Navigácia

Fotogaléria

Počet návštev: 2824252
 • Sú chvíle, keď je srdce človeka zvláštne dojaté. K takým chvíľam isto patrí deň prvého svätého prijímania. Dňa 20.mája 2018 prijalo v sanktuáriu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 30 do biela odetých našich tretiakov do svojich srdiečok po prvý krát Hosťa – Hosťa najvzácnejšieho – Pána Ježiša v eucharistii. Na tento veľký deň sa žiaci pripravovali počas celého školského roka na hodinách náboženskej výchovy, kde sa učili základným pravdám viery i základné modlitby. Každý štvrtok sa schádzali na detských svätých omšiach, počas ktorých čítali prosby, prinášali obetné dary, spievali. V sobotu pred prvým svätým prijímaním každý z nich si vykonal prvú svätú spoveď. Veru, nebolo ľahké žalovať sám na seba. Ale zo spovede odchádzal každý s úsmevom a s čistým srdiečkom. V deň prvého svätého prijímania sa taktiež aktívne zapájali do svätej omše – čítaním čítaní, prosieb, prinášaním obetných darov, vyznaním svojej viery, spevom i ďakovaním. Veríme, že Pán Ježiš ostane ich najlepším priateľom počas celého života.

 • „Ach, tá puberta!“ Povedia si často rodičia, učitelia, ale aj samotní pubertiaci. V organizme nastáva veľa zmien, v duši vzniká akýsi zmätok. Všetko sa mení, nie div, že človek je podráždený a hľadá únik. Hľadá odpovede nie vždy na správnych miestach. Je dôležité, aby mladí ľudia získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu. Preto sme k nám opäť pozvali PhDr. Teréziu Potomovú, ktorá v každej triede 8. a 9.ročníka odborne, ale citlivo vysvetlila veci týkajúce sa ľudského tela, vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, a to všetko s dôrazom na úctu k životu. Taktiež trpezlivo odpovedala na zvedavé otázky pubertiakov. Pani PhDr. Terézii Potomovej patrí veľké ďakujem.

 • Na OK vo FLORBALE, ktoré sa konalo 4.5.2018 v Stropkove na ZŠ Konštantínova si žiaci ZŠ Mlynská skvele počínali, keď si po postupe z vyrovnanej skupiny, z ktorej postúpili iba vďaka lepšiemu skóre vybojovali 1. miesto a obhájili minuloročné prvenstvo.

  O víťazstvo sa museli pobiť s chlapcami z Havaja v samostatných nájazdoch. Oproti minulému roku je to družstvo zložené s nových chlapcov, tak im držíme palce, aby na KK v Prešove získali nové skúsenosti.

  Našu školu reprezentovali : Rusnák D., Sivák S., Cap F., Sivák P., Čurilla R., Fečko Š., Gajdoš M., Grec J., Jobko Brian., Melník A.J., Peta M., Vansač N., tréner Jancura M.

 • Naši žiaci sa pravidelne zúčastňovali okresných majstrovstiev v šachu, ktoré organizoval OŠaK Stropkov a Šachový klub Stropkov a Svidník. V piatok 18.5.2018 boli účastníkmi posledného kola - finále. Družstvo žiakov je tvorené minimálne dvoma hráčmi. Naši nastúpili v zložení: Jakub Pán, Marek Hurný, Jakub Biľ, Tobias Konár, Eliáš Šujeta, Damián Didnianský, Samuel Zápotocký, Dávid Štovka, Patrik Sitár a Tobias Kľocek. V celkovom umiestnení sme ako družstvo nezískali pohár, ale v jednotlivcoch sa umiestnil v záverečnom kole Tobias Kľocek v kategórii do 8 rokov na 2. mieste a v celkovom hodnotení za šk. rok 2017/2018 na 1. mieste. Všetkým menovaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tomto športe v školskom roku 2017/2018.

 • pre chlapcov a dievčatá 4.ročníka

  Chlapci (futbal) - umelá tráva

  Dievčatá (volejbal) - telocvičňa ZŠ

 • Minulý týždeň v dňoch 14.5. – 18.5.2018 bola naša škola organizátorom plaveckého kurzu pre 7. ročníky na Krytej plavárni pri ZŠ Konštantínova, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov. Plavecký kurz prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov / telocvikárov /, ktorí majú zodpovedný prístup ku žiakom. Tak, ako v minulom roku, i tento rok žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý si hrdo niesol domov diplom plavca. Organizovaním plaveckých kurzov sa nám darí v plnej miere podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť na našej škole.

 • V stredu 15. mája 2018 popoludní naša školská telocvičňa ožila deťmi z našej školy. CVČ a ŠKD zorganizovali súťaž – „švihadlový maratón“ pre žiakov školy. Malí aj väčší skokani sa v duchu hesla „Skáčem, skáčeš, skáčeme“ zapojili do tejto súťaže. Celkom ich bolo 40.

  Deti súťažili s veľkým nasadením. Bolo úžasné sledovať veľkú snahu žiakov a samozrejme aj vzájomné povzbudzovanie všetkých zúčastnených. Teší nás, že máme veľa šikovných detí. Vyhrali traja najlepší, ktorí dostali diplomy a ceny. Ostatní, ktorí sa zúčastnili, za svoju snahu dostali sladkú odmenu. Najviac ich však potešilo, že urobili niečo pre svoje zdravie. Všetkým zúčastneným sa akcia veľmi páčila.

 • 16 siedmaci si overili svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku. Tentoraz sa súťaž zamerala na čítanie s porozumením. V rôznych typoch úloh hľadali informácie z jedálneho lístka, cestovného lístka, či v článkoch o letných prázdninách a slávnom filme Star Wars. Vo výsledkoch boli len tesné rozdiely, a najúspešnejším s jedným strateným bodom bol Dominik Veselý zo 7.C. Na 2. mieste skončil Maroš Fedorkovič zo 7.B a 3. miesto obsadili dvaja žiaci 7.A, Nikolas Materna a Viliam Hlavaj. Všetci štyria získali diplom a sladkú odmenu. Samozrejme, víťazovi srdečne blahoželáme!

 • Tri prvé miesta si vyspievali žiačky našej školy

  Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2018 sa uskutočnilo 4. mája v priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Základnou myšlienkou tejto súťaže je pripomínať si a učiť sa ľudové piesne našich predkov a vrátiť ich interpretáciu opäť do škôl. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Na 28. ročníku tejto súťaže našu školu reprezentovali víťazi školského kola, ktorí si aj v okresnom kole vyspievali v každej kategóri 1. miesto - zlaté pásmo a postúpili na krajské kolo:

 • V nedeľu 8.apríla 2018 sa na našej škole konal netradičný SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS detí do 1. ročníka. Budúci prváci preukázali svoje schopnosti a predpoklady na úspešný vstup do základnej školy zvládnutím rôznych úloh. Deti počítali, kreslili a písali, čím dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Úsilie a odvahu budúcich prvákov odmenili pani učiteľky malými darčekmi, pamätným listom, medailou a sladkou odmenou.

  Budúci prváci odchádzali zo školy naplnení pocitmi šťastia, spokojnosti a radosti. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez školských povinností!

Sobota 26. 5. 2018

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vyučovací čas

1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hodina 8.55 hod. - 9.45 hod.

3. hodina 10.00 hod. - 10.45 hod.

4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.

5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.

I. stupeň - prestávka na obed (6. vyuč. hodina o 13. 00 hod. )

6. hodina: 12.45 hod. - 13.30 hod.

II. stupeň - prestávka na obed (7. vyuč. hodina o 14. 00 hod. )

7. hodina 14.00 hod. - 14.45 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria