Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto Altánok Mgr. Božena Sušinková
Foto Antukové ihrisko
Foto Aula
Foto Detský svet
Foto Dielňa na prácu s drevom Rozvrh
Foto Dielňa na prácu s kovmi Rozvrh
Ing. Viera Štafurová
Foto Fyzikálna učebňa
Foto Chemické laboratórium Rozvrh
Foto Ihrisko s umelou trávou a osvetlením
Foto Jazyková učebňa 1 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 2 Rozvrh
Foto Jedáleň Rozvrh
  Multimediálna učebňa
Foto Počítačová učebňa 1
Foto Počítačová učebňa 2
Foto Prírodovedná učebňa Rozvrh
  Športová hala
Foto Telocvičňa Rozvrh
Mgr. Marcel Bochnovič
Foto Telocvičňa malá Rozvrh
Foto Trieda I.A
Foto Trieda I.B Mgr. Aurélia Vidiščáková
  Trieda I.C
  Trieda II.A
  Trieda II.B
  Trieda II.C
  Trieda III.A
  Trieda III.B
  Trieda III.C
  Trieda IV.A
  Trieda IV.B
  Trieda IV.C
  Trieda IX.A
  Trieda IX.B
  Trieda IX.C
  Trieda V.A
  Trieda V.B
  Trieda V.C
  Trieda VI.A
  Trieda VI.B
  Trieda VI.C
  Trieda VII.A
  Trieda VII.B
  Trieda VII.C
  Trieda VIII.A
  Trieda VIII.B
  Trieda VIII.C
  Učebňa dejepis - geografia

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria