Navigácia

 • IT Akadémia - letný pobytový tábor v Danišovciach

  PATRIK DURKOŠ sa zúčastnil od 19. augusta do 25. augusta 2018 letného pobytového tábora v Danišovciach. Pobytový tábor bol zameraný na prírodné vedy, matematiku a informatiku. Realizovaný bol v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Účastníci boli vybraní z celého Slovenska na základe účasti a umiestnenia žiakov v olympiádach a súťažiach. Program  pozostával z odborných a zážitkových častí, organizovaných študentami prírodných vied, matematiky a informatiky. Okrem odborných časti tábora, v rámci voľnočasových aktivít boli organizované rôzne hry s prepojením na prírodné vedy matematiku a informatiku.  

                                                                                                                  Ing. Štafurová V.

 • Účelové cvičenie a Cvičenie v prírode

  Do galérie Účelové cvičenie a  Cvičenie v prírode boli pridané fotografie.

 • Účelové cvičenie a Cvičenie v prírode

  Dňa 14. 9. 2018 naša škola zorganizovala účelové cvičenie a cvičenie v prírode pre žiakov školy. Prvý stupeň mal zameranie na riešenie mimoriadnych situácii a správanie detí pri vyhlásení varovných signálov, ochrana prírody a jej poznávanie, osvojenie základných odborných vedomostí v praxi a iné.

  Účelové cvičenie 2. stupňa  malo zameranie na riešenie mimoriadnych situácii a správanie detí pri vyhlásení varovných signálov, osvojenie základných odborných vedomosti v zdravotníckej príprave, orientácia v teréne a dopravná výchova.

   

 • Školské kolo – Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ

  Do galérie Školské kolo – Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ boli pridané fotografie.

 • Školské kolo – Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ

         Dňa 14. 9. 2018  ZŠ Mlynská bola organizátorom školského kola  v cezpoľnom behu starších žiakov a žiačok / 8. - 9. r. /. Súťaž sa uskutočnila Pod vlekom. Zúčastnilo sa 18 dievčat a 18 chlapcov. V kategórii dievčat dĺžka trate bola 1500 m a chlapci mali dĺžku 3000 m. Zápolenie bolo veľké, ale ako v každej súťaži zvíťaziť mohli len prví traja.

   Umiestnenie:

  dievčatá:

  1.miesto: Radka Hašková

  2.miesto: Klaudia Kizáková

  3.miesto: Karin Semancová

  chlapci:

  1.miesto: Jakub Biľ

  2.miesto: Brian Jobko

  3.miesto: Stanislav Pavlenko  

   

    Víťazi dostali diplomy a všetci mali malé občerstvenie. Držíme im palce na okresnom kole.

   

 • Jesenný zber papiera

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Letný školský tábor s angličtinou – SIDAS - ZŠ Mlynská

                 ZŠ Mlynská Stropkov v spolupráci s jazykovou školou SIDAS v Košiciach bola organizátorom letného jazykového tábora s názvom „ ENGLISH SUMMER DAY CAMP“    v čase od 20.8. – 24.8. 2018. Zúčastnili sa ho 10 detí vo veku 6 až 13 rokov.

                 Pre účastníkov jazykového tábora boli každý deň pripravené netradičné aktivity, samozrejme ich zadania a samotná realizácia prebehli v anglickom jazyku. Pod vedením skúseného anglického lektora Seána Kaneho sa deti učili nielen počúvať originálnu angličtinu, ale imitačnou formou sa taktiež zdokonaľovali v správnej výslovnosti. Vedúci letného tábora a anglický lektor pripravili pre deti každý deň bohatý program. Široká škála hier a kreatívnych úloh v angličtine zabezpečila deťom týždeň plný zážitkov a nových poznatkov. Počiatočný strach komunikovať v angličtine bol hneď v prvý deň prekonaný a všetky deti sa smelo zapájali do pripravených aktivít vedomostných hier a kvízov, športových zápolení, ale aj oddychových ukľudňujúcich cvičení. V rámci tejto jazykovej letnej školy deti spolu s lektorom a vedúcim tábora navštívili PARK ZVIERAT, mestské múzeum v Kaštieli, pamätihodnosti Stropkova a iné...

                Počas celého týždňa bol pre účastníkov zabezpečený pitný režim, desiata, obed          a olovrant. Absolventi tohto jazykového kurzu sa stali držiteľmi certifikátu jazykovej školy SIDAS.

              Týždňový jazykový tábor sa vydaril a naša ZŠ Mlynská bude určite v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.

 • Letný školský tábor - „ Remeselníci z Mlyna“

  Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu s rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných táboroch.

  ZŠ Mlynská  bola organizátorom letného školského tábora od 9.7. - 13.7.2018  pre deti od 6 do 13 rokov  pod názvom „Remeselníci z Mlyna“ . Zúčastnilo sa ho 50 detí. Vedúci tábora a 4 animátorky pripravili pre nich  bohatý program.  Deti boli rozdelené do 4 remeselníckych  družstiev: Krajčíri, Murári, Stolári a Hrnčiari.  Mali svoj  remeselnícky pokrik – „Remeslo ma zlaté dno“. Súťažili medzi sebou, získavali body v  hrách, za správanie a za aktivitu pri jednotlivých činnostiach. Každý deň boli pre nich pripravené vychádzky do okolia Stropkova. Navštívili aj  renesančný kaštieľ, ktorý je súčasťou Stropkovského hradu. Tešili sa aj zvieratkám v  mestskom ZOO. Navštívili aj letné kúpalisko, kde sa do sýtosti vykúpali a poopaľovali. V jeden deň si urobili krásnu opekačku za telocvičňou školy, kde je prekrásny altánok s kozubom. Po dobrom obede v reštaurácii TIMDŽI  oddychovali vo svojom remeselnom stane. Tu maľovali, hrali rôzne spoločenské hry,  súťažili, hrali futbal, prezerali remeselnú  poštu, pozerali  rozprávky a pod.

  Letný celodenný tábor bol zameraný na remeselné techniky, kde si deti vyskúšali hrnčiarstvo, rezbárstvo, drotárstvo, textilnú výrobu a maľbu na sklo. Malí remeselníci v remeselných dielňach pod vedením pani učiteľky Ing. Anky Juhásovej počas celého týždňa vyrábali vlastné výrobky z prírodných materiálov. V jeden deň zavítala do tábora „teta Máša“ – Emília Rudincová, ktorá deťom ukázala, ako sa pracuje s hrnčiarskym kruhom.

  Počasie bolo veľmi dobré , nálada bola výborná  a tak záver tábora bol sladký a veselý. Každý účastník na záver dostal diplom, medailu, keramické, hlinené výrobky a sladkosti.

  Touto cestou deti sa chcú poďakovať sponzorom Ing. Stanislavovi Kolcunovi, firme JHS Slovakia s.r.o. a TaiMar s.r.o.

  Tešíme sa zase o rok!!!

 • Letný školský tábor s angličtinou – SIDAS - ZŠ Mlynská

 • Letný školský tábor - „ Remeselníci z Mlyna“

  Do galérie Letný školský tábor - „ Remeselníci z Mlyna“ boli pridané fotografie.

 • Oznam pre stravníkov

  Kontakt: telefón: 054/742 29 13

                   email: jedalenstropkov@gmail.com

  IBAN : SK05 0200 0000 0016 4212 2557

  Odhlasovať z obedov môžete telefonicky na uvedenom čísle deň vopred, najneskôr od 7:00 do 7:30 v daný deň, keď bude Vaše dieťa chýbať, alebo elektronicky pomocou mena a hesla. Meno a heslo si môžete vyžiadať cez triedneho učiteľa alebo u vedúcej školskej jedálne. V prípade, že by ste nestihli svoje dieťa vyhlásiť včas , v prvý deň môžete obed zobrať do obedára.

  Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Mlynská v Stropkove, chce touto cestou oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a stravníkov školskej jedálne o zmenách, ktoré platia už k augustu 2018. Strava sa bude uhrádzať na mesiac vopred, a to nasledovne:Trvalým príkazom z ktorejkoľvek banky alebo poštovou poukážkou s pravidelnou sumou vždy k 10. dňu v mesiaci na číslo účtu: SK05 0200 0000 0016 4212 2557.

  Prvú platbu je nutné vykonať do 15.augusta 2018

  Postup pri platbe vkladom na účet: jednotným trvalým príkazom na celý školský rok do 10. 5. 2019 (1. platba k 15. 8. 2018, posledná platba k 10. 5. 2019), najneskôr do 15. 8. 2018.Mesačne sumou:

                              I.stupeň: 19,- eur

                              II.stupeň: 21,- eur

                              dospelí stravníci: 10,-eur

   

  - je potrebné uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka, nie rodiča (zaktualizujte si údaje pre príjimateľa platby podľa hore uvedeného).

  - platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 10. dňa v mesiaci, mesiac vopred. Nakoľko používame čipové karty, softvér "zakáže" výdaj stravy, ak nebude platba včas odoslaná!

           Vedúca školskej jedálne

 • ZŠ Mlynská Stropkov školský vícemajster Slovenska v štvorkovom volejbale

  O pekný úspech na tohoročných školských M-SR v štvorkovom volejbale – Midicool volley, ktoré sa uskutočnili dňa 27.6.2018 v Trenčíne, sa postarali žiačky ZŠ Mlynská Stropkov, keď v silnej konkurencii dvanástich najlepších tímov Slovenska získali strieborné medaile.

  V skupinovej časti turnaja zdolali druhý tím z oblasti Západ – družstvo z Kočoviec ako aj súperky z Pezinka (4. miesto oblasť Bratislava) bez straty setu a o víťaza skupiny sa pobili s najlepším družstvom oblasti Stred, hráčkami z Brusna. Vo vyrovnanom zápase, ktorý sa rozhodoval v tajbrejku, zvládol súper lepšie jeho koncovku  a napokon zvíťazil.

  Mladé Stropkovčanky si napriek tomu zabezpečili postup do semifinále o 1.- 4. miesto ako najlepší tím z druhého miesta troch základných skupín vrátane ich víťazov. V semifinálovom dueli proti družstvu  zo Svidníka dominovali na palubovke od samotného začiatku, hrali útočne a zaslúžene zvíťazili.

  Vo vyrovnanom a dramatickom finálovom zápase si opäť zmerali sily proti družstvu z Brusna, ktoré v semifinále zdolalo hráčky Skalice. Úvodný set zvládli v jeho záver lepšie súperky, v druhom zase boli lepšie hráčky Stropkova a tak so opäť rozhodovalo v tajbrejku. Napriek dobrej hre v úvode tretieho setu sa napokon v jeho závere opäť tešil súper a mladým Stropkovčankám zostal vícemajstrovský titul v štvorkovom volejbale školského roka 2017/2018.       

  Zostava družstva ZŠ Mlynská Stropkov:

  Hašková Radka, Šafranková Emma, Polivčaková Natália, Jurková Tatiana, Semancová Karin, Dovičáková Klára

  Tréner: Mgr. Alexík Patrik

  Výsledky:

  Skupina:

  ZŠ Mlynská Stropkov – ZŠ Kočovce                                   2 : 0     (11,20)

  ZŠ Mlynská Stropkov – ZŠ Kupeckého Pezinok                  2 : 0     (15,13)

  ZŠ Mlynská Stropkov – ZŠ s MŠ Brusno                             1 : 2     (-15,19,-11)

  Semifinále:

  ZŠ Mlynská Stropkov - ZŠ Komenského Svidník                2 : 0     (16,16)

  Finále:

  ZŠ Mlynská Stropkov – ZŠ ZŠ s MŠ Brusno                       1 : 2     (-21,23,-12)

  Konečné poradie:

  1. ZŠ s MŠ Brusno 
  2. ZŠ Mlynská Stropkov 
  3. ZŠ Komenského Svidník 
  4. ZŠ Mallého Skalica 
  5. ZŠ JUH Vranov n/Topľou 
  6. ZŠ s MŠ Studienka 
  7. ZŠ s MŠ Brezovica 
  8. ZŠ ŠPMND Teplická BA 
  9. ZŠ J.C. Hronského Krupina 
   

 • ZŠ Mlynská Stropkov školský vícemajster Slovenska v štvorkovom volejbale

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Slávnostná akadémia

  Do galérie Slávnostná akadémia boli pridané fotografie.

 • Zábavné varenie v 6.A

  Do galérie Zábavné varenie v 6.A boli pridané fotografie.

 • Vyplácanie cestovného

  Vyplácanie cestovného

  Riaditeľstvo ZŠ Mlynská oznamuje, že vyplácanie cestovného bude prebiehať v dňoch 2.7. - 3.7. 2018 od 7:30-8:30, 12:30-15:00 v hlavnom pavilóne G (kde je jedáleň) na poschodí.

 • Koncoročný výlet Bratislava-Viedeň

  Jún, posledný mesiac v školskom roku, na ktorý sa každý z nás vrúcne teší. Odštartujeme ním výletovú sezónu plnú zážitkov, kde žiaci spoznávajú nové miesta. Tohtoroční ôsmaci sa spolu s 9.B rozhodli navštíviť srdce Slovenska a srdce Rakúska.

  V pondelok 11.6.2018 v skorých ranných hodinách sme nedočkavo čakali pred bránou školy na autobus priamo do Bratislavy. Cesta nám ubehla rýchlo, ani sme sa nenazdali a boli sme na mieste. S radosťou sme sa všetci vybrali objavovať pamiatky Bratislavy spolu so sprievodcom, ktorý nám o nej porozprával nové zaujímavosti. Navštívili sme Slavín, Bratislavský hrad, Staré Mesto a nakoniec sme sa vydali minúť peniaze v nákupnom centre Eurovea. Všetci sme dobití prišli na hotel okolo siedmej večer a ubytovali sme sa v krásnych izbách. Tam sme už mali vlastný program. Hrali sme rôzne hry a zabávali sme sa. Ráno nás zobudil budíček o ôsmej. Dosýta sme sa naraňajkovali a pobrali sme sa spoznávať krásnu Viedeň. Vychutnali sme si obhliadku mesta autobusom, navštívili sme Schönbrunn a Stefans Platz, kde sme mali opäť vlastný program. O piatej nás čakala dlhá cesta domov. Tento dvojdňový výlet nám síce ubehol rýchlo, ale bol plný zážitkov, zábavy, smiechu a nových poznatkov. Samozrejme, so skvelými triednymi učiteľkami, ktoré tieto dni strávili spolu  s nami.

   

                                                                                                   Žiaci 8.ABC a 9.B

 • Piataci na Spišskom hrade

  V jedno ráno sme my – piataci nastúpili do autobusu. V pláne sme mali navštíviť pamiatky zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO – Spišský hrad, historické mesto Levoču a potom zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi. Cesta ubiehala rýchlo a my sme obdivovali krásy Slovenska za ustavičného  rozprávania sa. Konečne – tunel Branisko a za ním na vysokom kopci vypínajúci sa Spišský hrad - najväčší v strednej Európe. Už z diaľky pôsobil veľkolepo. Presunuli sme sa peši k hradu. Pozorne sme počúvali výklad nášho sprievodcu. Videli sme ako spali hradní páni, čo si obliekali, čo sa varilo v hradnej kuchyni. Veľkým zážitkom bola návšteva veže, odkiaľ sa nám naskytol krásny pohľad na široké okolie. Ďalšou zástavkou nášho výletu bolo historické mesto Levoča. Prechádzali sme sa centrom, kde nás zaujal chrám svätého Jakuba, spišská radnica, klietka hanby. V Múzeu zmyslov sme sa vcítili do role nevidiacich či nepočujúcich. Vyskúšali sme si interaktívne učebné pomôcky pre nevidiacich, ktorí poznávajú svet hlavne hmatom. Ďalej sme sa tešili na zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi, kde sme sa vyšantili na rôznych atrakciách. Náš výlet sme zakončili nákupmi v obchodnom centre Madaras v Spišskej Novej Vsi. Aby toho nebolo málo, pri spiatočnej ceste sme sa zastavili na zmrzlinu v Giraltovciach. Za organizáciu a trpezlivosť s nami ďakujeme svojím triednym učiteľom.

                                                                                                                Žiaci V.A, V.B a V.C triedy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria