MŠ Havaj. Žiaci riešili 4  úlohy v časovom limite štyroch hodín.

   

  Vyhodnotenie: Kategória E: 1.miesto-   Baluďanský Martin – ZŠ Konštantínova Stropkov

                                                 2.miesto – Šlechta Matúš – ZŠ Konštantínova Stropkov

                                                 3.miesto – Sidorová Natália – ZŠ Konštantínova Stropkov

   

   

  Kategória F: 1. miesto – Džopko Pavol – ZŠ Konštantínova Stropkov

                       2.miesto –  Štofirová Karolína – ZŠ Konštantínova Stropkov

                       3.miesto –  Marčišin Adam – ZŠ Mlynská Stropkov

   

   Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení šekovými  poukážkami v hodnotách: 14,-, 10,-, 6,- eur a diplomami. Víťazom okresného kola olympiády srdečne blahoželáme.

 • Deň otvorených dverí

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín I. kategória

  Na okresnom kole v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín (I.kategória) nás budú reprezentovať tieto žiačky:

  Sára Kočišová – próza

  Emma Padová – poézia

  Okresné kolo sa uskutoční dňa 21.3.2019 o 8.30h v Kaštieli.

   

  14.3. 2019 – výsledky recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín I. kategória

  Poézia:

  1. miesto     Emma Padová         - (2.c) Mgr. A. Babjarčíková
  2. miesto     Viktória Ilčisková     - (b) Mgr. B. Buráková
  3. miesto     Timea Korpoňová   - (4.c) Mgr. A. Vidiščáková

  Cena poroty - Richard Krehlík    - (4.b) Mgr. S. Olčáková

  Próza:

  1. miesto     Sára Kočišová          - (2.c) Mgr. A. Babjarčíková
  2. miesto     Bibiána Cichá           - (4.c) Mgr. A. Vidiščáková
  3. miesto     Nikola Pavlíčková    - (2.c) Mgr. A. Babjarčíková

  Cena poroty - Karin Fečová         - (4.a) Mgr. D. Mydlová

  Súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom želáme veľa šťastia  na okresnom kole.

   

                                                                         Mgr. Anna Baníková

 • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - II. a III. kategória

  Dňa 13.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže  v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - II. a III. kategória. Aj tento rok si žiaci svojím umeleckým prednesom a zaujímavými ukážkami získali porotu i svojich spolužiakov. A porota (Mgr. Cimbalová, Mgr. Pavlíková, Mgr. Nemcová) nakoniec rozhodla takto:

  Poézia

  II. kategória

  1. miesto - Karin Andrejovská - 5. C

  2. miesto - Diana Berežná - 5. C

  3. miesto - Tibor Klučár - 6. C

  Cena poroty - Daniela Brendzová - 5. B

   

  III. kategória

  1. miesto - Nina Nemcová - 9. C

  2. miesto - Klaudia Hrižová - 7. B

  3. miesto - Tibor Veselý - 7. C

   

  Próza

  II. kategória

  1. miesto - Petronela Luberdová - 5. C

  2. miesto - Ema Slivková - 6. A

  3. miesto - Adam Nemec - 6. B

  Cena poroty - Oliver Volčko - 6. A

   

  III. kategória

  1. miesto - Monika Keselicová - 7. C

  2. miesto - Michaela Šimková - 7. A

  3. miesto - Nina Kandráčová - 8. B

  Víťazom blahoželáme a želáme veľa šťastia na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 21.3.2019.

   

                                                                                           Mgr. Nemcová

 • Vocabulary competetion

  Vyučujúce anglického jazyka si pre ôsmakov pripravili nezvyčajnú súťaž so slovnou zásobou. Pani učiteľky vybrali z každej triedy po päť súťažiacich, ktorí sa popasovali so štyrmi úlohami. V prvých dvoch úlohách mali doplniť správne slovo podľa významu, v ďalšej úlohe na základe opisu mali správne slovo uhádnuť a v poslednej úlohe mali žiaci opísať slovo, ktoré mali vo vete. Súťažiaci sa veľmi snažili, aby všetky úlohy čo najlepšie zvládli.

  Barbora Vrabeľová (8.A) – 1. miesto

  Šimona Cichá (8.A) – 2. miesto

  Dominik Veselý (8.C) – 3. miesto

  Adam Marčišin (8.C) – 4. miesto

  Silvia Hricová (8.C) – 5. miesto

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  Vyučujúce anglického jazyka

 • Marec mesiac knihy

 • Krajské majstrovstvá žiačok v stolnom tenise

  Dňa 28. februára 2019  žiačky ZŠ Mlynská / víťazi okresného kola /  sa zúčastnili  krajských majstrovstiev žiačok / družstiev/ v stolnom tenise v Spišskej Starej Vsi                / okr. Kežmarok/. Zúčastnilo sa 12 družstiev / škôl / z celého kraja.  Súťažné družstvá tvorili 4 hráčky + vedúci.

  Za naše družstvo nastúpili hráčky:  Stela Balážová, Andrea Kasardová a Klára Dovičáková. Hralo sa v dvoch  skupinách, každý s každým do štyroch získaných bodov.  Prví zo skupín hrali o miesta / 1.-3. /, druhí o  / 4.-6. /  a tretí o / 7. – 9. / . O konečné poradie sa už nehralo.  V celkovom umiestnení sme skončili na 7. mieste z 12 družstiev. Dievčatá získali bohaté skúsenosti. Prajeme im ešte veľa úspechov v tomto krásnom športe.

 • Karneval na ZŠ Mlynská

  Obdobie po polročnej klasifikácii  patrí každoročne na ZŠ Mlynská  karnevalu. Nebolo to inak ani tento rok. Žiaci I. stupňa  si už od rána obliekali svoje masky a pomaly sa presúvali do vyzdobenej telocvične, z ktorej sa ozývala hudba. Pestrosť masiek bola úžasná. Karneval otvoril pán riaditeľ, Mgr. Peter Gombár, ktorý žiakov privítal a mohla sa začať prehliadka vlastnoručne vyrobených, po prípade požičaných masiek. Predstavovanie masiek sledovala  porota, ktorú tvorili  učiteľky I. stupňa. Ich úloha bola veľmi zodpovedná, pretože vybrať najkrajšie masky v množstve fantastických kreácií, známych i neznámych rozprávkových bytostí vôbec  nebolo jednoduché. Okrem víťazov vyhodnotených masiek bol každý žiak odmenený sladkosťou .

             Žiaci druhého stupňa začínali svoje karnevalové popoludnie od 14. hod. Postupne  začali  so svojimi triednymi učiteľmi zapĺňať telocvičňu v netradičných a nápaditých karnevalových maskách a čakali na slávnostné otvorenie. Pred žiakov s príhovorom predstúpila zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Mariana Rusnáková, ktorá vyjadrila obdiv nad ich fantáziou, ktorú prejavili pri príprave svojich masiek. Aj porota na II. stupni stála pred neľahkou úlohou. Pri svojom  hodnotení zohľadňovala nápaditosť žiakov, šikovnosť, ako aj  pripravený program pri predstavovaní  masiek jednotlivcov aj  celých kolektívov. Kolektívne masky získali chutnú a obľúbenú pizzu.

  Po vyhodnotení  nastúpila voľná karnevalová zábava žiakov. Tancovaniu nebolo konca kraja. Žiaci by dokázali pretancovať aj celú noc, ale ... . Nasledujúci  deň pokračovalo vyučovanie , takže tešíme sa znovu o rok.

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Vyplácanie cestovného

  Vyplácanie cestovného

  Riaditeľstvo ZŠ Mlynská oznamuje, že vyplácanie cestovného bude prebiehať v  dňoch 5.3. - 6.3. 2019 od 7:30-8:30, 12:30-15:00 v hlavnom pavilóne G (kde je jedáleň) na poschodí

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria