Navigácia

ÚVOD Plán akcií Oblasti CVČ Dokumenty CVČ Aktivity Prehľad krúžkov Vedúci zaujmových útvarov

Plán akcií

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ZŠ Mlynská  v STROPKOVE

V mesiaci  február 2019

organizuje tieto podujatia

________________________________________________________________

    

 

 

 

  1. 2. 2019                   Polročné prázdniny

 

4.2, 11.2.19  Otvorená žiacka knižnica po vyučovaní- výmena kníh / PO /

  5. 2. 2019   Knihovnícke všeličo- čitateľská súťaž pre 5. ročníky

11.-15.2.19   Lyžiarsky výcvik – 7. ročníky / Ždiar /

14. 2. 2019   Dejepisná olympiáda-11. ročník – súťaž- okresné kolo Stropkov

22. 2. 2019   Vesmír očami detí – okresná výtvarná súťaž

22. 2. 2019   Okresné majstrovstvá žiakov v šachu – 3. kolo

28. 2. 2019     Školský karneval

18. 2. – 22. 2. 2019              Jarné prázdniny  

     

   

Termíny aktivít sa určia podľa záujmu detí a budú organizované v popoludňajších

hodinách v spolupráci s ŠKD a triednych učiteľov jednotlivých tried.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria