Navigácia

 • Makovická struna 2018

  Na celoslovenskej súťažnej prehliadke Makovická struna 2018 v Bardejove reprezentovala našu školu Šimona Cichá z 8.A triedy, ktorú pripravovala p. uč. Knežová.

  Táto najobľúbenejšia trojdňová prehliadka ľudových piesní na Slovensku už napísala  svoju 46. kapitolu. Jej cieľom je popularizovať a uchovávať bohatstvo ľudových piesní Rusínov-Ukrajincov na Slovensku a objavovať nové spevácke talenty.

  V dvoch vystúpeniach sa prezentovali speváci a speváčky, ktorí postúpili z regionálnych súťaží na finálnu prehliadku, ktorá sa pre veľký záujem v Bardejove konala dvakrát a záverečný galakoncert sa konal v nedeľu 25. novembra v PKO v  Prešove. Zaplnená Športová hala Mier v Bardejove si mohla v sobotu 24. novembra vypočuť spevácke talenty, ktoré zaspievali rusínske a ukrajinské piesne. Divákom sa predstavilo spolu 47 spevákov, ktorých sprevádzal orchester ľudových nástrojov Júliusa Selčana. Pre každého speváka ľudových piesní je veľkou cťou spievať s takým úžasným orchestrom. V programe vystúpili i hostia z Ukrajiny a Srbska.

  Šimonka sa po prvýkrát zúčastnila takejto veľkej súťažnej prehliadky, z ktorej si odniesla nielen množstvo umeleckých zážitkov a nových skúseností, ale nadviazala i nové priateľstvá. Divákom sa predstavila s piesňou „Dobri ľude, zle je“.

  Organizátorom akcie bol Zväz Rusínov a Ukrajincov Slovenskej republiky, Mesto Bardejov, Prešovský samosprávny kraj, Hornošarišské osvetové stredisko, Okresný úrad v Bardejove, Bardejovský podnik služieb a Park kultúry a oddychu Prešov.

 • Expert geniality show

  Vo štvrtok 29.11.2018 sa naši žiaci už po druhý raz zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. V predošlom školskom roku sme si zmerali vedomosti v tejto jedinečnej súťaži prvý raz s ďalšími 10 297 žiakmi z 478 škôl v rámci celého Slovenska. V škole sme objavili 9 expertov na rôzne témy. Tento rok si  žiaci 5. - 9. ročníka opäť súťažnou formou porovnávali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

        Súťaž podporuje súťaživosť, logické a kritické myslenie. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať.

        Súťažiaci si vyberali dve témy, v ktorých si najviac verili. Ponuka bola široká:  Dejiny, udalosti, umenie,  Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody a  Góly, body, sekundy. Každá téma zahŕňala 25 otázok. Na ich vypracovanie mali 60 minút.

        Ten, kto sa v niektorej téme vo svojej kategórii umiestni v prvej štvrtine rebríčka, získa titul EXPERT. Ak sa umiestni na 1.-100. mieste v celkovom poradí, získa  titul TOP EXPERT  a zaujímavé vecné ceny. Neostáva nám iné, ako čakať    na výsledky, koľko expertov máme v ZŠ Mlynská v tomto školskom roku.

   

  Mgr. Danková

   

 • Netradičný týždeň - prezentácia stredných škôl

  Do galérie Netradičný týždeň - prezentácia stredných škôl boli pridané fotografie.

 • Technická olympiáda - 9. ročník- okresné kolo

  Do galérie Technická olympiáda - 9. ročník- okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Technická olympiáda - 9. ročník- okresné kolo

  Dňa 29. 11. 2018  ZŠ Mlynská bola organizátorom okresného kola Technickej olympiády - 9. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 5 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce a ZŠ s MŠ Kolbovce. Olympiádu slávnostne otvorila páni zástupkyňa školy Mgr. Mariana Rusnáková, za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu  Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom okresnej komisie bola Ing. Viera Štafurová- ZŠ Mlynská, členmi Mgr. Lucia Harvilková- ZŠ s MŠ Bukovce a Ing. Alexander Palička - ZŠ s MŠ Havaj.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  A ( 8. – 9. ročník) – dvojice a B ( 5.-7. ročník) - jednotlivci. Súťaž sa pozostávala z dvoch častí: teoretická časť ( písanie testu) a praktická časť ( zhotovenie výrobku). Na krajské kolo  postupujú víťazi z 1. miesta jednotlivých kategórii, ktoré sa uskutoční dňa 5. 2. 2019 v Prešove.

  Vyhodnotenie:

   Kategória A- dvojice: 1. miesto – Šimon Harvilko, Adrián Choma-ZŠ s MŠ Bukovce

                                         2. miesto – Katarína Gramatová, Aneta Cipková- ZŠ s MŠ Havaj

                                         3. miesto – Kristián Demjan, Roman Šafranko-ZŠ s MŠ Kolbovce

   

   Kategória B- jednotlivci: 1. miesto – Dávid Calko – ZŠ Mlynská Stropkov

                                              2. miesto -  Dávid Lechman – ZŠ Mlynská Stropkov

                                              3. miesto -  Samuel Cichý – ZŠ Mlynská Stropkov

   

   Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky v hodnotách-14,-, 10,-, 6,- eur a diplomy. Zúčastnia sa krajského kola Technickej olympiády v Prešove. Víťazom okresného kola  srdečne blahoželáme.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kategória „C“- okresné kolo

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kategória „C“- okresné kolo

  Dňa 28.11. 2018 ZŠ Mlynská bola organizátorom okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry -11. ročník, kategória „C“ (8. a 9. ročník ZŠ) za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Kolbovce, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova a CZŠ sv. Petra a Pavla. Olympiádu slávnostne otvorila zástupkyňa ZŠ Mlynská Mgr. Mariana Rusnáková,  za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu  Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom okresnej komisie bola Mgr. Viera Poláková- ZŠ Mlynská, členmi boli Mgr. Marta Štofirová – ZŠ Konštantínova a Mgr. Božena Pecúchová- ZŠ s MŠ Havaj. Súťaž mala  tri častí. Prvá časť pozostávala z  písomnej  ( písanie testu), druhá časť  z transformácii textu a tretia časť bola ústna.  

   

  Vyhodnotenie: 1. miesto: Katarína Gramatová – ZŠ s MŠ Havaj

                           2. miesto:  Martin Baluďanský – ZŠ Konštantínova

                           3. miesto:  Laura Šlangová – CZŠ Stropkov

   

  Víťazi v tejto kategórii dostali šekové poukážky v hodnotách-14,-, 10,-, 6,- eur a diplomy. Žiačka Katarína Gramatová sa zúčastní 12.2.2019 krajského kola  v Prešove. Víťazom okresného kola olympiády srdečne blahoželáme.

   

 • OK Rozprávkové vretienko I. kategória

     Rozprávočka veselá, čas tvoj za horami...
   

       Posledný novembrový piatok patril v našom meste nielen medu, ale aj čaru rozprávok a kráse ľubozvučnej slovenčiny.

  30. 11.2018 sa v priestoroch CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove konalo okresné kolo recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko. Osemnásti výborne pripravení recitátori v I. kategórii (2. – 4. ročník) z celého okresu Stropkov predviedli svoj talent v prednese  rôznych podôb rozprávky.   

       Obidve naše recitátorky svojimi rozprávkovými prednesmi očarili  porotu a v silnej konkurencii  najmladšia víťazka školského kola Sárka Kočišová z II.C obhájila krásne I. miesto aj na okresnom kole a žiačka IV. C triedy  Emka Siváková sa umiestnila  na magickom 3. mieste.

      Dievčatám zo srdca blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy a prajeme im ďalšie recitátorské úspechy.

   

 • OK súťaže Rozprávkové vretienko II. kategória

  Posledný novembrový piatok sa na CZŠ Petra a Pavla v Stropkove uskutočnilo OK súťaže Rozprávkové vretienko. Recitátori v dvoch vekových kategóriách z celého okresu Stropkov predviedli svoj talent v prednese rozprávky.

  Odborná porota  II. kategória – predsedníčka: Mgr. L. Veselá, členky – Mgr. S. Nemcová, Mgr. M. Harmadová.

  Vyhodnotenie:  II. kategória:

                          1. miesto: Katarína Glinská (ZŠ Konštantínova)

                          2. miesto: Angelika Marcinčáková (ZŠ Bukovce)

                          3. miesto: Zuzana Drobňáková (CZŠ sv. Petra a Pavla)

   

  Víťazkam srdečne blahoželáme!

 • DNI MEDU 2018

  30. novembra sa žiaci našej školy zúčastnili prezentácie včelích produktov, ktorá sa konala v priestoroch Kultúrneho strediska v Stropkove.

  Žiaci 6.C sa okrem ochutnávky rôznych druhov medu zapojili aj do zdobenia medovníkov pod vedením pani Anežky Madzinovej.

  V súťaži Najkrajší medovník ktorej cieľom je podporiť záujem žiakov o zdravý vplyv včelích produktov na naše zdravie a o včelárenie, získala:

  v II. kategórii 2. miesto Ema Slivková

                          3. miesto Zuzana Majerníková

  V súťaži Včely a včelári očami detí získal:

  v III. kategórii 2. miesto Jakub Džopko

                                                                                                            Štafurová Viera

 • OKRESNÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

  V okresnom kole TO súťažili žiaci našej školy: Dávid Calko, Samuel Cichý, Dávid Lechman, Amália Plavčáková, Oliver Raiter, Ján Grec a Samuel Gula.

  1. miesto v kategórii B získal Dávid Calko
  2. miesto v kategórii B získal Dávid Lechman
  3. miesto v kategórii B získal Samuel Cichý
  4. miesto v kategórii A získali Amália Plavčáková a Oliver Raiter

            Gratulujeme!

  Do krajského kola postupuje Dávid Calko.

                                                                                              Štafurová Viera

 • Giraltovský hudák 2018

  V piatok 16. novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 24. ročníka súťaže v ľudovom speve  Giraltovský hudák 2018.

  Súťaž prebiehala v príjemných priestoroch MsÚ v Giraltovciach a i organizačne bola veľmi dobre pripravená. Celodennej súťaže sa zúčastnilo vyše 40 žiakov, ktorí súťažili v piatich kategóriách. Odborná porota nemala  ľahkú úlohu. V Giraltovciach sa stretlo veľa výborných spevákov z rôznych okresov a škôl.

  Našu školu v III. kategórii reprezentovali Adam Nemec a Kamil Kitík, vo IV. kategórii Šimona Cichá a Amália Plavčáková. Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. A. Knežová.

  V silnej konkurencii, kde zastúpenie mali prevažne ZUŠ, si naša žiačka  Amália Plavčáková vyspievala 1. miesto vo IV. kategórii a Adam Nemec 2. miesto v III. kategórii. Víťazi boli ocenení diplomami a peknými vecnými cenami, ale i všetci účastníci súťaže si domov odniesli malý suvenír.

  Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme nielen za reprezentáciu školy, ale i za reprezentáciu nášho mesta i okresu.

 • Netradičný týždeň - návšteva u pána rezbára P. Mušinského

  Do galérie Netradičný týždeň - návšteva u pána rezbára boli pridané fotografie.

 • Netradičný týždeň - workshop

  Do galérie Netradičný týždeň - workshop boli pridané fotografie.

 • Netradičný týždeň - Keramika

  Do galérie Netradičný týždeň - Keramika boli pridané fotografie.

 • Týždeň remesiel Pečenie a zdobenie vianočného pečiva

  V utorok 27.11.2018 sa po chodbách hlavného pavilónu šírila sladká vôňa. To naše šiestačky (žiačky 6.a a 6.b triedy) vyzbrojené kuchynským náčiním a oblečené v zásterkách usilovne piekli vianočné pečivo. Najprv sa naučili ako sa zarába cesto podľa receptu, potom si starostlivo, viac či menej úspešne vykrajovali či ušúľali kúsky pečiva. Panie kuchárky nám ochotne pomáhali s pečením a ďalšími prácami. Upečené dobroty si dievčatá zdobili cukrom, džemom, čokoládou či cukrovou polevou. Najlepšie na tom všetkom bolo ochutnávanie. Veríme, že táto sladká aktivita sa stane tradičnou v rámci týždňa remesiel aj v priebehu nasledujúcich rokov.

   

                                                                                                            Ing. Bohuslava Zajtková

 • Týždeň remesiel Exkurzia vo firme Kmiť, s.r.o.

  V rámci týždňa remesiel na našej škole sa v pondelok 26.11.2018 uskutočnila exkurzia do stropkovskej firmy Kmiť, s.r.o. Dievčatá z 8.a a 8.b triedy sa zoznámili s výrobou vitráží a prezreli si výrobňu šnúrok, lán a popruhov, ktorá je zároveň výrobnou činnosťou malej rodinnej firmy. Pani Agáta Kmiťová prakticky predviedla výrobu vitráže od rezania skla, cez jeho brúsenie, chemickú úpravu, spájkovanie a patinovanie až po konečnú výrobu výrobku. Na celom procese sa dievčatá aktívne podieľali a všetko si mohli vyskúšať. Zoznámili sa s rôznymi druhmi skla a dozvedeli sa, čo všetko sa zo skla dá takýmto spôsobom vyrobiť. Exkurzia rozhodne zaujala a aj napriek sychravému počasiu si naše ôsmačky odnášali nové poznatky a pekný zážitok z príjemne stráveného dopoludnia.

   

                                                                                                       Ing. Bohuslava Zajtková

 • Červená stužka

  Do galérie Červená stužka boli pridané fotografie.

 • Rozprávkové vretienko

  Do galérie Rozprávkové vretienko boli pridané fotografie.

 • Netradičný týždeň - aktivity z dňa 26.11.2018

  Do galérie Netradičný týždeň - aktivity z dňa 26.11.2018 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria