Navigácia

ÚVOD Plán akcií Oblasti CVČ Dokumenty CVČ Aktivity Prehľad krúžkov Vedúci zaujmových útvarov

 

2017/2018

         

          Letný školský tábor s angličtinou – SIDAS - ZŠ Mlynská

 

 

               ZŠ Mlynská Stropkov v spolupráci s jazykovou školou SIDAS v Košiciach bola organizátorom letného jazykového tábora s názvom „ ENGLISH SUMMER DAY CAMP“    v čase od 20.8. – 24.8. 2018. Zúčastnili sa ho 10 detí vo veku 6 až 13 rokov.

               Pre účastníkov jazykového tábora boli každý deň pripravené netradičné aktivity, samozrejme ich zadania a samotná realizácia prebehli v anglickom jazyku. Pod vedením skúseného anglického lektora Seána Kaneho sa deti učili nielen počúvať originálnu angličtinu, ale imitačnou formou sa taktiež zdokonaľovali v správnej výslovnosti. Vedúci letného tábora a anglický lektor pripravili pre deti každý deň bohatý program. Široká škála hier a kreatívnych úloh v angličtine zabezpečila deťom týždeň plný zážitkov a nových poznatkov. Počiatočný strach komunikovať v angličtine bol hneď v prvý deň prekonaný a všetky deti sa smelo zapájali do pripravených aktivít vedomostných hier a kvízov, športových zápolení, ale aj oddychových ukľudňujúcich cvičení. V rámci tejto jazykovej letnej školy deti spolu s lektorom a vedúcim tábora navštívili PARK ZVIERAT, mestské múzeum v Kaštieli, pamätihodnosti Stropkova a iné...

              Počas celého týždňa bol pre účastníkov zabezpečený pitný režim, desiata, obed          a olovrant. Absolventi tohto jazykového kurzu sa stali držiteľmi certifikátu jazykovej školy SIDAS.

            Týždňový jazykový tábor sa vydaril a naša ZŠ Mlynská bude určite v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.

 

 

Letný školský tábor - „ Remeselníci z Mlyna“- ZŠ Mlynská

 

 

Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu s rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných táboroch.

ZŠ Mlynská  bola organizátorom letného školského tábora od 9.7. - 13.7.2018  pre deti od 6 do 13 rokov  pod názvom „Remeselníci z Mlyna“ . Zúčastnilo sa ho 50 detí. Vedúci tábora a 4 animátorky pripravili pre nich  bohatý program.  Deti boli rozdelené do 4 remeselníckych  družstiev: Krajčíri, Murári, Stolári a Hrnčiari.  Mali svoj  remeselnícky pokrik – „Remeslo ma zlaté dno“. Súťažili medzi sebou, získavali body v  hrách, za správanie a za aktivitu pri jednotlivých činnostiach. Každý deň boli pre nich pripravené vychádzky do okolia Stropkova. Navštívili aj  renesančný kaštieľ, ktorý je súčasťou Stropkovského hradu. Tešili sa aj zvieratkám v  mestskom ZOO. Navštívili aj letné kúpalisko, kde sa do sýtosti vykúpali a poopaľovali. V jeden deň si urobili krásnu opekačku za telocvičňou školy, kde je prekrásny altánok s kozubom. Po dobrom obede v reštaurácii TIMDŽI  oddychovali vo svojom remeselnom stane. Tu maľovali, hrali rôzne spoločenské hry,  súťažili, hrali futbal, prezerali remeselnú  poštu, pozerali  rozprávky a pod.

Letný celodenný tábor bol zameraný na remeselné techniky, kde si deti vyskúšali hrnčiarstvo, rezbárstvo, drotárstvo, textilnú výrobu a maľbu na sklo. Malí remeselníci v remeselných dielňach pod vedením pani učiteľky Ing. Anky Juhásovej počas celého týždňa vyrábali vlastné výrobky z prírodných materiálov. V jeden deň zavítala do tábora „teta Máša“ – Emília Rudincová, ktorá deťom ukázala, ako sa pracuje s hrnčiarskym kruhom.

Počasie bolo veľmi dobré , nálada bola výborná  a tak záver tábora bol sladký a veselý. Každý účastník na záver dostal diplom, medailu, keramické, hlinené výrobky a sladkosti.

Touto cestou deti sa chcú poďakovať sponzorom Ing. Stanislavovi Kolcunovi, firme JHS Slovakia s.r.o. a TaiMar s.r.o.

Tešíme sa zase o rok!!!

 

 

 

                      Technická olympiáda - 8. ročník- okresné kolo-  ZŠ Mlynská

..................................................................................................................................................

 

 

                  Dňa 30. 11.2017  ZŠ Mlynská zorganizovala okresné kolo Technickej olympiády - 8. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojili 4 školy: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Havaj a ZŠ s MŠ Bukovce. Olympiádu slávnostne otvoril pán riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár, za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu  Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisii bola Ing. Viera Štafurová- ZŠ Mlynská, členmi boli Mgr. Lucia Harvilková- ZŠ s MŠ Bukovce a Ing. Alexander Palička - ZŠ s MŠ Havaj.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  A / 8. – 9. ročník/ – dvojice a B / 5.-7. ročník/- jednotlivci. Súťaž sa konala z dvoch častí: teoretická časť / písanie testu/ a praktická časť / zhotovenie výrobku/. Na krajské kolo do Prešova postupujú víťazi z 1. miesta jednotlivých kategórii.

Vyhodnotenie:

 

 Kategória A- dvojice: 1. miesto – Zakovičová Tamara, Lechman Timotej- ZŠ Mlynská

                                       2. miesto – Kuzmová Mária, Gramata Marek – ZŠ s MŠ Havaj

                                       3. miesto – Babinský Oliver, Fedák Zdeněk – ZŠ s MŠ Bukovce

 

 Kategória B- jednotlivci: 1. miesto – Choma Adrián – ZŠ s MŠ Bukovce

                                            2. miesto -  Cipková Aneta - ZŠ s MŠ Havaj

                                            3. miesto -  Plavčaková Amália – ZŠ Mlynská

 

 Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky v hodnotách-14,-, 10,-, 6,- eur a diplomy. ZŠ Mlynská a ZŠ s MŠ Bukovce sa zúčastnia krajského kola Technickej olympiády v Prešove dňa 1.2.2018. Víťazom okresného kola TO srdečne blahoželáme.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ZŠ Mlynská

         + FOTO                                                                                             

 

 

 

            Olympiáda zo Sj. a literatúry - kategória „C“- okresné kolo -  ZŠ Mlynská

..................................................................................................................................................

 

 

      Dňa 29.11. 2017 ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo Olympiády zo Sj a literatúry -10. ročník, kategória „C“ / 8. a 9. ročník ZŠ/ za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 8 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Kolbovce, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla a  Gymnázium Stropkov. Olympiádu slávnostne otvorila zástupkyňa ZŠ Mlynská Mgr. Mariana Rusnáková,  za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu  Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisie bola Mgr. Viera Poláková- ZŠ Mlynská, členmi boli PhDr. Martina Lukáčová - CZŠ sv. Petra a Pavla a Mgr. Božena Pecúchová- ZŠ s MŠ Havaj. Súťaž mala  tri častí. Prvá časť pozostávala z  písomnej  / písanie testu/, druhá časť  z transformácii textu a tretia časť bola ústna.  

 

Vyhodnotenie: 1. miesto: Nikola Mražiková – Gymnázium Stropkov

                         2. miesto:  Adrián Mikčo – ZŠ Mlynská Stropkov

                         3. miesto:  Alexandra Sidorjaková – CZŠ sv. Petra a Pavla

 

Víťazi v tejto kategórii dostali šekové poukážky v hodnotách-14,-, 10,-, 6,- eur a diplomy. Žiačka Nikola Mražiková z Gymnázia sa zúčastní 7.2.2018 krajského kola  v Prešove. Víťazom okresného kola olympiády srdečne blahoželáme.

 

                                                                                                                    ZŠ Mlynská

         + FOTO                                                                                            

                               

 

Letný školský tábor - „ Smajlici z Mlyna“

 

 

            Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu s rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných táboroch.

            ZŠ Mlynská  pripravila v týždni od 10.7.-14.7.2017  pre deti od 6 do 13 rokov letný školský tábor pod názvom „Smajlici z Mlyna“ . Zúčastnilo sa ho 36 detí. Vedúci tábora a 3 animátorky pripravili pre nich  bohatý program.  Deti boli rozdelení do 3 smajlických  družstiev.  Mali svoj znak  a bojový pokrik. Súťažili medzi sebou, získavali body v  hrách, za správanie a za aktivitu pri jednotlivých činnostiach. Každý deň boli pre nich pripravené vychádzky do okolia Stropkova – pod Huru, pod vlek, okolo Bokše, rybníka atď. Navštívili aj  renesančný kaštieľ, ktorý je súčasťou Stropkovského hradu. Tešili sa aj zvieratkám v  mestskom ZOO.  Po dobrom obede v reštaurácii TIMDŽI  oddychovali vo svojom smajlickom stane. Tu maľovali, hrali rôzne spoločenské hry, vyrábali rôzne smajlicke predmety v školskej dielni, súťažili, hrali futbal, prezerali smajlicku  poštu, pozerali  rozprávky a pod.

            Počasie nebolo veľmi dobré , ale nálada bola výborná  a tak záver tábora bol sladký a veselý. Každý účastník na záver dostal diplom, medailu, sladkosť a CD- FOTO z tábora.

Touto cestou deti sa chcú poďakovať sponzorovi Ing. Stanislavovi Kolcunovi za pekné žlté tričká.

Tešíme sa zase o rok!!!

 

     + FOTO                                                                                                ZŠ Mlynská

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria