Navigácia

I.stupeň

AKTIVITY I. STUPEŇ

2016/2017

OK Hviezdoslavov Kubín 2017

 

Dňa 22.3.2017 sa jedenásť žiakov našej školy zúčastnilo OK súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii recitátorov zo všetkých škôl okresu Stropkov sa v jednotlivých kategóriách umiestnili na popredných miestach.

I. kategória (2. - 4. ročník)

Poézia

1. miesto: Miroslava Polivková - 4. C

3. miesto: Dávid Calko - 4. A

Próza

3. miesto: Izabela Balážová - 3. A

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Chráňme lesnú zver

Dňa 24. marca 2017 sa v spoločenskej sále kultúrneho strediska  uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Chráňme lesnú zver“.  Do tejto súťaže sa zapojili svojimi prácami, ktoré namaľovali na hodinách výtvarnej výchovy , aj žiaci I. stupňa a II. stupňa našej školy. Odborná porota udelila ocenenia v kategórii  výtvarné práce:

2. miesto – Jakub Suvák zo  4. C triedy

3. miesto – Rebeka Hybeľová zo 7. A triedy

Cena OkO SPZ – Samuel Zapotocký z 8. A triedy

V kategórii priestorové práce udelila odborná porota ocenenia:

1. miesto - Kolektívna práca 2. A (ZÚ Priatelia prírody)

2. miesto – Lea Nemcová zo 4. A triedy

Ocenení  žiaci boli odmenení  vecnými cenami.                                                                           

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov do ďalšej práce.

Mgr. Darina Mydlová   

ŠK  Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa na našej škole uskutočnilo dňa 17.3.2017. Žiaci predviedli svoj talent pri recitácii originálnych ukážok z poézie a prózy od  slovenských i svetových autorov.

Výsledky školského kola:

I. kategória (2. - 4. ročník)

 

Poézia

1. miesto: Miroslava Polivková - 4. C

2. miesto: Dávid Calko - 4. A

3. miesto: Timea Korpoňová - 2. C

Cena poroty: Lenka Kmiťová - 4. C

Próza

1. miesto: Izabela Balážová - 3. A

2. miesto: Ema Siváková - 2. C

3. miesto: Ema Slivková - 4. A

Cena poroty: Samuel Burák - 2. B

     KK Šaliansky Maťko

     Dňa 14. februára  žiačka III.B triedy Petronela Luberdová reprezentovala našu školu a okres Stropkov na krajskom kole v prednese povestí  Šaliansky Maťko v Prešove, kam postúpila po víťazstve v okresnom kole. Jej prednes  porota ocenila  Čestným uznaním.  Petronele srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

 

                                                                           Mgr. Dana Džupinová

Výsledková listina žiakov

Pytagoriáda P4    (školské kolo)

  1. miesto 1. Hájnik Eduard                 4.B               (12+5)b.                                     

  2. miesto 2. Calko Dávid                   4. A               (12+4) b.

            3. Trebišovský Sebastián   4. A               (12+4) b.

  3.miesto  4. Kmiť Viktor                   4.B                 (11+5) b.

                  5. Suvák Jakub                    4.C                (11+5) b.

 

Úspešní riešitelia:

 6. Feč  Samuel     4. A                     (11+4) b.

 7. Komišaková Kornélia     4.A     (11+4) b

 8.  Čurillová Daniela      4.C          (10+4) b.

 9. Džopko Jakub Viliam     4.A      (10+4) b.

 10. Vašková Michaela      4.B        (10+4) b.

 11. Volčko Oliver             4. A         (10+4) b

Víťazom a všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

                                                                                    Vypracovala: Mgr. Bronislava Buráková

 

  

Výsledková listina školského kola Pytagoriády

38. ročník školský rok 2016/2017

 

7.december 2016 v triede III.C

 

Kategória P3

 

Úspešní riešitelia: 3 žiaci

 

Poradie Meno a priezvisko     Trieda         Body za úlohy   a          čas            Spolu

 

1.  Petronela Luberdová      III.B                    13b.           9b.             22b.

2.  Roman Palidrab              III.A                    12b.           8b.             20b.

3.  Samuel Kostik                 III.C                    10b.           1b.             11b.

4.  Oliver Hurný                   III.A                    10b.           0b.             10b.

5.  Sára Komišáková            III.B                    10b.           0b.             10b.

 

Neúspešní riešitelia: 18 žiakov

 

1.  Martin Žiak                     III.B                    8b.             0b.             8b.

2.  Kristián Zajac                  III.A                    7b.             0b.             7b.

3.  Lehocká Kamila              III.B                    6b.             0b.             6b.

4.  Eva Poperníková            III.C                    6b.             0b.             6b.

5.  Adrián Zápotocký           III.C                    6b.             0b.             6b.

6.  Daniel Pališin                  III.C                    6b.             0b.             6b.

7.  Diana Berežná                 III.B                    6b.             0b.             6b.

8. Natália Šichulová             III.C                    5b.             0b.             5b.

9. Ema Slivková                   III.A                    5b.             0b.             5b.

10.Vanessa Žanonyová       III.A                    5b.             0b.             5b.

11.Veronika Lehocká          III.C                    5b.             0b.             5b.

12.Timotej Durkaj               III.A                    4b.             0b.             4b.

13.Sára Dupňáková             III.C                    4b.             0b.             4b.

14.Karin Andrejovská         III.B                    3b.             0b.             3b.

15.Sára Vítová                      III.B                    1b.             0b.             1b.

16.Kristián Babjarčík           III.A                    0b.             0b.             0.

 

Vypracovala: Mgr. Anna Baníková

 

Šaliansky Maťko - ZŠ Mlynská- okresné kolo

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.“

Naši žiaci Petronela Luberdová / 1. kategória / a Oliver Volčko / 2. kategória/ víťazi školského kola sa  dňa 26.1.2017 zúčastnili okresného kola  v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko – J.C. Hronského. Petronela získala 1. miesto v svojej kategórii a Oliver 3. miesto. Gratulujeme

Šaliansky Maťko - ZŠ Mlynská- školské kolo

Naša škola zorganizovala dňa 18.1.2017 súťaž- školské kolo  v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko – J.C. Hronského. Súťaž sa uskutočnila v dvoch kategóriách: žiaci 2.-3. ročníka a žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ.

 

Vyhodnotenie: 1. kategória : 1. miesto – Petronela Luberdová

                                               2. miesto – Timea Korpoňová

                                               3. miesto – Izabela Balážová

                                               cena poroty – Oliver Hurný

 

                        2. kategória : 1. miesto – Oliver Volčko

                                              2. miesto – Miroslava Polívková

                                              3. miesto – Adam Nemec

                                              cena poroty – Adam Baník

                                                                                                           ZŠ Mlynská

 

PASOVANIE  PRVÁKOV

Dňa 15.11.2016 sa v priestoroch našej školskej telocvične ozýval detský spev a smiech. Dôvodom bola príležitosť s názvom „PASOVANIE  PRVÁKOV“.

Deti ukázali svojim rodičom, starým rodičom a kamarátom, čo sa naučili od septembra  na vyučovacích hodinách a ako sa z malých škôlkarov stali šikovní žiaci prváci. Zaspievali pesničky v slovenskom aj anglickom jazyku, recitovali básničky a aj si zacvičili. Slávnostným  sľubom potvrdili , čo smú a nesmú, čo ich čaká a neminie.  Ich usilovnosť bola odmenená veľkým potleskom. Ako potvrdenie tejto slávnostnej chvíle a odmenou  za čas strávený prípravou a nácvikom programu,  boli riaditeľom školy slávnostne „pasovaní“. Každý žiak dostal pasovací dekrét a sladkú odmenu. Spokojnosť rodičov a úsmevy detí potvrdili, že sa deti v škole cítia dobre a s radosťou prichádzajú každé ráno opäť do školy.

Našim malým prvákom želáme veľa úspechov v škole a nech sa im  žiacke knižky napĺňajú iba jednotkami.

Poďakovanie za prípravu a realizáciu pasovačky treba vysloviť triednym učiteľom Tatiane Vojčíkovej, Lenke Bujdošovej, Matejovi Knežovi, Jozefíne Vandovej a vedeniu školy.

 

ŽIACI  I. STUPŇA ÚSPEŠNÍ NA STROPKOVSKÝCH DŇOCH MEDU

 

Koniec novembra priniesol so sebou aj tradičné Stropkovské dni medu. Tento jubilejný 10. ročník odštartoval pod záštitou Slovenského zväzu včelárov ZO Stropkov a mesta Stropkov 25. novembra v priestoroch Kultúrneho strediska v Stropkove vyhodnotením výtvarnej súťaže na tému „Včelár a včelári očami detí“ a súťaže „O najkrajší medovník“.

Žiaci I. stupňa našej školy sa zapojili  do obidvoch súťaží a boli v nich veľmi úspešní.

Medovníky a priestorové práce našich žiakov porotu zaujali a tak si mnohí z nich domov odniesli i krásne ceny.

 

Vyhodnotenie súťaže „O najkrajší medovník“

kategória I. stupňa základných škôl:

  1. miesto: Ema Slivková           4.A
  2. miesto: Barbora Glusová      2.B

                   Nela Ivančová          2.B

  1. miesto: Karin Fečová            2.A

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Včelár a včelári očami detí“

Priestorové práce

1. miesto:   Slavomír Ivančo           4.C

3. miesto:   Ema Slivková               4.A

Víťazom gratulujeme a všetkým žiakom I. stupňa, ktorí sa zapojili do týchto súťaží srdečne ďakujeme. 

                                                                           Vyučujúci I. stupňa

 

V Tokajíku si žiaci 4.A a 4.B triedy zážitkovým vyučovaním pripomenuli 72. výročie vypálenia obce

Ubehlo už 72 rokov od vypálenia obce Tokajík, ktorá je jednou zo 102 obcí, ktoré počas druhej svetovej vojny nacisti vypálili. Dnes túto tragédiu v obci pripomína už len pamätník a hroby zavraždených mužov, kamenný obelisk na mieste nešťastia a expozícia Múzea SNP s názvom Fašistické represálie na východnom Slovensku.

Dňa 18. novembra 2016 sa v obci Tokajík konalo spomienkové stretnutie, na ktorom vzdali hold a pietu obetiam tragédie priami účastníci protifašistického odboja, predstavitelia štátnej správy a samosprávy regiónu, obyvatelia obce, predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojenských výsadkárov, zahraničné delegácie vojnových veteránov z Ruska a Ukrajiny, zástupcovia rôznych organizácií i záujmových združení, matičiari a i žiaci 4.A a 4.B triedy našej školy.

Žiaci navštívili i miesto nešťastia, prezreli si expozíciu v múzeu spojenú s premietaním filmu, videli ukážky súčasnej vojenskej techniky a vypočuli si dramatické pásmo „Tokajícka tragédia – smrť sa volá Einsatzgruppen H“ v podaní členov umeleckého kolektívu Mladej Matice.

Z Tokajíka si žiaci odniesli veľa nových zážitkov  a hlavne veľa nových vedomostí.

...vojnové obete ostanú trvalým mementom pre všetkých živých vtedy, ak ich živým bude mať čo, či kto pripomínať...

Napísali o nás: http://www.mbpo.mil.sk/66223/?pg=1       

      

                                                            Mgr.A. Knežová a Mgr. B.Buráková

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria