Navigácia

Školská jedáleň

Dôležité informácie

Kontakt: telefón: 054/742 29 13

                 email: jedalenstropkov@gmail.com

IBAN : SK05 0200 0000 0016 4212 2557

Odhlasovať z obedov môžete telefonicky na uvedenom čísle deň vopred, najneskôr od 7:00 do 7:30 v daný deň, keď bude Vaše dieťa chýbať, alebo elektronicky pomocou mena a hesla. Meno a heslo si môžete vyžiadať cez triedneho učiteľa alebo u vedúcej školskej jedálne. V prípade, že by ste nestihli svoje dieťa vyhlásiť včas , v prvý deň môžete obed zobrať do obedára.

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Mlynská v Stropkove, chce touto cestou oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a stravníkov školskej jedálne o zmenách, ktoré platia už k augustu 2018. Strava sa bude uhrádzať na mesiac vopred, a to nasledovne:
Trvalým príkazom z ktorejkoľvek banky alebo poštovou poukážkou s pravidelnou sumou vždy k 10. dňu v mesiaci na číslo účtu: SK05 0200 0000 0016 4212 2557.

Prvú platbu je nutné vykonať do 15.augusta 2018

Postup pri platbe vkladom na účet:
Jednotným trvalým príkazom na celý školský rok do 10. 5. 2019 (1. platba k 15. 8. 2018, posledná platba k 10. 5. 2019), najneskôr do 15. 8. 2018.
Mesačne sumou: I.stupeň: 19,- eur

                            II.stupeň: 21,- eur

                            dospelí stravníci: 10,-eur

 

- je potrebné uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka, nie rodiča (zaktualizujte si údaje pre príjimateľa platby podľa hore uvedeného).

- platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 10. dňa v mesiaci, mesiac vopred. Nakoľko používame čipové karty, softvér "zakáže" výdaj stravy, ak nebude platba včas odoslaná!
 

         Vedúca školskej jedálne

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria