Navigácia

 • TEHLIČKA PRE ANGOLU

  Už šiesty krát sa naša škola zapojila do projektu Tehlička, ktorý organizuje občianske združenie Savio. Projekt prebieha vždy počas pôstneho obdobia. V tomto roku sa pomoc sústredila na africkú krajinu Angolu, konkrétne pre deti ulice. Cieľom bolo získať finančné prostriedky na vybudovanie centra Kala-Kala, v ktorom chlapcom počas 3 rokov bude poskytnuté vzdelanie, ubytovanie, strava, oblečenie, rodinná pohoda i láska. Chlapci sa tu vyučia remeslu, aby si na živobytie mohli zarobiť vlastnou prácou. Žiaci na I.stupni svojimi dobrými skutkami pomocou tehličiek stavali centrum Kala-Kala. Finančná zbierka na našej škole priniesla sumu 135 eur, ktoré boli dňa 15.4.2014 odoslané na účet občianskeho združenia Savio. Za 6 rokov sme spoločne na projekt Tehlička prispeli sumou 991 eur. Aj táto suma svedčí o tom, že žiaci a učitelia našej školy majú srdcia otvorené pre pomoc slabším.

  „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“     Ján Amos Komenský

         Mgr. Jana Lehocká

 • Slávik Slovenska

  V stredu 9.4. 2014 sa v popoludňajších hodinách ozýval spev v aule našej školy.

  Prebiehalo tam totiž školské kolo 24. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska II. a III. kategória.

  Spolu súťažilo 19 spevákov, 12 v prvej a 7 v druhej kategórii.

  Mohli sme si vypočuť výborné spevácke výkony v oboch kategóriách, čím speváci veľmi  sťažili prácu porote v zložení Mgr. S. Nemcová, Mgr. M. Knežo a Mgr. P. Šujeta.

  V závere porota pochválila všetkých súťažiacich a po ťažkom rozhodovaní budú našu školu na okresnom kole reprezentovať  Klaudia Fedorová v II. kategórii a Matej Paluš v III. kategórii.

  Záverečnú bodku súťaže spravili všetci súťažiaci spoločnou piesňou.

 • 15. 4. 2014

  Do galérie Slávik Slovenska boli pridané fotografie.

 • 15. 4. 2014

  Do galérie Vynášanie Moreny 1.stupeň boli pridané fotografie.

 • 15. 4. 2014

  Do galérie Veľkonočná výtvarná súťaž boli pridané fotografie.

 • 15. 4. 2014

  Do galérie Floorbal ml. žiaci boli pridané fotografie.

 • 11. 4. 2014

  Do galérie Veľkonočná burza boli pridané fotografie.

 • 11. 4. 2014

  Do galérie OM v šachu boli pridané fotografie.

 • BÁBKY Z V.B

  V rámci učiva o bábkovom divadle si 5.B trieda vlastnoručne pripravila vlastné maňušky, ktoré predstavila na hodine literatúry. Chlapci aj dievčatá využili svoje šikovné ruky a z kúskov rôznych materiálov vytvorili vlastné bábky, ktoré predstavovali princezné, Červenú čiapočku, moderného chlapca a iné. Zhotovené výtvory ozdobia aj priestory triedy.

           Mgr. Viera Poláková 

 • 10. 4. 2014

  Do galérie BÁBKY Z V.B boli pridané fotografie.

 • 1.A – „Prváci sú síce maličkí, ale pracujú ako včeličky.“

  V 1. A triede  – je 17 žiakov, ktorí sa pod vedením svojej triednej učiteľky úspešne zapájajú do rôznych školských i okresných súťaží.

  Naše úspechy:

  Ani nie po troch mesiacoch v škole si žiaci 29.novembra 2013 na vyhodnotení regionálnej  výtvarnej súťaže Včelár a včely očami detí prevzali Diplom žiakom 1.A triedy za kolekciu priestorových prác.

   

  Dňa 15. januára 2014 si Laura Džupinová z 1. A triedy prevzala Cenu poroty na jubilejnom desiatom ročníku medzinárodnej súťaže Betlehemy očami detí, ktorú organizuje naše mesto v spolupráci s poľským mestom Krosno.

   

   

  V marci 2014 sa naša trieda so svojimi troma výtvarnými prácami a jednou kolektívno- priestorovou prácou zapojila do súžaže  Chráňme lesnú zver.

  Dňa 27. marca 2014 našu triedu pozvali na vyhodnotenie súťaže Chráňme lesnú zver.

  Naša kolektívna práca získala 2. miesto v IV. kategórii – priestorové práce.

   

   

  Mgr. Anna Knežová

 • Výsledky súťaže Chráňme lesnú zver

  Na vyhodnotenie výtvarných  a priestorových prác súťaže Chráňme lesnú zver -  celá naša  1. A trieda netrpezlivo čakala, lebo sme usilovne niekoľko hodín pracovali na kolektívnej priestorovej práci, ktorú sme prihlásili do súťaže.

  Táto súťaž pre detí MŠ, žiakov ZŠ, ZŠ s MŠ a ZUŠ okresu Stropkov bola aj tento rok súčasťou XVII. ročníka chovateľskej výstavy trofejí, ktorú už tradične v spoločenskej sále kultúrneho strediska v Stropkove inštaluje OR SPZ Stropkov v spolupráci s Mestom Stropkov. Tohto roku bola súťaž obohatená o novú IV. kategóriu – priestorové práce žiakov jednotlivcov i kolektívov.

  Dňa 27. marca 2014 naša trieda bola pozvaná na vyhodnotenie súťaže Chráňme lesnú zver.

  Ako obstála naša práca?

  Nato, že sme iba prváci – super.

  Naša kolektívna práca získala 2. miesto v IV. kategórii – priestorové práce.

  Náš starší spolužiak z 3. A triedy Samko Pira získal 3. miesto v IV. kategórii – priestorové práce a Matúš Prusák z 3. A triedy bol ocenený za ZUŠ F. Veselého.

  Po vyhodnotení súťaže nás pani učiteľka pozvala do cukrárne Amfora, kde sme si pochutnali na výborných koláčoch.

   

  Kolektív 1. A triedy

   

  Fotografie nájdete vo fotogalérii.

 • „ ZDRAVÉ ZÚBKY“

  Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla, navštívila našu 1. A triedu teta Jana Ufnárová, ktorá je pracovníčkou oddelenia podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku.

  Prečo nás navštívila?

  Nuž preto, aby nás oboznámila so správnou starostlivosťou o naše zúbky. Rozprávali sme sa o tom, ako sa máme starať o naše zúbky, čo im najviac škodí, akú zubnú kefku máme používať a ako správne s ňou máme pracovať.

  Na modele zväčšeného chrupu sme si vyskúšali správnu techniku umývania zubov so zubnou kefkou. Bolo to veľmi poučné i zábavné.

  Po besede sme si pozreli aj rozprávku o dievčatku, ktoré jedlo veľa sladkostí, a preto sa mu do zúbkov nasťahovali škriatkovia zubného kazu, ktorých sa jej podarilo za pomoci zubného lekára vysťahovať.

  Aké ponaučenie pre nás z tejto besedy vyplýva?

  „Ak chceš zdravé zúbky mať, musíš si ich umývať!“

   

  Fotografie z besedy nájdete vo fotogalérii.

   

  1. A trieda

 • Slovenčina s úsmevom

  Neveríte? Tak žiaci z 9. c Vás o tom určite presvedčia. Ich úsmevy sú dôkazom toho, že aj vetné členy sa dajú určovať s úsmevom na tvári. Viac vo FOTOALBUME.

 • 10. 4. 2014

  Do galérie HK 2014 boli pridané fotografie.

 • 10. 4. 2014

  Do galérie Chráňme lesnú zver boli pridané fotografie.

 • 10. 4. 2014

  Do galérie 1.A zdravé zúbky boli pridané fotografie.

 • 10. 4. 2014

  Do galérie Slovenčina s úsmevom boli pridané fotografie.

 • Pozvánka

                                  

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria