Navigácia

Fotogaléria

Počet návštev: 1460211
 • V dňoch 7. – 8. júna 2021 sa v našej škole uskutočnil jarný zber papiera. Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba v poslednom období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, jednoduchému a rýchlemu kopírovaniu veľmi rýchlo stúpa.

  Týmto zberom sa naša škola v rámci environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia snaží viesť žiakov a ich rodičov k šetreniu, triedeniu, zbieraniu papiera a tým umožňuje čo najväčšie jeho opätovné využitie. Podľa výpočtov 1 tona papiera zachráni až 17 stromov. Nám sa v rámci jarného zberu podarilo nazbierať cca 30 ton papiera a tak sme týmto činom zachránili vyše 500 stromov.

 • Tento rok bol Medzinárodný deň detí na našej škole plný hier a zábavy. Žiaci I. stupňa ho trávili v areáli školy pri rôznych hrách, súťažiach a iných aktivitách, ktoré pre nich pripravili ich triedni učitelia.

  Žiaci II. stupňa pod vedením triednych učiteľov strávili svoj sviatok v prírode. Zamierili do priľahlých rekreačných a oddychových zón v okolí Stropkova. Všetci si mohli vyskúšať svoje zručnosti a odvahu pri plnení zadaných úloh. Taktiež si preverili svoje vedomosti z biológie.

 • V tomto školskom roku sa naša trieda rozrástla o jedného žiaka, ktorý k nám prišiel z ďalekého Anglicka. Jeho rozprávanie o škole v Anglicku sa nám veľmi páčilo, tak sme sa s našou pani učiteľkou rozhodli, že si jeden takýto anglický školský deň spolu vyskúšame.

  Mark priniesol do školy plnú tašku zošitov, kníh, fotografií, trofejí a iných predmetov, prostredníctvom ktorých nám priblížil, ako to funguje v základnej škole, ktorú navštevoval v Anglicku a náš deň D sa mohol začať. Ešte sme vypísali tabuľu, usporiadali lavice, vytvorili skupiny a vyrobili si logo súčasnej aj bývalej Markovej školy na naše uniformy.

 • Dňa 28.04.2021 sa konalo celoslovenské kolo súťaže LEGObot 2021, ktorej organizátorom bola SPŠE Prešov.

  Hlavným poslaním súťaže je:

  • vzbudzovať hlbší záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku,
  • motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu,
  • umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl,
  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
  • poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie výučby.

  Úlohou súťažiaceho tímu bolo pomocou stavebnice LEGO vyrobiť a naprogramovať učebnú pomôcku, ktorá pomôže učiteľom lepšie vysvetliť a žiakom lepšie pochopiť preberané učivo, napríklad na hodinách fyziky, matematiky, biológie, chémie a pod.

 • Dňa 7. 5. 2021 žiaci venovali hodinu matematiky blížiacemu sa sviatku Dňu matiek. Vypracované úlohy a kresba boli zároveň darčekom pre mamičky.

 • Skupinové vyučovanie na našich školách nie je ničím novým a neznámym. Žiakom 2.A sa tento spôsob práce páči a v skupine radi pracujú.

  Cieľom práce skupiny na hodine slovenského jazyka bolo, aby sa všetci členovia naučili podľa obrázkov reprodukovať celý text. Touto metódou vlastne žiaci bez výkladu učiteľa prišli sami k informáciám, ktoré postupne spracovali a osvojili si ich.

  Hodina slovenského jazyka sa nám vydarila a mali sme z nej dobrý pocit.

  Žiaci a tr. uč. 2.A

 • Kto si myslí, že písanie listov je záležitosťou minulého storočia, je na omyle. Čoraz častejšie sa môžeme stretávať so stúpajúcim trendom, kedy si ľudia radšej vyberajú staromódnu formu písomnej komunikácie. Písanie ale aj čítanie listov má svoje čaro. Celý ten proces, keď list putuje od odosielateľa k adresátovi, sprevádza istý nádych očakávania.

  Žiaci z 2. B sa rozhodli napísať listy svojim starším spolužiakom z 3. B triedy. Precvičili si v nich základy gramatiky a rozšírili svoju slovnú zásobu. Sú plní očakávania, či na svoje listy dostanú od tretiakov odpoveď.

Dôležité oznamy

 

 

 

Škola roka

V rámci Slovenskej  republiky získala naša škola titul:

,,ŠKOLA ROKA“

v šk. roku 2013/14- 4. miesto

v šk. roku 2016/17- 3. miesto

v šk. roku 2018/19- 2. miesto

Utorok 15. 6. 2021

Utorok 15. 6. 2021

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vyučovací čas

1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hodina 8.55 hod. - 9.40 hod.

3. hodina 10.00 hod. - 10.45 hod.

4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.

5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.

6. hodina: 12.45 hod. - 13.30 hod.

7. hodina 13.35 hod. - 14.20 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria